בקשת רשות ערעור שאלות הבהרה

החלטה 1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בבאר שבע (השופט הראשי מיכאל שפיצר; בל 2548/05), בה נדחתה בקשת המבקש להפנות למומחה הרפואי מטעם בית הדין, רופא העור פרופ' וולף, שאלות הבהרה. באותה החלטה, החליט בית הדין, לבקשת המבקש, להורות על מינוי מומחה רפואי נוסף בתחום האורטופדיה בעניינו. בקשת רשות הערעור אינה סבה על חלק זה של ההחלטה. 2. מהחלטת בית הדין האזורי מיום 29.01.2007, עולה, כי המבקש עוסק בהכנת חלקי מתכת לצביעה, ולצורך כך הוא נעזר בחומצת סודה קאוסטית ובחומצה זרחתית. החומרים הללו מגיעים בריכוזים גבוהים מאוד (90% - 100%) והמבקש מדלל חומרים אלה עד לרמה של 5% וטובל בחומרים המדוללים את חלקי המתכת. המבקש משתמת בכפפות PVC לטיפול בחומרים בריכוז הגבוה ובכפפות בד, אותן הוא עוטה לאחר מריחת ידיו בחומר מגן, בשלב הטבלת חלקי המתכת בחומרים המדוללים. ביום 04.04.04 במהלך עבודתו עם החומרים לעיל, חש המבקש כאבים באצבע II ביד שמאל ובעקבות זאת קיבל טיפול רפואי. לאור העובדות האמורות מינה בית הדין את רופא העור פרופ' וולף להשיב לשאלה, האם על פי העובדות לעיל והחומר הרפואי המצוי בתיקו של המבקש, יש קשר סיבתי בין עבודת המבקש ביום 04.04.04 לפגיעה באצבעו. 3. פרופ' וולף קבע כי מעיון בכלל המסמכים הרפואיים עולה, כי למבקש לא הייתה פגיעה כלשהי בעור אצבע II של יד שמאל, ובכלל זה לא סבל המבקש מתהליך זיהומי בעור. כן הוסיף המומחה, כי מחלתו של המבקש, דלקת הגידים, אינה בתחום מומחיותו. לאור האמור החליט כאמור בית הדין, לבקשת המבקש, על מינוי ד"ר פעילן, אורטופד וכירורג כף יד, כמומחה רפואי נוסף בעניינו של המבקש. בצד הבקשה למינוי מומחה רפואי נוסף, עתר המבקש כי בית הדין האזורי יאפשר לו להפנות שאלות הבהרה לפרופ' וולף, אשר סבות ברובן על האפשרות שידו של המבקש נחשפה לחומרים המדוללים או שלעורו של המבקש חדרו חיידקים, הנמצאים בחומרים איתם עבד, בהיקף מצומצם. כן ביקש המבקש להפנות שאלות שעניינן השפעת החומרים על הבעיה האורטופדית הימנה הוא סובל. בית הדין לא התיר את הפנית השאלות, תוך שציין, כי אין בשאלות כדי לשפוך אור על סוגיות שנותרו בלתי בהירות בחוות דעתו של פרופ' וולף וכי "חוות דעתו של פרופ' וולף מקיפה את כל החומר הרפואי ומפורטת דיה בתחום התמחותו של המומחה". 4. בבקשת רשות הערעור שבפני, משיג המבקש על שבית הדין דחה את בקשתו להפנות לפרופ' וולף שאלות הבהרה. בתוך כך מציין המבקש כי פרופ' וולף ציין, כי המבקש פנה לחדר מיון ביום 08.04.04 עקב נפיחות וכאבים באצבע ושוחרר עם המלצה לתרופות נוגדות דלקת מסוג NASID, עם זאת קבע המומחה, כי האפשרות של חדירת חיידקים דרך עורו של התובע, עקב אי שלמות העור כתוצאה מפגיעות קטנות, נשללת בסבירות גבוהה, היות ולתובע לא הייתה כל מחלה זיהומית, לא היה לו חום ולא עליה בכדוריות הלבנות. המבקש סבור, כי לפחות על פני הדברים הקביעות לעיל, אינן מתיישבות זו עם זו, ולפיכך ראוי שהמומחה יבהיר הדברים במענה לשאלות הבהרה. 5. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, בחוות דעת פרופ' וולף ובשאלות אותן מבקש מר טרבלסי להפנות לו, נחה דעתי כי רובן של שאלות ההבהרה, אותן ביקש המבקש להפנות למומחה, אינן באות להבהיר עניינים שנותרו לא מחוורים דים בחוות דעתו של פרופ' וולף. בנוסף חלק מן השאלות אינן בתחום מומחיותו של פרופ' וולף, ולאור זאת מונה מומחה רפואי נוסף בתחום האורטופדיה וכירורגית כף היד. פרופ' וולף ענה על השאלה שנשאל על ידי בית הדין, בכל הנוגע לתחום מומחיותו, רפואת עור ומין, וקבע כי לא הייתה פגיעה כלשהי בעור אצבע II ביד שמאל ולא נצפה תהליך זיהומי בעור. השאלה האם המבקש סבל מדלקת אחרת בכף היד, שאינה דלקת בעור, או האם יתכן קשר סיבתי בין הליקוי בכף ידו לבין תנאי עבודתו, הופנתה כעת לכירורג כף היד והאורטופד, ד"ר פעילן. אם לאחר קבלת חוות דעתו של ד"ר פעילן, יסתבר למי מן הצדדים או לבית הדין, כי למומחה זה חסרו נתונים, שאפשר ורופא העור יוכל לשפוך אור עליהם, ניתן יהא לשוב ולבקש להפנות לפרופ' וולף שאלות הבהרה, על מנת תהא התמונה בפני בית הדין האזורי שלמה. לעת הזאת, סבור אני, כפי שהחליט בית הדין קמא, כי לא יהא בהפניית שאלות ההבהרה שביקש להפנות המבקש לפרופ' וולף כדי לקדם את ליבונה של סוגיית הקשר הסיבתי בהליך זה. 6. סוף דבר - בקשת רשות הערעור נדחית בזאת. אין צו להוצאות. רשות ערעור (בזכות או ברשות)שאלות הבהרה למומחהערעור