התקנת דלתות - פיצוי על ליקויים וביטול עסקה

פסק דין 1. א. ביום 23.7.07 הזמינו התובעים מהנתבעת 11 דלתות וביום ההזמנה, יצרה נציגת הנתבעת קשר עם מתקין מטעם הנתבעת לתאם את הפירוק וההתקנה של הדלתות. התובע שילם לנתבעת עבור הדלתות ונציגת הנתבעת הודיעה לתובע שאת התשלום עבור הפירוק וההתקנה ישלמו במישרין למתקין. ביום 2.8.07 סופקו הדלתות והמתקין הגיע להתקינן. בחודש פברואר 2008, לאחר ביצוע העבודה, גילה התובע את הליקויים הבאים: המשקוף באחד החדרים התנפח וכתוצאה מכך לא ניתן היה לסגור את הדלת, הדלת בחדר האמבטיה חרקה תוך כדי סגירה ופתיחה, בחדר המשחקים קיים רווח גם אם הדלת סגורה. כתוצאה מתלונת התובע, סיפקה הנתבעת ביום 5.2.08 שלושה משקופים חדשים שהיו מיועדים להחלפת המשקופים הבעייתיים והמתקין הגיע והחליף את המשקופים ואף עשה אטימה של סיליקון מסביב לכל משקופי הבית. עוד מלין התובע וטוען, שבחודש יולי 2008 גילה, שאותם משקופים שהוחלפו שוב התנפחו וגם בדלתות נוספות התגלו התנפחויות. התובע ניסה ליצור קשר עם הנתבעת - אך לא נענה, אך בהמשך יצר שירות הלקוחות קשר עם התובע. התובע העלה בפני איש השירות את הבעיות שנוצרו בדלתות וכתגובה לכך השיב, שהאחריות פגה. בנוסף להודעה זו, שלחה הנתבעת מכתב לתובע בו הוסבר לו מדוע לא יקבל שירות נוסף. ב. התובע הזמין 11 דלתות ומשקופים ושילם עבורם 7,700 ₪ וללא כל הסבר הגיש התובע תביעה זו לחייב את הנתבעת לשלם לו - בגין הליקויים הנ"ל- סך של 26,000 ₪. 2. הנתבעת מציינת בכתב ההגנה, שהיא מוכרת דלתות בלבד ואינה מספקת שירותי התקנה והיא מעניקה אחריות למוצר למשך שנה. לשם ביצוע ההתקנה, המליצה הנתבעת לתובע לפנות לקבלן התקנות פרטי,העובד כעצמאי ואשר מכיר את מוצרי הנתבעת. האחריות הניתנת על ידי הנתבעת אינה מכסה ליקויים בהתקנה ולכן, נטען על ידי הנתבעת, שעבודות ההתקנה הינן באחריות המתקין בלבד. הנתבעת מאשרת, כי ביום 5.12.07 פנה התובע בטענה שהדלתות אינן נסגרות, משקופים נפוחים ורעשים בצירים, אך הוסבר לתובע כי בכל נושא ההתקנה עליו לפנות למתקין. עם זאת ולפנים משורת הדין, יצר נציג הנתבעת קשר עם המתקין וביקש ממנו לבצע התיקונים וליתן חוות דעת בנדון. המתקין חיווה דעתו, שקיימים 3 משקופים נפוחים והנפיחות נגרמה כתוצאה מחדירת מים למשקוף. בכל זאת, אישרה הנתבעת, באופן חריג, אספקה של 3 משקופים ללא עלות. בנוסף לכך, הסכימה הנתבעת לשלם למתקין את עלות התיקונים וההתקנה. באוגוסט 2008 שוב פנה התובע וטען לנפיחויות במשקופים ואז נאמר לתובע, שכבר ניתן לו שירות בגין כך וכי שנת האחריות תמה ועוד הוסבר לו שאין מדובר בליקוי במוצר אלא ליקוי באופן התחזוקה והשימוש. למרות שכך השיבה לתובע, הרי שגם הפעם - ולפנים משורת הדין- הציעה הנתבעת לתובע להתקין משקופים חדשים ויהיה עליו לשלם עבור כל פריט סך 200 ₪ במקום 250 ₪. התובע לא קיבל ההצעה והחליט לפנות לבית המשפט. 