מעבר תוכנית ברשת פלאפון - הסכמה בע"פ

פסק דין התובע היה הלקוח של הנתבעת. בשיחה טלפונית עם נציגת שירות של הנתבעת, הוצע לו לעבור לתוכנית יעילה וחסכונית בתנאים מסוימים. התובע הסכים ובכך נוצר חוזה בעל פה. לאחר מכן התברר, כי נציגת השירות טעתה במה שהבטיחה והדבר לא היה במסגרת הרשאתה. בשלב ראשון הועבר התובע למסלול שלא היה בהתאם למובטח. משפנה התובע והתבררה הטעות, נתקבלו טענותיו, לדברי הנתבעת, הוא הועבר למסלול אחר, אלא ששוב הדברים הוקלדו שלא על פי ההסכמה אליה הגיע בעל פה. התובע פנה שוב והוצעו לו תנאים טובים למדי, הקרובים למה שהוצע לו בעל פה. התובע סירב לקבל את ההצעה הזאת ובסופו של דבר הוצע לו מסלול שהוא טוב אף מההצעה שהוצעה לו בעל פה. זאת ביום 1.6.08, דהיינו כ- 15 יום לאחר שהוצעה לו ההצעה בעל פה. התובע סירב לקבל הצעה זו וביקש לבטל את העסקה, נוכח אובדן אמון בנתבעת. הנתבעת לא הסכימה לביטול העסקה והמשיכה לחייב את התובע על פי המסלול השגוי. ביום הדיון נמסר, על ידי שני הצדדים, כי הנתבעת, בעקבות דיון גישור בין הצדדים, העבירה את הנתבע למסלול הטוב יותר, שהיא הציעה בשלב השני, אף שהתובע לא הסכים להישאר לקוח של הנתבעת. כן נמסר כי הושבו לתובע כספים שהם, לטענת הנתבעת, ההפרש בתשלום בין שני המסלולים. הנתבע אישר שקיבל את הכספים הללו ולא הכחיש שהדבר אכן מכסה את ההפרש. טענת התובע היא, כי הוא איבד אמון בנתבעת ולפיכך מבקש הוא לבטל את החוזה ואינו רוצה עוד להיות מנוי של הנתבעת. טענת הנתבעת היא, כי משהוצעה לתובע הצעה שהיא עוד יותר מההצעה המקורית שהוצעה לו, 15 יום לאחר ההצעה המקורית, והוא סירב, יש בהתנהגותו משום חוסר תום לב. לאחר ששמעתי את שני הצדדים, אני סבור שהתובע לא עמד בנטל להוכיח שהנתבעת הפרה את החוזה הפרה יסודית, הנותנת לו זכות ביטול. אומנם, חלו טעויות ואפשר שהוא לא קיבל מענה הולם וראוי באופן מיידי, אך בסופו של דבר החברה הודתה בשגיאותיה ועשתה מאמץ סביר על מנת לתקנן. לפיכך, אין הצדקה להורות על ביטול העסקה. אין בכך כדי לגרוע מזכות התובע לבטל את העסקה מטעמו, תוך תשלום דמי הביטול, בהתאם להסכם. יחד עם זאת, בהתחשב בכך שלתובע אכן נגרמה עגמת נפש של ממש, וכן טרטורים מיותרים, עד אשר הצליח להסדיר את העניין מול הנתבעת, אני סבור שאין מקום לזכות את הנתבעת בהוצאות. התביעה נדחית. כל צד ישא בהוצאותיו. פלאפוןסלולר (תביעות)בעל פה