החזר כספי בגין ניתוקים - פלאפון

פסק דין תביעה זו ראוי שלא היתה מגיעה אל שולחני, אלא מסתיימת לה בטרם הליכים. התובע מחזיק במספר מכשירי טלפון ניידים של הנתבעת, והוא טוען כי מספר רב של שיחות נכשל ומתנתק. התובע תובע החזר בגין ניתוקים אלה. הנתבעת מתנגדת ודוחה את טענות התובע, וטוענת כי אין כל בעיה בקו של התובע, ואף הציגה רישומים המצביעים על כך. טוב היתה עושה הנתבעת אם היתה מפצה את התובע וחוסכת הליכים אלה על השלכותיהם. ראשית, אני מאמינה לתובע על דבר הניתוקים הרבים. בבסיס קביעתי זו עומדת התרשמותי מן התובע כאדם אמין. בנוסף - הסבירות כי אדם יטרח ויפנה שוב ושוב לנתבעת, ויטרח ויגיש תביעה, כאשר אין כל בעיה והכל תקין, היא סבירות נמוכה. הנתבעת מצביעה על כך שעברו פרקי זמן ניכרים בין הפניות של התובע אליה, ולטענתה, יש בכך להצביע על כך שלתביעה אין בסיס (סעיף 10 לסיכומים). אינני מקבלת טענה זו. יש לזכור כי התובע אינו טוען לכשל מוחלט בתקשורת, אלא טוען לאחוזים גבוהים של התנתקויות. מטבע הדברים, אדם אינו "רץ" להתלונן ולהגיש תביעות מיד כאשר יש ניתוקים. בשלב ראשון, הוא מניח כי התקלה תסודר, גם ללא התערבותו, ולאחר מכן הוא פונה ומצפה שהתקלה תטופל. בקצרה - בניגוד לתקלה מוחלטת, בתקלה מסוג זה, צריך שיעבור זמן רב יחסית כדי שאדם יאבד את סבלנותו וינקוט צעדים. דווקא לו היה התובע ממהר לפעול, היה הדבר פוגע באמינותו, במקרה זה. שנית, הנתבעת הגישה דו"ח תקשורת המראה כי ההתנתקויות בקו של התובע הן בשיעור נמוך מאוד, וקיימים מספר רב של חודשים בהם אין כלל התנתקויות. לבקשתי, המציאה הנתבעת דו"ח זהה לאותה התקופה, של 500 מינויים מגוש דן. בדו"ח זה אין, ולו חודש אחד, שאין בו כלל התנתקויות. סימני התמיהה הם ברורים. שלישית, יש לזכור כי הנתבעת מודה בכך כי עקב לחץ של התושבים בוטל אתר שידור בהר חומה. אמנם היא טוענת כי הדבר לא השפיע על איכות הקליטה, אולם טענה זו אינה נראית סבירה והיא מעלה את התמיהה - אם כך, לשם מה נבנה אתר זה מלכתחילה. בנוסף, כפי שניתן להיווכח מן החומר שבפני, היו גם היו הפרעות. רביעית ולסיום, התובע הגיש תמלילי שיחה שבינו לבין מוקדנים של הנתבעת. מתמלילים אלה עולה, בצורה מפורשת, כי ידוע לנתבעת כי יש בעיות בתקשורת באיזור מגוריו של התובע (הר חומה). בשיחה מיום 27.1.08 עם הילה, נאמר: "אבי: אמרתם שיש בעיה בהר חומה. הילה: נכון…" ובהמשך: "אבי: כלומר אתם מודעים לזה שיש בעיה ויש ניתוקי שיחות ואני לא היחיד שמתלונן? הילה: נכון. זה רשום לי ובאמת שאנחנו מודעים." ובהמשך: "הילה: …זה שיש בעיה בהר חומה אתה יודע אני יודעת וכולם יודעים…? ושיחה מיום 7.8.08, שם נאמר בסופה של השיחה: "אבי: את אומרת לי ש-30% מהשיחות הנכנסות מתנתקות מוקד: כן, אבל גם זה לא רק למנוי שלך." דומני כי כל מילה נוספת מיותרת. לסיכום, ייאמר כי יש להצטער על כך שהנתבעת לא דאגה לפצות את התובע באופן ראוי. הנתבעת הסכימה ליתן זיכוי של 30 דקות לכל פלאפון של התובע, חמישה במספר. לאור האמור לעיל, אני קובעת כי זיכוי זה יהיה מיום 1.12.06, מועד ביטול אתר השידור ועד ליום הגשת התביעה, קרי 16 חודשים. על פי ההקלטות, נראה כי הבעיה לא נפתרה, גם לאחר הגשת התביעה, ואני מצפה כי הנתבעת תמשיך ותפצה את התובע עד לפתרון מלא של הבעיה. הנתבעת תוסיף ותשלם לנתבע הוצאות ההליך, לרבות פיצוי עבור הטירדה וחוסר הנוחות, בעיקר לנוכח דרך התנהלות הנתבעת בהליך - אני מעמידה סכום זה על סך של 2,000 ש"ח. הסכום ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. פלאפוןסלולר (תביעות)החזר כספי