3. א. בעדותו בפני טוען התובע כי שילם עבור הזמנת הדלתות סך של 11,500 ₪ למרות שלא הוצג אף מסמך המאשר הוצאת סכום זה. התובע צרף לכתב התביעה את ההזמנה ואת החשבונית ולפי שני המסמכים הנ"ל שילם התובע סך של 7,700 ₪. ובכל זאת ולמרות זאת, החליט התובע לתבוע סכום מוגזם של 26,000 ₪ ללא כל הסבר בתביעה וללא הוכחה ולו לכאורה לתביעת סכום זה. כבר התייחסתי לא פעם לתובעים אשר מנפחים תביעות ללא כל הצדקה ומנצלים לרעה את ההליך שניתן להגישו בתביעות קטנות תוך תקווה לעשות רווח מעצם הגשת התביעה. בדיון שנערך בפני ביום 25.1.09 נשאל התובע כיצד הגיע לסכום תביעה של 26,000 ₪ ותשובתו הייתה, שיש לו הרבה צער ולא ידע שצריך לרשום את זה בתביעה. לדעתו, אי אפשר להגדיר כמה זה צער וכך הגדיר סך של 26,000 ₪ משום שאין דלתות וימי חופש. (עמ' 1 לפ', ש' 13- 16) בהמשך מתברר, שמלכתחילה לא היה בדעת התובע לתבוע סכום של 26,000 ₪, משום שגם הוא העריך שהסכום הוא מוגזם, ובישיבה הנדחית העידה גב' פנחס דורית - אשת התובע- שהיא לא רוצה 26,000 ₪, אלא שכך הציע לה עו"ד לתבוע כאשר, מלכתחילה היא דיברה על 14,000 ₪ ולכן מבקשת היא להעמיד את התביעה על הסך של 14,000 ₪. (עמ' 4 לפ', ש' 7- 12) ומדוע סך 14,000 ₪ ? האם התובע הוכיח סכום תביעה כזה? התשובה לכך שלילית. ב. בישיבת יום 25.1.09 העיד התובע שהזמנת הדלתות עלתה בסביבות 11,500 ₪ אבל הוציא מעבר לכך, משום שהחליף גם חלונות. טענת התובע אינה מקובלת עלי, בשל שלושה אלה: ראשית, מדוע יש לתבוע סכום "בסביבות" כאשר החשבונית אומרת לנו מה הסכום המדויק ששילם התובע בעד הדלתות והסכום רחוק מאד מ"סביבות" סך של 11,500 ₪ משום שעלות 11הדלתות היא 7,700 ₪ ,שנית, מה קשר יש בין הליקויים הנטענים בדלתות ובין העובדה שהתובע היה צריך להחליף חלונות. החלונות לא הוזמנו אצל הנתבעת ואין כל קשר בין תוכן ההזמנה ובין החלונות ושלישית, היכן הוכיח התובע שהחליף חלונות ומה סכום שילם בעד החלפת החלונות? 4. א. גם אם אקבל טענת התובע, שהוא לא הזמין מתקין פרטי, אלא שהמתקין נשלח על ידי הנתבעת, הרי שלעניין זה אין נפקא מינה, היות ושמעתי מנציג הנתבעת כי בין כך ובין כך, רצתה הנתבעת לספק לתובע דלתות-משקופים חלופיים ואף לקחת המתקין על חשבונה על מנת להתקין ולתקן את הטעון תיקון, אך התובע לא הסכים לקבל הצעת הנתבעת. גם בבית המשפט הביע התובע התנגדות להצעת הנתבעת, ברם בסופו של אותו דיון מיום 25.1.09 הצליחו הצדדים להגיע להסכם ביניים, לפיו יגיע נציג הנתבעת לביתו של התובע ויבדוק את טענות התובע ואם הבודק יגיע למסקנה שיש צורך בתיקון או בהחלפה - תתקן הנתבעת את הטעון תיקון. על מנת לאפשר לצדדים לממש הסכם ביניים זה, דחיתי את המשך הדיון ליום 10.3.09 - כך שהיה לצדדים זמן די והותר לפתור את השאלות שהיו שנויות במחלוקת. ב. ביום 10.3.09 התייצבו הצדדים להמשך דיון ואז העידה אשת התובע על הקטנת סכום התביעה - כאמור לעיל. התובע עצמו טען בישיבה זו, שנציג הנתבעת אכן הגיע לביתו והציע להחליף 6 משקופים ולשים גומיות, אך התובע לא הסכים להצעה זו - על אף שהיו מוכנים לתת לו שנה אחריות- והודיע שאין הוא מאמין במוצר היוצא תחת ידה של הנתבעת. 