תביעה נגד דיבאני סנטר

פסק דין 1. התובע, אבן יוסף, הגיש תביעה לפיצוי בסך 14,000 ₪ כנגד הנתבעת, דיבאני סנטר (ישראל) אטריום ביצועים וייזום בע"מ (להלן - "דיבאני סנטר"). אין מחלוקת כי התובע רכש אצל הנתבעת מערכת ישיבה תמורת 11,000 ש"ח. 2. לטענת התובע, הגיע לחנות לאחר שנמסר לו כי זכה במתנה, וכשהגיע לחנות מסרו לו כי זכה בסך של 10,000 ₪ למימוש ברכישה. התובע רכש ספות מתצוגה בסך של 11,000 ₪, לאחר ההנחה האמורה. לדבריו, כבר במעמד הרכישה, הבהיר למוכר כי אין לו מסגרת אשראי לרכישה בסכום כזה באמצעות כרטיס אשראי ונציג המכירות מסר לו כי ידאג להסדיר זאת. התובע החל לשלם סך של 3,500 ₪ בתשלומים. לדבריו, הגיע כדי להסדיר את יתרת התשלום ואז התברר כי לא יוכל לשלם את היתרה בכרטיס אשראי למרות שלדבריו הבהיר זאת לנתבעת כבר במעמד עריכת ההזמנה. התובע העיד כי לא נאמר לו במעמד ההזמנה כי במידה ויבטל את ההזמנה יחוייב בסך של 20% מערך ההזמנה. לדברי התובע, בסופו של דבר נפגש עם נציג של הנתבעת בשם רפאל שהגיע איתו לסיכום כי ישלם ב- 10 שיקים של 750 ₪ והבטיח לו כי המערכת תהיה חדשה ולא מתצוגה וכי החיוב בסך 3,500 ₪ בכרטיס האשראי יבוטל. לדברי התובע, בסופו של דבר הגיעו לביתו ספות מתצוגה, מלוכלכות עם כתמים ומאז שהגיעו הספות הוא מנסה לבטל העיסקה. לדבריו, הגיע שמאי מהנתבעת וצילם את הכתמים על הספות. לדברי נציג הנתבעת, לא יתכן שלא נאמר לתובע במעמד ההזמנה, כי במידה ויבוטל ההזמנה יחויב לשלם 20% מערך ההזמנה שכן הדבר כתוב בצד האחורי של ההזמנה. כל עובד אצלם הופך את ההזמנה ומקריא את התנאים ללקוח, אחרת הוא מפוטר. עוד טוען נציג הנתבעת, כי מדובר בסלון מתצוגה ואין לגביו אחריות ואין בסיס לתביעה לביטול העיסקה. 3. יש לציין, כי מטעם הנתבעת לא הובא לדיון נציג המכירות שעימו סיכם התובע את העיסקה. לאחר ששמעתי את התובע, אני מקבלת את טענתו כי לא ידע כי יחוייב בדמי ביטול בשעור של 20% אם יחזור בו מההזמנה. כך גם, לא הובא על ידי הנתבעת לביהמ"ש אותו נציג שסיכם עם התובע על הסדר התשלום האלטרנטיבי, שבמסגרתו טען התובע ששונו תנאי העיסקה. הנתבעת אף לא הציגה את דו"ח השמאי מטעמה ואת התמונות של הספות שצילם השמאי בבית התובע. הנתבעת אף לא סתרה את טענת התובע כי התלונן בסמוך לאחר קבלת הספות לגבי הכתמים. התובע הועמד, אם כן, בפני מצב בו המשיך בהזמנה גם כשהתברר שאין לו אפשרות לבצע את התשלום ב-36 תשלומים כפי שסוכם. לנוכח כל האמור, אני מוצאת כי הנתבעת לא נהגה כהלכה כאשר לא הבהירה כנדרש לתובע במעמד ההזמנה את דמי הביטול בשיעור של 20% שידרשו במידה ויחזור בו מההזמנה. זאת ועוד, אני נותנת אמון בעדות התובע כי הספות שסופקו היו עם כתמים ואף כאשר קנה התובע מוצר מתצוגה, לא השתכנעתי כי הסכים לקנות בסך של 11,000 ₪ ספות עם כתמים. 4. לפיכך, אני מוצאת כי לתובע ישנה זכות לבטל את העסקה, הן בשל התנאי שהוצב לו לעניין דמי הביטול שעה שביקש לחזור בו מהעיסקה, והן בשל מצב הספות שסופקו לו. לנוכח האמור, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע תוך 30 יום את הסך של 11,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 450 ש"ח. כנגד התשלום, הנתבעת תהא רשאית, תוך 30 יום מהיום לקבל את הספות ולקחת אותן, על חשבונה, חזרה מבית התובע, במועד שיתואם עימו מראש. ככל שלא תפנה הנתבעת לתובע בעניין פינוי הספות תוך התקופה האמורה, לא תעמוד עוד לנתבעת הזכות לדרוש מהתובע את השבת הספות. מאחר וחלק קטן מסכום הרכישה עדין משתלם בתשלומים חודשיים, מובהר כי על התובע להמשיך בביצוע תשלומים אלה עד להשלמתם. רהיטים (תביעות)