שבירת שן בעת אכילת עוגיה - תביעת פיצויים

פסק דין לטענת התובע, נגרם שבר בחרסינה הבקלית של שן 26 בגשר שבפיו בעת אכילת עוגיה מתוצרת הנתבעת. לטענת התובע, העוגיה היתה קשה, שלא כמו בדרך כלל, והיא אשר גרמה לשבר. התובע תובע מהנתבעת סך 4,500 ₪, הוא הסכום שנדרש לשלם לשם החלפת הגשר, מאחר ואינו ניתן לתיקון. לטענת הנתבעת, העוגיות המיוצרות על ידה הינן משובחות ופריכות, ועוברות בדיקות טיב קפדניות בטרם הוצאתן לשיווק. הנתבעת הוסיפה וטענה כי לא הוכח כל קשר סיבתי בין העוגיה לבין הנזק, ככל שהיה. לטענת הנתבעת, אכילת עוגיה אינה יכולה לגרום לשבר שיניים, אלא אם השיניים היו פגומות או שבורות מלכתחילה. אני מקבל את דברי התובע באשר לעצם האירוע ולקשר הסיבתי. לפי מכתב שהוגש מאת רופאת השיניים (מוצג ת/1), התובע עבר בדיקת שיניים כשלושה חודשים קודם לאירוע, ואז הכל היה תקין. רופאת השיניים שללה גם את טענת הנתבעת כי שבר בשיניים אינו יכול להיגרם עקב אכילת עוגיות, מלבד אם השיניים היו שבורות או פגומות קודם לכן. היא ציינה כי רבים המקרים שבהם שיניים נשברות ללא כל פגם קודם, אם הן מקבלות טראומה מעצם קשה. היא גם אישרה כי התובע נמצא בטיפול שיניים שגרתי ומעקב רגיל ושיניו אינם פגומות. על פי אישור רופאת השיניים, שצורף לכתב התביעה, אכן לא ניתן לתקן את הגשר, והוא טעון החלפה, טיפול שעלותו מסתכמת בסך 4,500 ₪. לאור האמור, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 4,500 ₪ בתוספת 50 ₪ בגין אגרת בית משפט. ככל שהסכומים לא ישולמו תוך 30 יום מהיום, תחולנה לגביהם הוראות סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961, ומועד מתן פסק דין זה יהווה המועד לביצוע התשלום לצורך הוראות הסעיף האמור. פיצוייםשבירת שינייםשיניים