5. א. בישיבת יום 10.3.09 המשיך התובע וטען שכל 11 הדלתות לא תקינות (עמ' 4 לפ', ש' 19). אם לילך על פי כתב התביעה ועל פי הראיות שהביא התובע, היה על בית המשפט להחליט שלא רק שהתובע לא הוכיח ליקויים או טענות לגבי 11 דלתות, אלא שהתובע לא הוכיח ליקוי או טענה שנטענה אפילו לגבי דלת אחת. לא ייתכן מצב, שתובע שהינו בבחינת המוציא מחברו, יגיש תביעה לבית המשפט על קיום ליקויים מבלי להוכיח את הליקויים הנטענים. הוכחת ליקויים, כפי שטען התובע, חייבת להיעשות על ידי חוות דעת מקצועית או למצער על ידי חוות דעת בעל מקצוע העוסק בתחום הנדון, ברם התובע לא המציא כל חוות דעת ולא אישור מקצועי על קיומם של ליקויים כלשהם בדלתות. זאת ועוד, התובע העיד בבית המשפט כי 11 הדלתות לא תקינות, בעוד שבכתב התביעה עצמו מציין התובע ליקויים אך ורק לגבי שלש דלתות, כמתואר בכתב התביעה: בחודש פברואר הלין התובע על התנפחות משקוף באחד החדרים, חריקות בדלת חדר האמבטיה ורווח בדלת חדר המשחקים. לכן, מדובר לכל היותר בליקויים ב-3 דלתות, ברם גם בעניין זה מציין התובע כי ביום 5.2.08 סופקו לו 3 משקופים חלופיים למשקופים הבעייתיים. אמנם, בהמשך כתב התביעה מציין התובע, שבחודש יולי התנפחו שוב הדלתות שהוחלפו וכן בדלתות נוספות התגלו התנפחויות, אך בעניין טענה זו, יש להשיב לו לתובע בשניים אלה: ראשית, התובע לא הוכיח ליקוי נוסף באותם משקופים שהוחלפו, במיוחד לא הוכיח כיצד התנפחו משקופים שהוחלפו לפני 5 חודשים בלבד. ( בפברואר קבל על ליקויים במשקופים וביולו הוחלפו משקופים אלה) שנית, התובע לא הוכיח שהיו התנפחויות בכל 11 הדלתות שסופקו על ידי הנתבעת. ב. א) כפי שעולה מהעדויות, ניסתה הנתבעת לאורך כל הדרך לבוא לקראת התובע ואף הציעה להחליף את הדלתות, אך ככל שהנתבעת ניסתה לספק את דרישותיו של התובע, הלך התובע ועורר קשיים ורצה כך ורצה אחרת ובמלים אחרות, התובע רצה בסופו של דבר כסף ולכן דחה כל הצעה או שהתנה את ביצוע העבודות בתנאים שונים. ב) עם זאת, למרות שהתובע לא הוכיח את הליקויים כאמור, הרי שיש לציין כי זכה התובע ומלאכתו נעשתה דווקא על ידי נציגי הנתבעת. כמצוות בית המשפט וכמצוות הסכם הביניים אליו הגיעו הצדדים בישיבת יום 25.1.09 ביקר נציג הנתבעת בבית התובע ואף נערך "סיכום ביקור בית מיום 12.2.09". (ראה המסמך שצורף לתיק בית המשפט) מסיכום זה עולה, שנמצאו נפיחויות בשישה משקופים, ברם גם נקבע שנפיחות זו נובעת מספיגת נוזלים לאור העובדה שאין אופציה לניקוז המים בעת שטיפה ו/או עבודות