מדיח כלים - תביעת פיצויים

פסק דין על פי כתב התביעה, הזמינה התובעת מאת הנתבעת שני מדיחי כלים מסוג "טלסה" במחיר כולל של 11,400 ₪ (להלן - המכשירים המקוריים), על פי הזמנה מיום 18.10.07 שצורפה כנספח א' לכתב התביעה (להלן - ההזמנה). התובעת טוענת כי המכשירים המקוריים סופקו, לבקשתה, ימים ספורים לפני חג הפסח בחודש אפריל 2008. הואיל והתובעת ביקשה מכשירים בצבע נירוסטה ולא לבן, והואיל והנתבעת טענה שאין באפשרותה לספק מכשירים מתוצרת "טלסה" בצבע נירוסטה אך באפשרותה לספק מכשירים בצבע זה ברמה ובאיכות מקבילה, מתוצרת "נורמנדה" (להלן - המכשירים החלופיים) - הסכימה התובעת לקבל את המכשירים החלופיים והחזירה את המכשירים המקוריים. לטענת התובעת, מיד עם השימוש במכשירים החלופיים התברר כי הם מאיכות ירודה וזולה וכי אין להם פונקציה של ייבוש כלים, כפי שהיתה בדגם המקורי שהוזמן. לטענתה, בירור באינטרנט העלה כי מחיר השוק של המכשירים החלופיים הוא כ-2,585 ₪ ליחידה בעוד שהיא שילמה סכום של 5,700 ₪ ליחידה. התובעת טוענת כי הנתבעת הונתה אותה וסיפקה לה מכשירים חלופיים ברמה ירודה ששווים כמחצית משווי המכשירים המקוריים. לטענתה, קיימת אי התאמה מהותית בין המוצרים שהנתבעת התחייבה לספק לאלו שסופקו לה בפועל, וכי היא זכאית לתבוע את ביטול העיסקה והשבת מלוא הסכום ששילמה. בשל כך דורשת התובעת סכום של 14,000 ₪, הכולל את הסכום ששולם בשל המכשירים המקוריים וכן פיצוי בסך 2,600 ₪ בשל טרחה ועוגמת נפש. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובעת לא התלוננה במאום מאז הספקת המכשירים החלופיים סמוך לחג הפסח 2008 ועד להגשת התביעה ביוני 2008. לטענתה, לאחר שהתובעת עשתה שימוש במכשירים החלופיים במשך מספר חודשים - אין אפשרות לקבלם חזרה ובוודאי שאין לבטל את העיסקה. עוד נטען, כי המכשירים החלופיים מצויידים במערכת ייבוש משובחת ודי בכך כדי לדחות את טענות התובעת. לגבי מחירם של המכשירים החלופיים טוענת הנתבעת בכתב ההגנה, כי מחירו של כל אחד מהמכשירים החלופיים הוא 3,990 ₪ ולא כפי שנטען על ידי התובעת. עוד נטען, כי התובעת קיבלה הנחה על המכשירים המקוריים ובפועל שילמה עבורם 10,260 ש"ח בלבד, וכן קיבלה מוצרים במתנה בעלות כוללת של כ-2,000 ₪. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכל המסמכים, הגעתי למסקנה שדין התביעה להתקבל, אם כי באופן חלקי בלבד. גם אם אקבל את טענת הנתבעת לפיה המכשירים החלופיים מצויידים במערכת TERMO DRY לייבוש כלים ולא נתגלתה בהם כל תקלה - עדיין אין לשכוח שהנתבעת התחייבה לספק לתובעת מכשירים חלופיים באותה רמה ואיכות כמו המכשירים המקוריים שהוזמנו על ידה. נראה שהרמה והאיכות צריכה להתבטא גם במחיר. אם המכשירים החלופיים היו זולים יותר מהמקוריים, היה על הנתבעת להחזיר לתובעת את ההפרש. לעניין ההפרש - אני מקבלת את עמדת התובעת כי הסכום שבו ניתן לרכוש את המכשירים החלופיים עומד על סך של 2,585 ₪ למכשיר, דהיינו, 5,170 ₪ עבור שני מכשירים. הואיל והתובעת שילמה בפועל עבור שני המכשירים המקוריים 10,260 ₪ - הרי שההפרש עומד על סך של 5,090 ₪. לעניין זה, אין נפקא מינא שהתובעת קיבלה מתנה מהנתבעת, כפי שמופיע בהזמנה, הואיל והמתנה ניתנה עקב רכישה בסכום הכולל של ההזמנה (47,390 ₪) כאשר המכשירים המקוריים היוו כ-25% בלבד מההזמנה. הואיל והגעתי למסקנה שהנתבעת לא סיפקה לתובעת מכשירים חלופיים באותה רמה של המכשירים המקוריים, אני קובעת כי הנתבעת תחזיר לתובעת את ההפרש בסך 5,090 ₪ וכן תפצה את התובעת בסכום של 3,000 ₪. לאור האמור, תשלם הנתבעת לתובעת תוך 30 ימים סכום של 8,090 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (15.6.08) ועד לתשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 450 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים