דואר אקספרס לא הגיע - זכות פיצויים

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 6.5.08 מסרו התובעים חבילה גדולה לנתבעת לצורך העברתה לבתם הסטודנטית הלומדת באילת. החבילה נשלחה בדואר אקספרס והיתה אמורה להגיע ליעדה ביום למחרת. לטענת התובעים, החבילה לא הגיעה ליעדה במועד, ובשלב הראשון טענה הנתבעת כי החבילה אבדה. רק בתאריך 11.5.08 הוחזרה החבילה לידי התובעים לאחר שנשבר בתוכה בקבוק שמן, אשר הכתים והרס את כל תוכן החבילה. 2. התובעים מבהירים כי אין הם מלינים על הנזק שנגרם לחבילה עצמה, אלא על שירות בלתי ראוי שקיבלו מהנתבעת. לטענתם, אילו היתה נמנעת מהחבילה מסכת "הטרטורים" (ככל הנראה - ירושלים - נתב"ג - ירושלים - מבשרת ציון), לא היה נגרם כל נזק. התובעים טוענים שהחבילה היתה בידי הנתבעת 5 ימים כאשר באף אחד מהם לא נוצר קשר עמם לעדכן אודות אובדן החבילה, ולאחר מכן אודות ההרס שנגרם. על כן דורשים התובעים פיצוי בסך של 5,000 ₪. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, על פי חוק הדואר, התשמ"ו - 1988 (להלן - החוק), אחריות הנתבעת מוגבלת לנזק ישיר בלבד ולא לנזק עקיף, וגם זאת עד לגובה הסכום שנקבע בתקנות הדואר (היקף האחריות לדבר דואר פנים), התשס"ח - 2007 (להלן - התקנות). על פי התקנות, סכום הפיצוי עומד על סך של 543 ₪. הנתבעת טוענת כי לא מגיע לתובעים כל פיצוי, גם לא הפיצוי על פי התקנות, וזאת לאור העובדה שהם לא עמדו בהוראות מדריך הדואר, שתוקפו כתקנות, מכח סעיף 120 לחוק (להלן - מדריך הדואר). על פי מדריך הדואר, יש לארוז חבילות כך שתכולתן תהיה מוגנת מפני אובדן או נזק והאריזה לא תזיק לחבילות אחרות או לעובדי הדואר המטפלים בה. על גבי חבילה שמכילה חומר שביר על השולח לכתוב בהבלטה "זהירות שביר". כמו כן, נקבע במדריך הדואר (סעיף 2.11.08) כי פריטים שבירים יש לעטוף בחומר רך ולארוז כך שתימנע שבירתם במהלך משלוחם. לטענת הנתבעת, התובעים לא עמדו בהוראות מדריך הדואר וכתוצאה מכך נשבר בקבוק השמן, השמן נזל וסיכן דברי דואר אחרים, ולכן החבילה הוחזרה לשולח. 5. הנתבעת טוענת עוד, כי על פי סעיף 78 לחוק אין לנתבעת אחריות בשל איחור במסירה או מסירה מוטעית של דבר דואר, וכי החסינות האמורה, המוקנית לנתבעת כמוביל הלאומי של דברי דואר, הינה הגנה ראויה ולתכלית ראויה, דהיינו הוזלת תעריפי הדואר לכלל הציבור. 6. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. כנטען על ידי התובעים, תלונתם נוגעת למשך הטיפול של הנתבעת בחבילה נשוא התביעה, ואין מחלוקת שהחבילה הכילה שמן בבקבוק זכוכית. הואיל ומדובר בחבילה שלא נארזה בהתאם להוראות שבמדריך הדואר - אין לתובעים להלין אלא על עצמם. בהתנהגותם יש משום רשלנות תורמת בשיעור של 100% לגבי התמשכות הטיפול בחבילה אצל הנתבעת עד להחזרתה לתובעים. 7. זאת ועוד, לאור הוראות סעיף 78 לחוק, קיים פטור מוחלט מאחריות הנתבעת לאיחור במסירה של דבר דואר, וזהו נימוק נוסף לדחיית התביעה. (בהקשר זה ראה בר"ע 12614/97 (מחוזי ת"א) רשות הדואר נגד שמואל כהן מיום 6.4.08). לאור האמור, התביעה נדחית. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. פיצוייםדואר