גניבת שיחות טלפון

פסק דין 1. תביעה זו הוגשה כנגד חמישה נתבעים אשר לטענת התובעת גנבו שיחות טלפון בשיטה שתובהר להלן. במהלך הדיון הגיעה התובעת לפשרה עם שלושה מן הנתבעים, לא הושגה פשרה עם שניים מהם (נתבעים 1 ו- 4) ופסק דין זה מתייחס לתביעה הכספית כנגד שניהם. נתבעת 1 - לא הגישה כתב הגנה וויתרה על זכותה להגיש סכומים. נתבע 4 - הגיש כתב הגנה והגיש סיכומים. שני הנתבעים כופרים בנטען כנגדם. 2. לטענת התובעת הנתבעים גנבו שיחות באופן הבא: 2.1. מקו המנוי של הנתבעים בוצעו שיחות (התקשרות) אל מרכזת פרטית של התובעת בקו מסוג 800-1. 2.2. בזמן המיתוג של השיחות במרכזת הפרטית לשלוחה או לקו אחר (בהליך כמו "עקוב אחרי") הועברה למרכזת הפרטית הוראה דיגיטלית אשר גרמה לשנוי בניתוב השיחות מייעדם הנכון (זה שתוכנת על ידי התובעת) ליעד אחר - של מספר טלפון של ספק אינטרנט. 2.3. לאחר ההתחברות לספק האינטרנט, קו המנוי מחובר היה באמצעות קו מסוג 800-1 ובדרך זו התובעת היא שנשאה בעלות השיחה הנכנסת למרכזת ובעלות השיחה היוצאת אשר כביכול יצאה מהמרכזת. לטענת התובעת הנתבעים פעלו בשיטה האמורה באופן שיטתי וגנבו שיחות באלפי שקלים. 3. ביחס לנתבעת 1- אותרו מאות דקות של שיחות שבוצעו ע"י הנתבעת לקו 776501-800-1 ובמקביל נמצא כי בוצעו באותם פרקי זמן (בדיוק של שניות) שיחות יוצאות אל קווי טלפון שמספרם 6776770-07, 6776777-07 ו-6776705-07, כולם קווים של חברת אינטרנט זהב. עלות השיחות הנכנסות לקו 800-1 היתה 1,815 ₪. במקביל בוצעו שיחות יוצאות שעלותן דומה. ביחס לנתבע 4 - אותרו מאות דקות של שיחות שבוצעו על ידי הנתבע לקו 775166-800-1 ובמקביל נמצאו כי בוצעו באותם פרקי זמן שיחות יוצאות אל קווי טלפון 9020102-03 , 7535000-03 ו- 9020100-03, כולם קווים של חברת אינטרנט זהב. עלות השיחות הנכנסות 4,300 ₪. במקביל בוצעו שיחות יוצאות שעלותן דומה. 4. טענות התובעת כפי שהובאו לעיל, גובו בעדותו של מר דוד נאור, אשר העיד והוכיח באמצעות התדפיסים והמסמכים שהוגשו על ידו שאכן הפעולות היו כפי שתוארו לעיל, היינו במקביל לשיחה לקווי 800 הנ"ל מקווי המנוי של הנתבעים, יצאו שיחות לקווי אינטרנט זהב . במהלך עדותו פירט מר נאור את החשבון והבהיר כיצד הגיע לסכומים הנטענים. מר נאור העיד עוד, שלבזק נגרם נזק נוסף בגין קבלת שירותי אינטרנט לגבי נתבעת 1 בסכום של כ- 1,800 ₪ ולגבי נתבע 4 בסכום של כ- 4,300 ₪. עדותו של מר נאור לא נתערערה בחקירה נגדית, זולת לענין התשלום לחב' אינטרנט, לא הוכח שבזק שילמה לחב' האינטרנט ולא ברור כלל וכלל שהיא משלמת ולפיכך את הסכומים הנתבעים בגין תשלום לחב' האינטרנט - אין לפסוק לתובעת. מר נאור טוען עוד לנזק של 15,000 ₪, למצער, בגין השעות הארוכות שנדרשו לאיתור הגניבות, מר נאור מאשר שהתובעת חקרה מאות מקרים של גניבות והיא משקיעה ימים כלילות לעניין והוא גם אישר שההשקעה היתה פרי המאמץ הכולל המושקע ולא רק בעטיים של הנתבעים. 5. מר רפי מילוא המשמש כטכנאי מחשבים אישיים בבזק ואשר היה אחד מאלו שביצע את ההעתקה של הדיסק מהמחשב של נתבע 4 הצהיר בתצהיר עדותו שבעת שהם הגיעו לביתו של הנתבע 4, הנתבע הוביל אותם אל המחשב המשני בביתו תוך שהוא מציג מצג שווא כאילו מדובר במחשב יחיד, רק לאחר מכן כשנודע להם שיש רשת מחשבים בבית, הוא הוביל למחשב הנוסף שם נמצא משקף איתות (סקופ), דבר חריג מאוד, אשר משמש לצורך בדיקת אותות שונים. 