פגמים - רכב משומש

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, התובע רכש רכב משומש מאת הנתבעת ביום 3.11.08, לאחר שביום 2.11.08 הובאה לתשומת לבו מודעת פרסום מטעם הנתבעת בה היא מציעה כלי רכב משומשים, לאחר בדיקת תקינותם ותוך התחייבות של אחריות לשנתיים (להלן - המודעה). 2. לטענת התובע, לאחר שנמסר לו הרכב ביום 5.11.08 נתגלו בו פגמים רבים אך הנתבעת סירבה לבקשתו להחזיר את הרכב ולבטל את העסקה, והסכימה לזכותו בסכום של 5,000 ₪ בלבד, על אף שהרכב עלה 9,190 ₪ והתובע עוד שילם סכום של 1,170 ₪ בשל תיקונים. 3. התובע דורש סכום של 5,360 ₪ הכולל את ההפרש שבין מכירה וקניה מחדש של הרכב לאחר יומיים (4,190) וכן ההוצאות על תיקונים (1,170 ₪). 4. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובע רכש את הרכב מרצונו החופשי לאחר שנסע בו נסיעת מבחן ובעקבותיה החליפה הנתבעת את בולמי הזעזועים ברכב. הנתבעת טוענת, כי התובע חתם מרצונו החופשי על הסכם המכר שבו, בסעיף 5, נאמר במפורש כי הקונה מצהיר שראה ובדק את הרכב ומצאו מתאים לצרכיו, והוא רוכש אותו כמות שהוא, וכי אין לו ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי המוכר בגין כל פגם ו/או מום גלוי ו/או נסתר שיתגלה ברכב. 5. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכל המסמכים אותם הגיש התובע במהלך הדיון, לרבות פרסום הנתבעת באינטרנט (ת/2) - הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. כאשר אדם בא לרכוש רכב משומש, להבדיל מרכב חדש, עליו לבדוק היטב את הרכב לפני הרכישה שכן בעצם העובדה שמדובר ברכב משומש, טמונה חזקה שעלולים להיות ברכב מפגעים כאלה ואחרים. אמנם בת/2 נאמר בין היתר: "קנית רכב אצל "הורוביץ מכוניות" מעולם לא היתה קלה יותר, באים קונים והולכים! - בדיקת הרכב העברת הבעלות והשגת המימון, אם נדרש, נעשים במקום!" אך אין בכך כדי לפטור את הרוכש מחובת הבדיקה מטעמו. 6. יצויין, כי לא שוכנעתי שהנתבעת הציגה בפני התובע מצג לא נכון לגבי הרכב. התובע לא הכחיש שעשה נסיעת מבחן ברכב, ואם הסתפק בכך בלבד - אין לו להלין אלא על עצמו. 7. אשר לטענת התובע שניתן לו זיכוי בסך 5,000 ₪ בלבד - יכול היה התובע למכור את הרכב בעצמו ולא לבצע "טרייד אין" נוסף עם הנתבעת, כפי שעשה בפועל. משהסכים התובע לכך - שוב אין לו להלין אלא על עצמו. 8. התביעה נדחית. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו. רכב משומשרכב