סירוב פלאפון מסרבת לתקן או להחליף מכשיר מסוג LG 8300

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 6.8.07 רכש התובע מהנתבעת 1 מכשיר טלפון נייד מסוג LG 8300 (להלן - המכשיר). לטענת התובע, נאמר לו כי ישנה אחריות יצרן (הנתבעת 2) למשך שנה. המכשיר שבק חיים ביום 7.7.08, בתוך תקופת האחריות, ומשביקש התובע לתקנו - נאמר לו, לטענתו, שהמכשיר אינו ניתן לתיקון וגם דרישתו לקבל מוצר חדש זהה לא נענתה. 2. התובע דורש סכום של 17,800 ₪ בטענה כי ביום 7.7.08 אושפז בבית חולים ובמשך תשעת ימי האשפוז ועוד כמה ימים לאחר מכן היה מנותק מכל קשר עם בני משפחתו וחברים, דבר שגרם לו סבל רב. 3. לטענת הנתבעת 1 בכתב ההגנה, התובע הגיע למרכז השירות עם מכשיר הרוס מחמת קורוזיה, וכי נזק מסוג זה נגרם משימוש ו/או אחזקה בלתי סבירים כגון הרטבת המכשיר, ומשכך - אינו מכוסה במסגרת אחריות היצרן. עוד נטען, כי במעמד ההתקשרות בין הצדדים לרכישת המכשיר נשוא התביעה, הוצע לתובע להצטרף לשירות תיקונים כולל המקנה כיסוי ביטוחי, בין היתר, למצב של אובדן, גניבה ו/או נזק בלתי הפיך למכשיר, אולם התובע בחר, משיקולים שלו, להימנע מלהצטרף לשירות. 4. ראשית ייאמר, כי התובע אינו מגלה בתביעתו כל עילת תביעה כנגד היצרן, הנתבעת 2, ולכן דין התביעה נגדה להידחות. 5. אשר לנתבעת 1 - עיון בתעודת האחריות למכשיר מסוג LG, שצורפה לכתב ההגנה, מעלה כי בסעיף 10 נאמר כי האחריות לא תחול, בין היתר, במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה "משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות LG ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון". כאמור, הנתבעת 1 טוענת כי בבדיקה התגלה שהמכשיר סובל מקורוזיה, שמקורה בעיקר בלחות יתר, ולכן לא חלה האחריות. 6. בדיון שהתקיים בפני ביום 1.2.09 טען התובע בתוקף כי השימוש במכשיר היה הכי סביר שיכול להיות, ללא שום קירבה לרטיבות, למים או לאדים (פרוטוקול עמ' 1 שורות 6 - 7). התובע גם הכחיש אפשרות שהמכשיר נפל לשירותים או לאמבטיה (פרוטוקול עמ' 2 שורות 25 - 27). במהלך הדיון הציג התובע מכשיר אחר, ישן מאד, שאיננו המכשיר נשוא התביעה, וטען שגם בו התגלתה קורוזיה אך הוא תוקן במעבדה שאיננה שייכת לנתבעת והינו תקין לחלוטין (פרוטוקול עמ' 1 שורות 10 - 12). בכך ניסה התובע לסתור את טענת הנתבעת 1 כי המכשיר נשוא התביעה אינו ניתן לתיקון. 7. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו. דווקא הצגת מכשיר אחר על ידי התובע, שגם בו התגלתה קורוזיה, מצביעה על אפשרות סבירה שהתובע משתמש במכשירי הטלפון שבידו באופן שחושף אותם ללחות, אשר מהווה את הסיבה להיווצרות קורוזיה. גם אם אקבל את טענת התובע כי השימוש במכשיר נשוא התביעה היה סביר והוא לא נחשף לרטיבות או לחות - עדיין לא הצליח התובע להוכיח את הנזקים הנטענים על ידו. התובע לא הצטרף לכיסוי הביטוחי הכולל שהוצע לו בעת רכישת המכשיר ובכך נטל על עצמו סיכון שנזק בלתי הפיך למכשיר לא יכוסה על ידי הנתבעת 1. זאת ועוד, התובע לא ניסה להקטין את נזקיו במהלך שהותו בבית החולים על ידי יצירת אמצעי תקשורת חלופיים עם משפחתו וחבריו, ומכל מקום - לא הוגשה כל ראיה להוכחת הנזקים הנטענים בסך של 17,800 ₪. 8. בנסיבות אלה, התביעה נדחית, הן כנגד הנתבעת 1 והן כנגד הנתבעת 2. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. פלאפוןסלולר (תביעות)