פיצוי על אי ביקור במסגרת טיול מאורגן

פסק דין 1. בפני תביעה לתשלום פיצוי בסך של 1,442 ₪ בגין ביקור במפעל טויוטה שלא התקיים. 2. בכתב תביעתו טען התובע כי במסגרת תוכנית הטיול שהופצה ע"י הנתבעת נכתב כי הטיול ליפן יכלול ביקור במפעל מכוניות טויוטה בעיר טויוטה, אך בפועל במהלך הנסיעה לעיר טויוטה הודיע מדריך הטיול מר אורי סומך על שינוי וסטייה והביקור נדחה ליום האחרון של הטיול, אולם ביקור זה כלל לא התקיים. עוד טוען התובע כי אלמלא הביקור במפעל טויוטה לא היה מצטרף לטיול. לכן, תובע הוא פיצוי בגין עוגמת נפש, אכזבה ופגיעה קשה בחוויית והנאת הטיול. התובע צירף לכתב תביעתו את תוכנית הטיול של הנתבעת ממנה עולה כי ביום ה-8 לאוסקה הקבוצה תעבור במפעל המכוניות של טויוטה בעיירה טויוטה: "... נבקר במפעל ונקבל הדרכה על כל השלבים של יצור מכונית הטויוטה...". עוד צירף התובע מכתב שנשלח אליו מהנתבעת ממנו עולה כי התקיימה פגישה בינו לבין סמנכ"ל שיווק של הנתבעת וכן מכתב ששלח לנתבעת לאחר הפגישה בו התלונן כי כחלק מתוכנית הטיול היו אמורים לבקר במפעל טויוטה ולקבל הדרכה על כל שלבי ייצור המכוניות, אך ביקור כזה לא התקיים ולכן "הרגשתו כבדה", שכן הביקור היה עבורו "הגשמת חלום", וכן את תשובתה של הנתבעת למכתבו, בו טענה כי נכתב בתוכנית הטיול כי יהיה ביקור במפעל המכוניות של טויוטה והדרכה על כל שלבי יצור המכוניות וביקור כזה אכן התקיים כולל הדרכה. כמו כן צירף התובע מכתב תשובה למכתבה של הנתבעת בה הכחיש את קיום הביקור כמפעל וטען כי יש בכך משום הפרת תוכנית הטיול וציין כי יש ברשותו מספר עדויות של משתתפים בטיול שיאשרו כי לא ביקרו במפעל. 3. בכתב הגנתה אישרה הנתבעת כי בתוכנית הטיול כתוב ביקור במפעל טויוטה, אך טענה כי ביקור כזה אכן התקיים במפעל המכוניות כולל הדרכה. עוד אישרה הנתבעת כי הביקור במפעל נדחה מהיום החמישי אך טענה כי הוא בוצע ביום האחד עשר של הטיול והפנתה לתקנון החברה בו נאמר: "... החברה רשאית לשנות את סדר הביקורים בטיול...". עוד טענה הנתבעת כי סכום התביעה מוגזם, הגם שניסתה לפתור את העניין במשרדה ובאמצעות חליפת מכתבים ע"י הנחה באחד מטיוליה אך התובע סירב והעדיף לתבוע. 5. בדיון שהתקיים בפני חזר התובע על כתב תביעתו וטען כי בחוברת שקיבל מ"חבר" וכן באתר האינטרנט מופיע באופן ברור ומפורש ביקור במפעל, דבר שלא התקיים. לעניין העדים טען כי נבצר ממנו להביא למרות שהנתבעת יודעת כי הביקור לא התקיים. עוד הוסיף כי כאשר היו באולם התצוגה הודיע המדריך שהביקור במפעל עצמו נדחה וייערך ביום האחרון של הטיול, אך לו נאמר לאחר בירור כי ביקור במפעל מחייב תיאום מראש של 3-4 חודשים, דבר שהנתבעת לא עשתה. 6. מטעם הנתבעת הופיע לדיון מר מוטי סבג, מנהל מחלקת הדרכה בנתבעת אשר טען כי