פיצוי על מלון לא נכון

פסק דין 1. א. התובעים הזמינו מהנתבעת 4 ימי טיול לכרתים ובתביעה זו תובעים הם מהנתבעת פיצוי בסך של 7,462 ₪ בשל הטענה שנשלחו למלון הלא נכון וכתוצאה מכך נהרסה להם החופשה. מעיון במסמך המפונה לבית המשפט הנושא תאריך 5.11.08 ומהכותרת "מהות התביעה", לא ניתן להבין כלל מה פשר תביעה זו למעט הטענה, שהתובעים נשלחו לבית מלון לא נכון ובשל כך נאלצו לטלפן לנתבעת פעמים מספר ולשלם לבית מלון הלא נכון עבור 2 לילות וארוחת בוקר. מסכמים התובעים ומציינים ב"מהות התביעה" כי עקב חוסר תשובה סבירה מהנתבעת, כל ההוצאות של התובעים ואי הנעימות שסבלו הם תובעים את הסך של 7,462 ₪. מאחר ולא הובאו עובדות נוספות על אלו שפורטו ב"מהות התביעה" המשיך בית המשפט לעיין במכתב מיום 28.7.08 שהיפנו התובעים אל הנתבעת. ממכתב זה עולות העובדות הבאות: א) התובעים הזמינו חבילת נופש לכרתים במלון "סופיה". בשיחות הטלפון שניהלו התובעים עם הנתבעת ובתכנית הטיול לא נמסרו לתובעים כתובת ומספר הטלפון של המלון ולא נאמר להם שבנמל התעופה תהא הסעה שתיקח אותם למלון וגם לא נאמר להם היכן לחכות לאותה הסעה. התובעים מאשרים, כי הודע להם מראש שלא ניתן לאשר את הזמנת המלון, אך נאמר להם להגיע למלון ושם יודיעו להם אם יוכלו להשתכן בו, או לאיזה מלון עליהם לעבור. בהגיע התובעים לכרתים והיות ולא היה בידם כתובת המלון, נעזרו התובעים במודיעין במקום ושם נאמר להם שלא קיים מלון בשם "סופיה". נציג הנתבעת לא היה במקום והתובעים הופנו אל נציג סאן דור, אך זה אמר להם שאינו יכול לעזור להם בהיותו אחראי רק על הטיסות. ב) בהמשך מצאו התובעים, בין המסמכים שהיו בידם, את מספר הטלפון של הנתבעת ולאחר ששכרו פלאפון ביצעו מספר שיחות, עד שלבסוף התקשרה הנתבעת אל התובעים ומסרה להם את כתובת מלון "סופיה". התובעים שכרו מכונית ונסעו למלון. בהגיע התובעים למלון "סופיה" נודע לתובעים שהם לא היו רשומים שם, אך בכל זאת נציגי המלון עזרו לתובעים וסדרו להם חדר במלון זה, תוך הבטחת התובעים לסדר את אישור השהייה שם. בהמשך לכך, ביצעו התובעים מספר שיחות נוספות עם הנתבעת והנתבעת הבטיחה לשלוח האישור. העניינים לא הסתדרו וכך התובעים המשיכו להתקשר למספר הטלפון שקבלו, אך ללא הצלחה. לבסוף, כאשר כבר הגיע האישור, התברר שהוא לא תקין, לא כתוב עליו שם המלון והנהלת המלון סירבה לקבלו. כתוצאה מכך, שוב נאלצו התובעים לנהל שיחות טלפון עם הנתבעת ושוב שלחו שובר, אך גם שובר זה נדחה על ידי הנהלת המלון לאור הציון השגוי בשובר. לתובעים התברר, שגם למחרת היום טרם הגיע האישור למלון ואז נתקבשו התובעים מפקיד המלון להסדיר את התשלום ושילמו 1,000 ₪ בערך (170.04 יורו) עבור 2 לילות. כך ובסופו של יום הוברר לתובעים שהם נשלחו למלון לא נכון, שכן המלון המאושר היה "קרטרוס" באמנסיסוס ושם אכן ניתן להם חדר מתאים, אך זאת נודע להם במהלך היום השלישי של החופשה. ג) העולה במקובץ מהאמור לעיל הוא, שהתובעים מלינים על הצורך לחפש אחר המלון הנכון, שיחות הטלפון אשר גרמו לתובעים בזבוז זמן, לחצים, מתח נפשי, סבל ומבוכה - כל אלה סיכלו כליל את מטרת החופשה. עוד נטען, שלתובעים לא ניתנה מלכתחילה כתובת המלון ו/או מספר הטלפון שלו, לא הודיעו להם שתהא הסעה שתקח אותם למלון או היכן להמתין להסעה. ב. א) הנתבעת מסירה מעצמה כל אחריות מהטענות המופנות כלפיה, משום שלטענתה היא משמשת כסוכנות נסיעות וככזאת היא אינה מארגנת ו/או מתכננת ו/או מבצעת את חבילות הנופש וטיב השירותים עליהם מלינים התובעים, בכל הקשור להעברות