אי ניצול חופשה עקב פציעה - ביטוח נסיעות לחו"ל

פסק דין 1. עסקינן בתביעה בגין אי ניצול חופשה עקב פציעה. 2. התובע ואשתו נסעו לחופשת סקי בצרפת. ביום השני נפצע התובע ושבר צלעות. בהיותו מבוטח בביטוח סיכונים בנסיעה לחו"ל - "מכבי עילית" תבע את חב' הביטוח וקיבל שיפוי בגין הוצאות רפואיות ונילוות, כמפורט בנספח א לכתב ההגנה. כיום תובע פיצוי משנמנעה ממנו האפשרות ל"קיצור חופשה" ועקב הריתוק למיטה. 3. אליבא לתגובת הנתבעת, בפועל לא קוצרה החופשה, הטיסה חזרה שודרגה למחלקת עסקים ואין פיצוי בגין אבדן הנאה ועוגמת נפש, המוחרגים כ"נזק תוצאתי". כן נטען שקיצור, עפ"י תנאי הפוליסה, מותנה באישור רופא, שלא הוצג. 4. המחלוקת בהקשר זה עובדתית בעיקרה. מה ביקש התובע ומה הוצע לו. משכך הוגש תמליל השיחות עם מוקד הסיוע הרפואי. בשיחה הראשונה דיווח התובע על התאונה, על שבירת צלעות ועל ריתוק למיטה. הצהיר כי נבדק פעמיים וביקש לדעת מה לעשות (ש' 21). לדבריו, דיבר עם הרופא במדיקל לגבי הטסה רפואית ונאמר לו שאין בעיה ושיתקשרו אליו (אל הרופא). ואמנם, נציגת המוקד ביקשה וקיבלה את פרטי הרופא והתחייבה לקשר בין הרופאים (ש' 88, 111, 117). בשיחה השניה אמרה "הרופא שלנו דיבר עם הרופא שלך… אנחנו רוצים להתחיל לארגן לך פשוט טיסה…" (ש' 131 - 140). בהמשך דיברה על התאמת הטיסה הקיימת למצבו, קרי, שידרוג למחלקת עסקים. כן אמרה שכדאי לו לחכות כמה ימים. "… זה לא מצב שבו רצוי כבר מחר לחזור לארץ… כי כשאתה בטיסה… זה יכאב… לא כדאי לטוס משהו כמו יומיים, אחרי דבר כזה" (ש' 147 - 152). התובע אמנם העיד שנאמר לו שהרופאים בצרפת החליטו שאסור לו לטוס כי יכולה להיות פגיעה באברים פנימיים (עמ' 1 לפרוט' ש' 9 - 10) ולא היא. ברם, בפרוש נאמר לו שכדאי לחכות, באופן שיכול היה להתפרש כהמלצת הרופאים. בהמשך, לאחר שהבהיר ששוכב ללא מעש, נציגת המוקד התחייבה לבדוק אפשרות לטיסה מקודמת יותר. לא נאמר לו דבר אודות הצורך בהגשת אישור רפואי. לגופו של עניין, מרגע שהרופאים שוחחו ישירות והועלתה האפשרות מתייתר הצורך באישור נוסף. בשיחה השלישית דובר על שידרוג למחלקת עסקים אותה נתבקש לאשר. תגובתו היתה "אם אי אפשר להטיס אותי ביומיים הקרובים אז זה בסדר, אין מה לעשות" (ש' 214 - 215). קרי, ניתן לו להבין שלא קיימת אפשרות להקדמת הטיסה. חילופי הדברים מצביעים על יצירת מצג שווא לפיו לא מומלץ בריאותית וגם אין אפשרות פיזית להקדמת הטיסה. 5. פרק 7 בפוליסה העוסק "בהחזר הוצאות נסיעה והוצאות נוספות" קובע: "הכיסוי - המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות המפורטות להלן: א. קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה המתוכננת מחמת: 1. תאונה שאירעה למבוטח בחו"ל... ואשר כתוצאה ממנה...ובאישור רופא, נאלץ המבוטח לשנות את מועד חזרתו לארץ, ולא יכול לנצל את כרטיס הטיסה שלו". ב. .... הפיצוי לא יעלה על מחיר רכישת כרטיס טיסה חדש... בניכוי הסכום בו זוכה המבוטח בגין אי ניצולו של הכרטיס המקורי...". אין החזר בפוליסה עבור אובדן הנאה ועוגמת נפש אשר נגרמו עקב הפציעה. 6. בפועל התובע אמנם לא קיצר את חופשתו עקב המלצות נציגי הנתבעת ולכן לא הוצג אישור בדבר הפרש עלויות הטיסה ו/או הצורך בכרטיס חלופי. כל שהוצג, עלות הנסיעה, אותה אינו זכאי לקבל - ת/1. 7. בנסיבות האמורות, ועפ"י אמדנה, משלא נהגו נציגי הנתבעת בתום לב ובדרך מקובלת לגבי אפשרות הקדמת הטיסה, הנתבעת תשלם לתובע סך של 1000 ₪. 8. התשלום יבוצע תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסה"ד ועד התשלום בפועל. 9. פסה"ד ישלח אל הצדדים. 10. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבימ"ש מחוזי מרכזי. ביטוח נסיעות לחו"ל