שימוש במספר טלפון נייד כרטיס סים - סלקום

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובע בשל שימוש של אדם אחר במספר הטלפון הנייד שלו, באמצעות כרטיס "סים" שהוצא על חשבונו על ידי הנתבעת לאדם אחר שאיננו התובע. 2. לטענת התובע, בספטמבר 2008 גילה כי שיחות שחויגו אל מספר הטלפון שלו מאנשים בעלי מבטא ערבי היו מיועדות לאדם אחר ולא אליו. התובע בדק באותו יום את מצב החשבון שלו וגילה כי חשבון הטלפון גבוה בהרבה מהסכומים אליהם הוא מגיע בדרך כלל. התובע טוען כי פנה אל הנתבעת לצורך בירור וטיפול בבעיה, נאמר לו כי ככל הנראה אדם אחר משתמש בכרטיס ה"סים" המשני של הטלפון שלו. לאחר מכן נאמר לו, כי הדבר לא ייתכן וכי התובע הוא זה אשר ביצע בעצמו את השיחות בגינן חויב. התובע דורש פיצוי בסך 30,000 ₪. 3. בכתב ההגנה השיבה הנתבעת, כי במעמד רכישת הטלפון, בשנת 2005, קיבל התובע כרטיס "סים" משני לטלפון שלו על מנת שיוכל להפעיל אותו ממכשיר נוסף שיש ברשותו. לטענת הנתבעת, ככל הנראה, כרטיס ה"סים" או המכשיר המשני של התובע נגנב או אבד והתובע הודיע על כך לנתבעת רק כחודש לאחר האירוע, ומשכך - הוא נושא באשם תורם מלא לשיחות שבוצעו מהטלפון. לטענתה, הציעה לתובע לפנים משורת הדין פיצוי מלא עבור השיחות שבוצעו מכרטיס ה"סים" המשני שלא על-ידי התובע, ואף הטבה ששוויה נע בין 240 ₪ ל-720 ₪, אך התובע סירב ובחר להגיש את התביעה. 4. מכל אשר הובא לפניי, לרבות המסמכים שצרף התובע במהלך הדיון, לא שוכנעתי בצדקת טענותיו של התובע ובדרישותיו. התובע לא פעל להקטנת נזקיו מיד עם גילוי השיחות שלא היו מיועדות לו, ולכן הסכום אותו דורש התובע הוא מופרז ולא הגיוני, והוא לא הראה שום הצדק לקבלת סכום זה. 5. לאור האמור לעיל, התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת, תוך 30 ימים, הוצאות משפט בסך 450 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. סלקוםסלולר (תביעות)טלפון