קטנוע תקלות

פסק דין 1. התביעה דנן הוגשה ביום 20.11.07. על פי כתב התביעה, רכש התובע מאת הנתבעת ביום 14.7.07 קטנוע, ומיום קבלתו נתגלו בו תקלות ובעיות שגרמו לו נזק כלכלי ועוגמת נפש רבה, בהיותו עוסק בשליחויות ונזקק לקטנוע לצורך עבודתו. 2. התובע דורש סכום של 17,800 ₪, כאשר בעדותו בדיון שהתקיים ביום 11.5.08 טען כי מחיר הקטנוע היה 12,000 ש" (פרוטוקול עמ' 1 שורה 6). 3. בפסק דין מיום 13.5.08 נדחתה התביעה, לאחר שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת טענותיו בדבר התקלות שאירעו והנזקים שנגרמו לו (להלן - פסק הדין). 4. התובע הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים (בר"ע 510/08). בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 2.10.08 התקבל הערעור, פסק הדין בוטל, והדיון הוחזר לבית משפט זה על מנת ליתן הזדמנות לתובע להביא את עדיו. בית המשפט המחוזי קבע כי אין עוד מחלוקת שלמצער היתה תקלה בצמת חוטי החשמל של הקטנוע מיד עם רכישתו, ולכן מן הראוי לאפשר לתובע להביא עדים להוכחת טענותיו ובכלל זה להעיד את אמיר, מנהל המוסך, שעדותו יכולה היתה לאשש או להפריך את טענותיו של התובע. 5. בדיון שהתקיים בפני ביום 22.2.09 הגיש התובע תצהירים של שלושה עדים מטעמו - תורג'מן דוד, שמעון מרמרלי ויניב זבולוני - וטען כי העדים לא יכלו להגיע פיזית לדיון. מתצהירי העדים עולה כי תורג'מן דוד הינו בעל מוסך "רק אופנועים", שהינו מוסך מורשה מטעם הנתבעת, שמעון מרמרלי הינו בעל חברת שליחויות "צ'יטה", שבה עבד התובע כשליח במשך כשנה, ויניב זבולוני הינו בעל "בורקס טורקי" הממוקם בסמוך למוסך "רמזור", שבו תיקן התובע את הקטנוע. בהעדר התייצבות העדים, אין אפשרות לאמת את האמור בתצהיריהם, ועל כן אין מקום להתיחס לתצהירים. 6. מאידך, בעל מוסך "רמזור", אמיר רדוץ, שזומן על ידי התובע אכן התייצב לעדות. בעדותו אמר העד: "דורון כשקנה את הקטנוע החדש היו מספר תקלות. בהתחלה היה רכיב חשמלי שכשל ואנחנו תיקנו את זה מהר מאד במקום. אחרי זה היתה תקלת חשמל, נתק בצמת חשמל, ואת זה תיקנו. התקלה חזרה על עצמה עוד פעמיים או שלוש, התקלה תוקנה במהירות גדולה. חככנו בדעתנו מה הגורם שלה, הגעתי למסקנה שפשוט ישנה בעיה שהאופנוע משמש לשליחויות יש לו ארגז גדול, גם דורון לא איש קל וזה גרם לבלאי, וכשעשינו אחד ועוד אחד הבנו מה צריך לעשות ומאז האופנוע נוסע בסדר" (פרוטוקול עמ' 2 שורות 11 - 17). 7. נציג הנתבעת, מר שמעוני יעקב, אישר שהיתה בעיה של חוט מתנתק בקטנוע, כתוצאה מהשימוש לשליחויות, והיה צורך לעשות שינוי על מנת להתאים את השימושים המאד מיוחדים. העד הדגיש שהשינוי בוצע על חשבון הנתבעת. לשאלת בית המשפט תוך כמה זמן מרכישת הקטנוע נעשה השינוי, ענה העד כי הדבר נעשה תוך שלושה - ארבעה חודשים, ומאז הקטנוע תקין. (פרוטוקול עמ' 3 שורות 6-16). 8. התובע אמר בדיון: "מאז שאני זוכר את עצמי אני אדם גדול. הם ראו אותי כשאני קניתי את האופנוע, אמרתי להם שזה לשליחויות. בעבר רכבתי על שלושה קטנועים כאלו מאותו סוג ובחיים לא נתקלתי בבעיות כאלו" (פרוטוקול עמ' 3 שורות 18 - 20). מאידך, הודה התובע כי לאחר כחצי שנה מרכישתו של הקטנוע נפתרה הבעיה ומאז הקטנוע תקין (שם, שורה 24). 9. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמך נ/1 שעניינו טיפול בקטנוע על ידי מר אמיר רדוץ, הגעתי למסקנה שדין התביעה להתקבל, אם כי באופן חלקי בלבד. הנתבעת, כבעלת מקצוע, היתה צריכה לצפות בעת ביצוע העסקה עם התובע, בראותה את ממדי גופו וביודעה שהקטנוע אמור לשמש לשליחויות, שעלולות להיות תקלות וכי יש לבצע את ההתאמות הדרושות. היה על הנתבעת לבצע את ההתאמות הדרושות לפני מסירת הקטנוע לתובע ולא לתת לו ל"הטרטר" במשך שלושה או ארבעה חודשים עם תיקונים במוסך. לפיכך, זכאי התובע לפיצוי בשל התנהלות הנתבעת. 10. על אף האמור, לא ראיתי לקבל את טענת התובע לפיה מגיע לו פיצוי בסך 17,800 ₪, כאשר מחיר הקטנוע כולו היה 12,000 ₪ ולאחר שבוצעו ההתאמות הדרושות אין מחלוקת שהקטנוע תקין. בנסיבות אלה, ומאחר שגם הפעם לא המציא התובע ראיות על הנזק הכלכלי שנגרם לו נראה שיהא זה ראוי וצודק לפצות את התובע בסכום של 2,000 ₪ בשל מסירת הקטנוע מבלי שבוצעו בו ההתאמות הדרושות, ומציאת פתרון לבעיה רק כעבור מספר חודשים. 11. הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 ימים, סכום של 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (20.11.07) ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 650 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. קטנוע