כל הקבוצות של הנתבעת שיוצאות מישראל מבקרות במפעל, אך לא בפס הייצור למעט אנשי ייצור המכוניות הנקראים "דילרים" וכי המבקרים נכנסים ל"שואו רום" במפעל כדי לראות את הסרטונים והמצגות ולקבל הדרכה מהמדריך המלווה של הקבוצה וזה במרחק של 700 מטר מפס הייצור וניתן לראות משם מכוניות שעדיין לא עברו ברחבי העולם ולא בישראל ולכל אורך הפס יש דיילות של חב' טויוטה. עוד טען כי הוא עצמו רצה מאד לראות את פס הייצוא אך לא ניתן להכנס לשם עם קבוצה במשך שעה. לעניין דחיית הביקור ליום האחרון של הטיול טען כי המפעל היה סגור לימי פסטיבל בחודש אפריל-מאי וביום השני של הטיול היה חג ולכן חזרו לשם ביום ה-11. 7. בתשובה לדברי נציג הנתבעת טען התובע כי לעניין ההדרכה באולם התצוגה מדובר בשקר והוא לא קיבל שום הדרכה על ייצור המכוניות וכי במכתב ששלח אליו סמנכ"ל החברה נטען כי הקבוצה לא ביקרה במפעל מסיבות בטחון, אך דבר זה לא נכון כי הביקור מחייב תיאום מראש אך הנתבעת התרשלה ולא עשתה זאת. 8. לאחר שקראתי את כתבי הטענות ואת הנספחים המצורפים וכן שמעתי את הצדדים, אני קובעת כי התובע לא הרים את נטל הראייה המוטל עליו, ואפרט. 9. לעניין דחיית הטיול מהיום החמישי ליום האחד עשר מקריאת תקנון החברה אותו צירפה הנתבעת לכתב הגנתה עולה כי "ייתכנו לעיתים שינויים בשל גורמים בלתי צפויים... בסדר הביקורים...". לכן, אין התובע יכול לטעון כי נגרמה לו עוגמת נפש, שכן היה עליו לדעת כי הביקורים ניתנים לשינוי. משכך, דין רכיב זה להידחות. לעניין הביקור במפעל טויוטה שלא התקיים במכתבו לנתבעת מיום 13/7/08 טען התובע כי הביקור במפעל לא התקיים, אך בדיון שבפני ניתן היה להבין מדבריו של התובע כי אכן היה ביקור במפעל "גם הטענה של ההדרכה באולם התצוגה זה שקר, לא קיבלנו שום הדרכה על יצור מכוניות ועל שלבי היצור" (עמ' 2, שורות 28-29 לפרוטוקול), משמע - נערך ביקור באולם התצוגה של המפעל. עוד טען התובע בכתב תביעתו כי יש לו "מס' עדויות של משתתפים בטיול..." המאשרים כי לא ביקרו במפעל טויוטה אך לא טרח להביאם לביהמ"ש ופטר זאת באמירה כי "נבצר" ממנו להביאם. התובע לא הביא עדים או ראיות להוכחת טענתו כי אכן לא התקיים ביקור במפעל טויוטה, משכך, אני קובעת כי דין רכיב זה להידחות. סיכומו של דבר, אני מורה על דחיית התביעה על שני רכיביה. בשולי פסק דין זה אציין כי התרשמתי שתביעתו של התובע הינה תביעה קנטרנית וטורדנית, שכן, איני מאמינה כי האדם הסביר יצא לטיול בן 11 יום אך ורק בשל ביקור במפעל טויוטה למשך שעות מספר המהווה עבורו Highlight"" כהגדרתו, ודוחק את כל ימי הטיול וההנאה הצידה כלא היו. התובע ישלם הוצאות משפט לנתבעת בסך של 500 ₪ בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. נופשפיצוייםטיול מאורגן (תביעות)