כתם על תנור - ביטול עסקה

פסק דין התובעים קנו מהנתבעת תנור. התובעים מבקשים לבטל את העסקה נוכח "כתם ענקי" אשר נוצר בתחתיתו של התנור. אין מחלוקת כי הכתם נוצר בשל שימוש של התובעים בתנור כ"פלטת שבת" על ידי הנחת כלים עם אוכל על תחתית התנור, כפי שהסביר טכנאי שהיגע למקום לתובעים. לטענת הנתבעים שימוש זה הוא בניגוד להוראות היצרן, על פי חוברת ההסבר, וכי התנור אינו מתאים לשימוש כזה. התובעים טוענים כי מדובר בשימוש סביר ומקובל ולפיכך "לא ייתכן" שאין אופציה לעשות שימוש כזה בתנור. התובעים מציינים כי לא הוזהרו על כך לא בעת הקנייה ולא בעת ההדרכה שנערכה על ידי הטכנאים שהגיעו לביתם. התובעים טענו עוד בכתב התביעה כי לא קיבלו חוברת הדרכה, בעת שהגיע הטכנאי לביתם להדריכם אודות התנור, הוא אף לא הזהיר אותם שלא לעשות שימוש חריג בתנור. יוער כי בדיון טענו התובעים אחרת. לדבריהם הם אכן קיבלו חוברת באנגלית, אולם השיבו את החוברת לטכנאי, מכיוון שאינם דוברם שפה זו וביקשו חוברת הדרכה. הם אף פנו מספר פעמים ונמסר להם כי אין חוברות הדרכה בעברית. הנתבעת ציינה כי בכל מכירה נמסרת חוברת הדרכה יחד עם המכשיר, וזאת בהתאם לתו התקן, וכך היה אף במקרה זה. נציג הנתבעת הוסיף בדיון כי לו היו פונים בודאי היו מקבלים את החוברת, שכן היא קיימת שהרי צילום מתוכה מופיע כנספח לכתב ההגנה. לאחר ששמעתי את התובעים, איני חושש שאין מנוס מדחיית תביעתם. חזקה על הנתבעת כי צרפה הוראות שימוש לתנור, וכים לא צרפה הייתה מוסרת הוראות כאלה מיד כאשר נתבקשה. זאת, אלא אם כן מוכח אחרת. לא מצאתי שיש בעדות התובעים כדי להוכיח אחרת. הסיבה העיקרית לכך היא סתירות בין גרסאות התובעים השונות. תחילה, במכתב עורך הדין לחברה נכתב כי הכתם נגרם לאחר כמה חודשי שימוש. בכתב התביעה נאמר כי הכתם נוצר אחרי השימוש השני. ובדיון בבית המשפט אמר התובע שהכתם נוצר כבר בשימוש הראשון (עמ' 2 שורה 3). סתירה נוספת נוגעת לחוברת ההדרכה. עניין החוברת אינו מופיע במכתבו הראשון של עורך הדין מטעם התובעים. בכתב התביעה מודגשת הטענה בכתב בולט, כי לא ניתנה חוברת הדרכה. אולם, רק בבית המשפט נשמע לפתע כי הייתה חוברת הדרכה, אך באנגלית. אף לא הועלתה הטענה כי הייתה פנייה אל הנתבעת לקבל חוברת הדרכה וזו הושבה ריקם. עוד יש לציין כי באופן מפתיע, לאחר שנציג הנתבעת ציין שיש להשתמש ברשתות ותבניות, השיב התובע כי כלל לא קיבל תבניות עם התנור והוא נאלץ לקנות אותם. טענה מפתיעה למדי, אשר יש להניח כי לו הייתה ממשית הייתה נטענת גם כן כטענת תביעה, ולו רק בהקשר לאופן חישוב הפיצויים. נוכח כל האמור, לא נכון לבסס ממצא על עדות התובעים בפני היום. התוצאה היא שהתובעים לא הוכיחו שלא קיבלו את חוברת ההדרכה המחולקת בדרך כלל, עם התנור, ולא הוכיחו כי לא ברשלנותם לא ידעו אודות האיסור להניח סירים על תחתית התנור. התובעים צריכים היו לדאוג לקבל את חוברת ההסברים בעברית, ואם לא קיבלו, לפחות לתרגם לעצמם, איכשהו, את החוברת באנגלית או לדרוש הגעת טכנאי המבין לשונם כדי. התובעים לא יכולים לטעון שלא ידעו על הוראה זו או אחרת כאשר לא עשו מאמץ ראוי לברר אודות תוכן האזהרות, בחוברת אותה הם הבינו. התוצאה היא אפוא, שהתביעה נדחית. התובעים ישלמו לנתבעים 400 ₪ הוצאות משפט תוך 30 יום, ולאחר מכן ישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)