תביעה נגד שקם אלקטריק - קניית טלויזיה פלזמה LG

פסק דין התובעת רכשה טלויזיה פלזמה LG מהנתבעת (סיף קניון בת-ים) ביום 17/12/07, בסך 3,900 ₪. על פי כתב התביעה, מנהל הסניף הפנה את התובעת למתקין ואמר לה כי עליה לשלם למתקין שיוביל גם את הטלויזיה לביתה, סך של 250 ₪. המתקין הגיע באותו יום, התקין וקיבל תשלום. ביום 29/6/08 נשמע פיצוץ חזק. התברר לתובעת שהפלזמה נעקרה מהקיר, ונפלה על הרצפה. התובעת ביקשה לשוחח עם מנהל הסניף של הנתבעת ולאחר שחזר אליה, הפנה אותה ל- LG, בטענה שהמתקין שלהם. LGטענו לעומת זאת, בשיחה טלפונית עם התובעת, כי לא הוזמן המתקין דרכם, המתקין אינו מורשה, והנתבעת היא שאחראית להתקנה. התובעת חזרה למנהל, יוסי, מסרה לו את הדברים ואז ענה, לטענתה, כי ההתקנה נעשתה דרך הנתבעת ולא דרך LG , משום שבאופן זה, היא זולה יותר. התובעת פנתה מס' פעמים לנתבעת על מנת שיבואו לבדוק את טענותיה ולפצות אותה, אך אף אחד לא הגיע. התובעת שלחה גם מכתב, שצורף לכתב התביעה ולא נענה. עוד לטענת התובעת, טכנאי של הוט שביקר בדירה, עקב קצר שנוצר בשל נפילת הטלויזיה, ציין כי ההתקנה חובבנית. טכנאי אליו פנתה לצורך תיקון הטלויזיה, חיווה דעתו שאין טעם לתקן את הטלויזיה. עלות בדיקתו של הטכנאי, 150 ₪. התביעה הוגשה על סך של 8,900 ₪ (מחיר הטלויזיה, עלות הטכנאי, עוגמת נפש והוצאות). בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובעת ביקשה פרטים של מתקין, משום שהמתקין של נותנת השירות של LG הודיע שיוכל לבצע התקנה רק 7 ימים לאחר הרכישה וכי לאחר שאירע המקרה, התובעת סירבה להצעה לשלוח נציג על מנת שיבדוק את המכשיר ולהעריך את הנזק. בדיון טען נציג הנתבעת כי אין הנתבעת אחראית, משום שהתובעת ביקשה התקנה "פרטית" כאמור. כמו כן, חזר נציג הנתבעת על הטענה שהתובעת לא הסכימה שישלחו נציג לבדוק את הטענות והנזק, וביקשה רק פלזמה חדשה. התובעת בדיון הבהירה כי סירבה, משום שהנתבעת דחתה אותה ב"לך ושוב" ונציגיה לא הגיעו לבדיקה. רק אחרי חודשיים וחצי הסכימו להגיע לבדיקה בביתה וגם אז, רק למועד שהוכתב על ידם. בדיון הוסכם שהתובעת תאפשר לנתבעת לבדוק את הטלויזיה והצדדים יודיעו אם הגיעו לפשרה או הסכמה. עוד קבעתי כי ככל שלא יגיעו להסכמה, יינתן פסק דין על סמך החומר בתיק וטענות הצדדים. הצדדים הודיעו כי לא הגיעו להסכמה. הנתבעת הציעה לתקן את הדרוש תיקון ללא-חיוב, בעוד שהתובעת עמדה של זכותה לקבל את כספה חזרה בצירוף פיצוי והוצאות, כאמור בכתב התביעה. בעיקר בשל כך שעברו 8 חודשים מאז האירוע "ולאור הטרטורים האינסופיים, השקרים.." כמו גם התעלמות ממכתב הרשות להגנת הצרכן ומהתראותיה שלה. לאחר ששמעתי את הצדדים, אני מעדיפה את גרסת התובעת, שלפיה יוסי, מנהל הסניף, מסר לתובעת את פרטי המתקין, המתקין הוזמן דרך הנתבעת וכי מדובר במתקין לא-מורשה של LG. אותו יוסי לא התייצב לדיון על מנת לסתור את גרסת התובעת, שהיתה מהימנה. הטענה שמדובר במתקין לא-מורשה של LG נתמכת למעשה בטענת הנתבעת, שלפיה הפרטים לגבי המתקין, נמסרו לתובעת משום שהמתקין של LG יכול היה להתקין רק בתוך 7 ימים. למעשה, אין חולק שההתקנה הייתה לקויה ובשל כך, נעתקה הטלויזיה מהקיר ונפלה. בנסיבות אלה, כאשר הנתבעת מסרה לתובעת פרטים של מתקין לא-מורשה של LG, שגם הוביל את הטלויזיה לבית התובעת, על הנתבעת לשאת באחריות לנזקים שנגרמו עקב ההתקנה הלקויה. אין מקום לחייב את התובעת להסכים לתיקון המכשיר, שנפל ונחבל זמן קצר לאחר רכישתו ותלייתו על ידי המתקין (בוודאי באופן יחסי לאורך חייה של טלויזיה). אני מורה, אפוא, שהנתבעת תשלם לתובעת סך של 3,900 ₪ מחיר הטלויזיה, בצירוף 150 ₪ עלות בדיקת טכנאי ובצירוף החזר אגרה בסך 89 ₪. כן תשלם הנתבעת לתובעת, הוצאות משפט ועוגמת נפש, אותם אני מעמידה בנסיבות העניין, על סך כולל של 800 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, בהמחאה שתשלח לכתובת התובעת לפי כתב התביעה, ואם לא ישולמו במלואם ובמועד, ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום הגשת התביעה (3/9/08) ועד לתשלום המלא בפועל. הנתבעת תוכל לקחת את הטלויזיה הפגומה מבית התובעת (על חשבון הנתבעת), אם תרצה בכך, בתיאום של 72 שעות מראש, עד ליום 1/4/09. לאחר מכן, תהא התובעת רשאית לעשות בטלויזיה כל דבר לפי שיקול דעתה, ולנתבעת לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה. טלויזיה