6. מר אוהד רוזנפלד המשמש כאיש מרכז תמיכה בבזק העיד על בדיקת הדיסקים הקשיחים שנתפסו במחשבי הנתבעים. ביחס לנתבעת 1 העיד בין היתר: "א. נמצא קובץ בשם tiai.bak, בקובץ שמצ"ב העתק מתדפיסו כלול מספר 800-1 ולאחריו סדרה של קודים וביניהם מספר הטלפון 6771777, שנמסר לי שהוא מספר טלפון של ספק אינטרנט. העתק התדפיס מסומן "א" ב. ביצעתי יצוא של icq History Log מתוכנת icq במדור צד שהתכנה mage (שהיינו כינוי של אדם בשם שמוליק) ובו שיחות הנוגעות למידע פיראטי על מספרי טלפון לא חוקיים ובין השאר שיחה מיום 5.12.99 ובה התייחסות לאופן ההתחברות לקווי החינם. מצ"ב התדפיס מסומן "ב" ומהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי זה. ג.ביצעתי יצוא של icq History Log בנוגע לשיחות שבוצעו עם אדם בשם תומר, מצ"ב התדפיס ומסומן "ג". ממנו ניתן לראות בבירור כי השניים דנים ביום 7.12.99 במספריpbx (private branch exchange) מדובר באפשרות לחדור פירטית למרכזות ד.פתחתי את תוכנת ( multi internet relay chat) mirc גיליתי כי בעל המחשב מכנה את עצמו בשם "warrior" נמצא קובץ ששמו 1000526-il -3mp, כאשר במסגרתו מדבר warrior על מספרי 800-1 ועל pbx, מצ"ב העתק מהקטע הרלבנטי בקובץ ומסומן "ד". ה. מצאתי קובץ של צ'אט שבו כלולה שיחה בנוגע לגניבת שיחות ממספר 800-1 באמצעות טלפון ציבורי בבית ספר, תדפיס הקטע הרלבנטי, מצ"ב ומסומן "ה". ו. מצאתי קובץ בו ישנה התייחסות לאי תשלום בעת שימוש במספרי 800-1, מצ"ב תדפיס קובץ זה ומסומן "ו". לדוגמא, בתדפיס א' נמצאה שיחה מיום 5.12.99: "צריך לחבר אוזניות לכרטיס קול ואז לשים אותם על הטלפון על הצד שמדברים אליו ולחייג ל-800-1 צריך לחייג עם התוכנה ואז ללחוץ על התחבר ל- windows" ובתדפיס ד' נמצאה שיחה מיום 7.12.99 בו דנים בנה של הנתבעת ועוד אדם במספרי (private branch exchange) pbx (מדובר באפשרות לחדור פירטית למרכזות). "תומר: אחי, תנסה להשיג לי p.b.x. אני חייב דחוף.... נמרוד: יש לי pbx בשבילך אבל אל תגיד לאף אחד. אתה רוצה את ה- pbx? תומר: אני נשבע אתה יכול לסמוך עליי" ביחס לנתבע 4 העיד מר רוזנפלד שבעת ביצוע הסריקות נמצא כי הקבצים בדיסק זה ישנים מאוד וככל הנראה לא נעשה בו שימוש בתקופה האחרונה, רוב הקבצים היו משנת 96 או 97. דבר זה מחזק את השערת הטכנאים שביקרו בביתו של הנתבע שלא הוצגו בפניהם המחשב ודיסק הנכונים. ביחס לנתבע 4 העיד מר רוזנפד ביחס לדיסק מס' סידורי wnaop שהגיע מדירתו: "נמצא שהיו בו באגים רבים והוא היה כמעט בלתי קריא, נמצאו תוכניות שונות ובין השאר תוכנה שנקראת scavenger dialer המשמשת ככל הנראה האקרים ובה מצאתי התייחסות למספרי 800-1 וכן למונח pbx באותה תוכנה נמצאו גם מספרי טלפון. אציין כי תוכנה זו אוזכרה גם בצ'אט של מחשב משפחת שיבאן. בעת היציאה מתוכנה זו צויין כי נעשה בה שימוש במשך 260 פעמים וצויין כי התוכנה מיועדת לשמש phreakers (פורצי טלפונים בעגה המקובלת בענף המחשבים)". 7. נתבעת 1 לא הגישה כתב הגנה ולא היתה מעוניינת להגיש סיכומים, היא רק העידה , היא אישרה שקו הטלפון שהתובעת טוענת שנעשה בו שימוש הוא שלה, אך היא הכחישה כל קשר לנטען נגדה. היא אישרה שלבנה קוראים נמרוד, וכשנשאלה אם בנה משתמש במחשב וזאת בהקשר לממצאים שנמצאו בדיסק הקשיח, לרבות הצ'אט בו משתתף נמרוד (נספח ב' לתצהיר מר רוזנפלד) השיבה תשובות מתחמקות כמו "לא יודעת, זה לא רלבנטי, יש לי מחשב בבית ואני לא נועלת את הדלת... "אני נמצאת בבית בין שעה וחצי לשלוש שעות ואינני יודעת מה הוא עושה..." ועוד (עמוד 4 לפרוטוקול מיום 25.2.01). הנתבעת אישרה עוד בחקירה נגדית שבעבר קיבלה הודעה ממשטרת קרית שמונה על חשד שבנה פרץ למחשבים של מכללת תל חי. למותר לציין, שהנתבעת לא זימנה את בנה להעיד ולא זימנה עד אחר מטעמה. 