מנמל התעופה למלון וחזרה לנמל התעופה ולשינוי המלון ולהשתלשלות העניינים שאירעה בחו"ל אינם באחריותה של הנתבעת. לכן, היה על התובעים להגיש תביעה זו נגד הספק ולא נגד הנתבעת, משום שהספק הוא זה האחראי בפועל על ההעברות ועל השיבוץ בבתי מלון בחו"ל לרבות האירוח במלון. מאחר והנתבעת טוענת לאחריות הספק, ומאחר והספק במקרה זה הוא קשרי תעופה בע"מ (להלן:"קשרי תעופה") שלחה הנתבעת הודעה לצד ג' אל קשרי תעופה. ב) לגופו של עניין, טוענת הנתבעת, שהתובעים אכן הזמינו, באמצעות הנתבעת, חבילת נופש בכרתים ואירוח במלון "סופיה" בעל דרוג של 2 כוכבים. ההזמנה בוצעה במוצאי שבת, שעה שמשרדי הנתבעת והספקים סגורים ולכן נותר לנתבעת זמן הערכות מינימלי לצורך הסדרת כל רכיבי הנופש הכלולים בהזמנת התובעים. עם זאת, דאגה הנתבעת להעביר את פרטי רכיבי הנופש לידי הספק, כפי שהוזמנה והנתבעת אף דאגה לוודא קליטת הזמנת התובעים בידי הספק. משנתקבל אישור הספק על המלון המבוקש, העבירה הנתבעת את התשלום לספק. עם העברת ההזמנה מסתיים תפקידה של הנתבעת. עוד נטען על ידי הנתבעת, כי הבהירה לתובעים - במעמד ביצוע ההזמנה והן בכתב- והתובע אישר ידיעה זו, שרכיב המלון הכלול בהזמנה הינו בגדר בקשה בלבד עד לאישור סופי מהספק ו/או מהמלון ושהספק רשאי, במקרה של תפוסת יתר במלון להציע מלון חלופי הזהה ברמתו למלון המקורי. ג) התובעים יצאו לנופשון ללא שובר מלון וזאת בהסכמה ומתוך ידיעה כי המלון המבוקש טרם אושר. גם ביום הטיסה, עת נמסרו לתובעים כרטיסי הטיסה, הובהר להם שוב, שהמלון טרם אושר ולכן אין בידיהם שובר מלון וקיבלו הנחיה מפורשת לפנות בעת הנחיתה לנציג קשרי תעופה. ג. גם קשרי תעופה לא ראתה עצמה אחראית לאירוע הנטען על ידי התובעים וביקשה למחוק את ההודעה לצד ג', משום שהתובעים מפנים העובדות כלפי הנתבעת ללא כל מעורבות צד ג'. מעורבותה של צד ג' מסתכמת בפניית הנתבעת לארגן חבילת הנופש המדוברת ומעבר לזה אין לה יריבות עם התובעים. 2. א. התובעים מלינים לגבי המלון הלא נכון ועל כך חוזר התובע בעדותו בבית המשפט. התובע מוסיף, שחבילת הנופש הכניסה את התובעים למסלול של מתח וטלפונים ובדיקות - דבר שמנע מהם מנוחה ונופש תקין. למרות כתב ההגנה הארוך והמפורט שהגישה הנתבעת, ביקשה גב' וילנסקי - נציגת הנתבעת להדגיש בפני את עיקרי העובדות כפי שהובאו בכתב ההגנה והפנתה למסמכים שונים אשר צורפו לכתב ההגנה. מר עומרי יוסף, נציג קשרי תעופה חזר על תוכן כתב ההגנה וציין את מעורבותו של נציגם בסידור המלון בדרגה של 3 כוכבים וזה היה ביום השלישי של החופשה וליתר טענותיהם של התובעים אין להם קשר ישיר. ב. לאחר שעיינתי היטב בכתבי הטענות ולאחר ששמעתי את התובע ואת נציגי הנתבעת וצד ג', אני מחליט שאין מקום לקבל את תביעת התובעים ושיש לדחותה - זאת מן הנימוקים הבאים: א) התובעים הזמינו את חבילת הנופש אצל הנתבעת, המשמשת סוכנות נסיעות, ומזמינה שירותים אצל ספק עבור הלקוחות המזמינים אצלה את חבילת הנופש. הנתבעת העבירה את הזמנת התובעים וההזמנה אושרה על ידי הספק. התובעים לא הוכיחו, שהנתבעת התרשלה בביצוע ההזמנה, או בשלב כלשהו לביצוע ההזמנה - כפי שהוזמנה - ואם נגרמו לתובעים אי נעימות, בזבוז זמן וטרחה מיותרת, הרי שכל זה נבע ממעשיהם של התובעים, שלא נהגו על פי הנוהל המקובל ולא על פי מה שתודרכו על ידי נציג הנתבתע ולכן במקרה זה אין להם לתובעים אלא להלין על עצמם. ב) אם התובעים היו נוהגים, כפי שנהגו כל הנוסעים בחופשה זו, ומחפשים תחילה את נציג קווי תעופה במקום לחפש קודם כיצד לשכור