טענת הטעיה ע"י נציג חברת פלאפון

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, בחודש נובמבר 2007 חתמה התובעת על הסכם לשידרוג מכשיר הטלפון הנייד שברשותה בדוכן של הנתבעת בקניון מלחה בירושלים. התובעת מודה שלא קראה את ההסכם והסתמכה על מה שנאמר לה בדוכן, דהיינו שהמכשיר הוא ללא התחייבות וכמה שתדבר זה הסכום שישולם על ידה. התובעת טוענת שהוטעתה על ידי נציגי הנתבעת, ואילו היתה יודעת שתצטרך לשלם דמי מנוי קבועים וזמן אויר מינימלי, לא היתה לוקחת את המכשיר הנוסף. לטענתה, היא פנסיונרית בת 72 והיא בקושי משתמשת במכשיר. התובעת מבקשת להחזיר לנתבעת את המכשיר הנוסף, ולהשאר עם המכשיר הקודם בלבד. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובעת חתמה על ההסכם מרצונה, ביום 11.11.07, לאחר שמלוא תנאי ההתקשרות הוסברו לה בכתב ובעל פה טרם חתימתה המחייבת על ההסכם האמור. עוד נטען, כי על אף שההסכמים נחתמו בצורה מסודרת, לפנים משורת הדין, היתה הנתבעת מוכנה לבטל את העסקה עקב מצבה הכלכלי של התובעת וכמחווה שירותית בלבד, אך התובעת סירבה. 4. עיון בהסכמים שעליהם חתמה התובעת ביום 11.11.07 מעלה כי מדובר בטלפון מס' 7669345-050 שלגביו חתמה התובעת על תוכנית "מסלול עובדי מדינה 2007" וכן בטלפון מס' 2830022-050 שלגביו חתמה על מסלול "נשארים במשפחה". עיון בחשבוניות שצורפו לכתב התביעה מעלה שהחיובים החודשיים על התובעת, בתקופה שבין ‏דצמבר‏ ‏2007 ועד מאי 2008, לגבי שני המנויים גם יחד עומדים על סך של כ- 75 ₪ לחודש. 5. כלל ידוע בפסיקה הוא, כי משחתם אדם על מסמך בלא לדעת את תוכנו, לא יישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה הוא חתם ובמה התחייב. חזקה שחתם על המסמך לאות הסכמתו, יהא תוכן המסמך אשר יהא. (ראה ע.א. 467/64 אולגה אסתר שוויץ נ. סנדור ואח' פ"ד יט(2), 113). על כן, משחתמה התובעת על ההסכמים עם הנתבעת בלי לבדוק היטב על מה היא חתמה ומה המשמעות הכספית של התחייבותה - אין לה להלין אלא על עצמה, ולמעשה היה מקום לדחות את תביעתה. 6. על אף האמור, לאור גילה של התובעת ומצבה הכלכלי, וכן לאור נכונותה של הנתבעת, לפנים משורת הדין, לבטל את העסקה שעליה חתמה התובעת אני קובעת כדלקמן: (א) ההסכמים מיום 11.11.07 שעליהם חתמה התובעת - בטלים. (ב) בידי התובעת ישאר המכשיר שהיה ברשותה לפני החתימה על ההסכמים והתובעת תחזיר לנתבעת את המכשיר הנוסף תוך 15 ימים. (ג) עם החזרת המכשיר הנוסף על ידי התובעת, תשלם הנתבעת לתובעת, לפנים משורת הדין, 60 ₪ עבור כל חודש החל מדצמבר 2007 ועד מאי 2008, דהיינו סכום כולל של 360 ₪. (ד) הנתבעת תשלם את הסכום האמור של 360 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (11.6.08) ועד לתשלום המלא בפועל. הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. פלאפוןסלולר (תביעות)הטעיה