8. נתבע 4, הציג עצמו בתחילת הדיון כאדם שאינו מבין במחשבים ובאנטרנט וכאילו לא הבין איך נקלע לסיטואציה, אך מעדותו עולה שהבנתו עולה בהרבה על הבנת אדם סביר בנדון, הוא גם אישר שהוא עוסק בפתוח מערכות המיועדות לצה"ל, ואישר שחלק מהעבודה הוא מביא הביתה ומשתמש במחשב לצורך זה, הוא גם אישר שהוא נמצא בקשר עם חברות והרבה דברים הוא עושה בעזרת האינטרנט, כך גם בני ביתו. הנתבע הציג מסמכים נ/2 - נ/5 על פיהם היה מנוי לאינטרנט, מה שמוכיח לטענתו שלא היה לו כל סיבה לגנוב שיחות, טענה זו אין בידי לקבל שכן המנוי לאנטרנט, משמעו שאין על המנוי לשלם עבור צריכה מסויימת או חופשית לחב' האינטרנט, אך על המנוי לשלם לבזק עבור השימוש בקו. אומנם היה לנתבע בתקופה מסויימת מנוי) I.S.D.N.נ/5), אך הוא מאשר שהיה לו מנוי רק לאחד מהמחשבים והוא לא זוכר באיזה מהם עבד, מעבר לכך גם מנוי זה אין משמעותו שאין לשלם לבזק עבור השיחות עצמן (עמ' 8 לפרוטוקול). עלה בבירור שלנתבע 4 הבנה מעמיקה במחשבים ובאינטרנט והנסיון להרחיק עצמו מכל הנטען, לא נראה לי. הנתבע אישר שקו הטלפון הוא שלו. ביחס לאמור בסיכומיו. ראשית, בית המשפט הבהיר שעד שנתן תצהיר ואיננו מתייצב לחקירה נגדית על תצהירו כמוהו כמי שלא נתן תצהיר ותצהירו איננו עדות במשפט, אך מקום שבעל דין ויתר על חקירה נגדית לעד מסויים, תצהירו משמש כעדות, ודומני שהדברים הובהרו הבהר היטב במהלך הדיון ולאחר שהובהרו הודיע הנתבע 4 שהוא מבקש לחקור חלק מהעדים (עמ' 3 לפרוטוקול מיום 18.12.01). הדברים רלוונטים ביחס לעדות מר רוזנפלד שהנתבע ויתר על חקירתו שכן סבר "שאין בעדותו דבר המבסס את טענות התובעת כנגד..." (עמ' 5 לסיכומיו) משמע, הנתבע ויתר על חקירה נגדית לעד, אך תצהירו הוגש והוא משמש כראיה. שנית, האמור בעמוד 7 לסיכומיו של הנתבע 4 מחזק את שכתבתי לעיל, שידיעתו בעניני מחשבים היא הרבה מעל הממוצע. הנתבע מעלה בסיכומיו אפשרויות שונות להסביר את העובדה שמקו המנוי שלו בוצעו אותן שיחות הגם שהוא לא ביצע אותן, הוא מעלה אפשרות של גניבת שיחות, של פריצה למחשבי בזק ועוד, אפשרויות אלו אכן קיימות, אך עסקינן במשפט אזרחי ונראה לי שמאזן ההסתברות במקרה דנן הנשען על ראיות התובעת כפי שהובאו לעיל מחד, ועל נסיון הנתבע להרחיק עצמו מכל דבר, לטעון להעדר הבנה בנושא מה שהתברר כלא מדוייק, מאידך, מטים את מאזן ההסתברות לטובת קבלת התביעה. 9. אני מקבלת אפוא את התביעה באופן חלקי ומחייבת כדלקמן: 9.1 את נתבעת מס' 1 לשלם לתובע סך של 3,630 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 9.07.00 . 9.2 את נתבע מס' 4 לשלם לתובע סך של 8,620 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מיום הגשת התביעה 9.07.00 . 9.3 באשר להוצאות יוער ששני הנתבעים שענינם נדון בפסק דין זה, נכונו היו להגיע לפשרה דומה לאלו שהגיעו הנתבעים האחרים במהלך הדיון, אך התובעת סירבה, טרוניתו של הנתבע 4 בנדון כמו גם תיאור הדברים על ידו בסיכומיו נכונים ומוצדקים ולפיכך פסיקת ההוצאות תהא בזיקה לכך. אני מחייבת כ"א מהנתבעים בתשלום הוצאות ושכ"ט בסך כולל של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ. טלפוןתביעה אזרחית