רכב, היו גם כל הטלפונים שלהם לחיפוש אחר נציג חברה בארץ נמנעים. בטרם יצאו התובעים לחופשה זו, ביקשו הם מנציג הנתבעת הצעת מחיר לגבי שכירת רכב, אך התובעים דחו את ההצעה והחליטו, עם הגיעם לכרתים לטפל בשכירת רכב בעצמם. התובע אישר בעדותו, כי בסופו של יום הבין, שהיה עליו ללכת עם כולם לאוטובוס ואז הנציג המקומי היה מטפל בזה, אך התובעים העדיפו מראש לסטות מן המסלול הרגיל והחליטו כי במקום למצוא את הנציג המקומי, יקדישו קודם לכן מזמנם לשכור רכב. (ראה עדותו של התובע בסיפא לעמ' 1 ורישא לעמ' 2 לפ') ג) אני לא מאמין לטענת התובעים, שנאמר להם להגיע ישר למלון, ואני מקבל את טענות הנתבעת שנאמר לתובעים, שעליהם לפנות אל הנציג בנמל התעופה והוא ינחה אותם היכן יועברו. הרי לשם כך שילמו התובעים בעד העברות מנמל התעופה לבית המלון. (ראה גם האמור בנספח ה' שצורף לכתב ההגנה של הנתבעת) אכן במסמכים שנמסרו לתובעים הוזכר מלון "סופיה" , אך בסיפא לטופס "פרטי ההזמנה ותנאיה" צוין: "מלון בגדר בקשה עד קבלת אישור". (ראה הטופס שצורף לכתב התביעה וראה גם נספח ב' לכתב ההגנה של הנתבעת) גם בהזמנה שהעבירה הנתבעת לספק צויינה הערה: "מלון בגדר בקשה, עלול לחול שינוי..... במידה ואין מקום במלון המבוקש". (ראה נספח א' לכתב ההגנה של הנתבעת). הנתבעת מאשרת את טענות התובעים, שבהזמנה לא נמסר להם כתובת ומספר הטלפון של המלון, אך הנתבעת גם מציינת שלא עשו כן, משום שהמלון לא היה מאושר ורק בהגיעם למקום ובעת המפגש עם נציגם היו יכולים לדעת אם מלון זה אושר - או שהיו מופנים למלון אחר. התובעים גם מאשרים עובדה זו ומציינים בכתב התביעה, שהודע להם מראש שבשעות הערב המאוחרות של יום שבת לא ניתן לאשר את הזמנת המלון ודבר זה אף נראה להם סביר בנסיבות של עסקת חבילה של הרגע האחרון. הנתבעת גם מציינת בכתב ההגנה, כי בעת שהתובעים קיבלו כרטיסי הטיסה בנמל התעופה, גם אז נאמר להם על ידי נציג הנתבעת, שהמלון טרם אושר ואז גם קיבלו הנחיה מפורשת, שבעת הגיעם לכרתים עליהם לפנות לנציג קשרי התעופה. לכן, בעצם הזמנת החופשה ברגע האחרון ובעצם ידיעת והסכמת התובעים, שהמלון טרם אושר ושלא ניתן היה לאשר את המלון בטרם יציאתם מהארץ, לקחו התובעים על עצמם את הסיכון בכל הקשור באישור המלון שהוזמן. 3. א. לאור הנימוקים שפורטו לעיל, לא מצאתי התרשלות מטעם הנתבעת עד כי יש להטיל עליה אחריות על כך שהתובעים לא נהגו, כפי שהונחו לנהוג והחליטו על דעת עצמם ל"דלג" על נציג החברה שחיכה להם בכרתים והחליטו לחפש במקומו את המשרד בו יוכלו לשכור רכב. בזמן ביצוע ההזמנה ועוד בטרם יצאו התובעים מהארץ, הם ידעו שהמלון לא מאושר ולכן עד שלא וידאו שהמלון אכן מאושר, לא היו צריכים ללכת - על דעת עצמם - ולחפש מלון שבסופו של דבר אכן לא נמצאו הם ברשימת אותו מלון. ב. לפיכך, מכל הנימוקים שפרטתי לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה נגד הנתבעת הדקה ה-90 בע"מ והיות והתביעה נגד הנתבעת נדחתה, לא היה מקום להיכנס ולהחליט לגבי אחריותה של צד ג', (למרות שהנימוקים מתייחסים גם לצד ג') משום שעצם חיובה לשפות נובע מחיובה של הנתבעת, ברם משנדחתה התביעה נגד הנתבעת אני דוחה את ההודעה לצ ג'. לאור התוצאה אליה הגעתי, היה עלי לחייב את התובעים לשלם לנתבעת הוצאות משפט וכך גם להתייחס לדחיית ההודעה לצד ג', ברם לאור העובדה שהתובעים בכל זאת ניסו על ידי טלפונים רבים לאתר את המלון בו יושכנו ולאור ההוצאות שהיו להם בגין כך - החלטתי שלא לחייב התובעים בהוצאות המשפט. בית מלוןפיצוייםבתי מלון (תביעות)