ניקיון. מאותו סיכום אף עולה רצונה של הנתבעת, שלמרות שהיא הניחה שהנפיחות נובעת מספיגת נוזלים בשל העדר ניקוז מים מתאים, בכל זאת הסכימה הנתבעת להחליף המשקופים לחדשים, כולל אספקת המוצר, הובלתו והתקנתו על חשבון הנתבעת. בנוסף לכך, נמצא כי דלת שרותים ודלת חדר שינה אינן נסגרות וגם כאן הציעה הנתבעת לכוון הדלתות ולאפשר סגירתן. כמו כן, הציעה הנתבעת להתקין גומיות בכל המשקופים בבית התובע הן בדלתות החדשות והן בקיימות. ג) כמו שבית המשפט התרשם מהתובע במהלך הדיון, שאין התובע מעוניין באמת ובתמים בתיקון הליקויים אלא בכספים בלבד, שכן כשם שרשם התובע בתביעה זו סכום בלתי מתקבל על הדעת, כך גם דחה התובע את הצעות נציג הנתבעת וביקש להחזיר לו את כספו או תעודת אחריות הן להתקנה והן למוצר לתקופה בלתי מוגבלת ו/או אספקת מוצר אשר אינו קיים אצל הנתבעת, כמו: משקוף עץ מלא שלא תואם את גוף ההזמנה עצמה. 6. אם כן, לאור העובדות והנימוקים שפורטו לעיל, מה באמת יירצה את התובע למעט קבלת הסכום המוגזם אשר תבע מלכתחילה בכתב התביעה או למעט קבלת הסך של 14,000 ₪ - לאחר הקטנת סכום התביעה- שהוא, כשלעצמו, גם כן מוגזם ובלתי מוסבר. נראה לי, שמלכתחילה לא היה מקום שהתובע ידחה הצעת הנתבעת, שנראתה לי הגיונית והרי זכותו של בעל מקצוע לאפשר לו ולתקן את הפגם או הליקוי - במיוחד כאשר נציג הנתבעת הסכים אף ליתן לתובע אחריות לטיב העבודה. במקרה כזה, היות והתובע לא נתן לנתבעת האפשרות לתקן את הטעון תיקון, והיות והנתבעת עצמה מצאה ליקויים בדלתות ובמשקופים, הרי שמן הדין והצדק יהיה במקרה זה לבטל העסקה באופן כזה, שיהיה על הנתבעת להשיב לתובע את הסכום ששילם בעד הדלתות ואין מקום להעניק לתובע אף סכום נוסף מעבר לכך, לאחר שהוא לא נתן אפשרות לנתבעת לתקן את הטעון תיקון ולאחר שהתובע סבר כי רק הכסף יירצה אותו. 7. סוף דבר, לאור הנימוקים שהובאו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחליט לבטל העסקה ובאופן כזה, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 7,700 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה- 29.10.08- ועד התשלום בפועל. למרות ביטול העסקה, ולאור מצב הדלתות והמשקופים, כפי שהנתבעת בעצמה מצאה אותם בבית התובע - אין טעם לצוות על התובע להחזיר לנתבעת את המשקופים והדלתות הפגומים, שממילא הם נפוחים ולא יועילו לנתבעת. למעט הסכום הנ"ל לא הוכיח התובע אף נזק נוסף הדורש הענקת פיצוי כלשהו ולכן יתרת סכום התביעה נדחית מחוסר הוכחה. בנסיבות אלו, כאשר מלכתחילה לא דאג התובע לצרף אף מסמך המוכיח את תביעתו ובעצם לולא טענותיו והצעותיו ההוגנות של נציג הנתבעת ולולא סיכום הביקור הנ"ל היה דין התביעה להידחות - החלטתי שלמעט הסכום הנ"ל - אין מקום לחייב הנתבעת בהוצאות משפט. פיצוייםדלתות (תביעות)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)