פיטורים של מנהל בר בגין גניבת בקבוקים

פסק דין 1. מדובר בתביעה לתשלום פיצויי פיטורין תמורת הודעה מוקדמת. 2. התובע עבד אצל הנתבעת כסגן מנהל בר המשקאות מיום 1.6.99 עד 13.6.2000 ופוטר מעבודתו מהטעם, כי ניסה להפליל את מנהלת הבר, לה היה כפוף בכך שהאשים אותה בנטילת שני בקבוקי תרכיז פטל והכנסתם לתיקה. לגירסת הנתבעת, בבדיקות פוליגראף מיום 8.6.00 שנערכו לתובע, בהסכמתו נמצא, כי אינו סובר אמת. בשל העובדה, כי גרם עוול לעובדת וניסה להפלילה ראתה בכך הנתבעת הפרת משמעת חמורה ומעילה באימון המעביד, התנהגות בחוסר יושר ובחוסר הגינות ולפיכך פטרה התובע לאלתר ללא תשלום פיצויי פיטורין לרבות תמורת הודעה מוקדמת. 3. התובע העיד בפנינו, כי מנהלת הבר גב' חגית עזרן החלה עבודתה בבר ולאחר מספר ימים מיום תחילת עבודתה ראה אותו שמה בקבוקי פטל בתיקה (עמ' 1 ו- 5 לפרוטוקול). לפיכך פנה למנהל הנתבעת והלין על כך. התובע נתן הסכמתו לערוך בדיקת פוליגראף לאחר שהועלה בנתבעת ספק בדבר אמיתות גירסתו ואומנם ביום 8.6.00 נערכה בדיקת פוליגראף הן לתובע (נ/2) והן לגב' חגית עזרן (נ/3). התובע טוען, כי תוצאות הבדיקה שנערכה לו אינן נכונות וטוען, כי הניח שבדיקה זו נעשתה על ידי מכון שהנתבעת הכירה לפני הבדיקה אולם אינו יודע זאת (עמ' 5 לפרוטוקול). זמן רב לאחר פיטורי התובע פנה התובע מיוזמתו לערוך בדיקת פוליגראף במכון אחר בשם "המכון הישראלי לפוליגראף" ואומנם נערכה בדיקה שכזו ביום 17.9.01 (ת/1) אך גם בגין תוצאות בדיקה זו טוען התובע, כי אין ליתן לתוצאות בדיקה זו חשיבות שכן נערכה זמן רב לאחר הפיטורים ותוצאותיה לא שמשו העילה לפיטוריו . 4. מטעם הנתבעת העיד אילן רובינשטיין רואה חשבון וחשב הנתבעת, כי לא היה חלק מהפורום שקיבל החלטה לפטר התובע אך תומך בהחלטה והיה שותף להחלטה שלא לזכות התובע בפיצויי פיטורין שכן התובע עבר עבירה חמורה ומדובר באירוע חריג שכן התובע ניסה "לגנוב את שמה" של העובדת שרק החלה בעבודתה וקיבלה את תפקיד מנהלת הבר והתובע , כנראה לא קיבל תפקיד זה ובכך התבדו תקוותיו באשר לעתידו בנתבעת ועל רקע עובדה זו התגלגלו הדברים (עמ' 6 לפרוטוקול). העד רואה בכך עבירת משמעת חמורה. בחקירתו הנגדית הודה העד, כי גם במקרה גניבה שהתגלו בנתבעת, נהגה הנתבעת לשלם פיצויי פיטורין למעט במקרים חריגים העד לא ידע להעיד על קשר כלשהו בין מכון הפוליגראף אליו הופנה התובע לבדיקה לבין הנתבעת אך הסיק , כי תוצאות הבדיקה מעידים על כך, כי מדובר ב"גניבת שם טוב הגרועה מגניבת שמן טוב" (עמ' 8 לפרוטוקול). העד לא הכחיש העובדה, כי מנכ"ל הנתבעת היה מוכן לשלם לתובע פיצויים תמורת הודעה מוקדמת בתנאי שיחתום על כתב ויתור (עמ' 8 ו-9 לפרוטוקול). אלה העדויות שנשמעו בפנינו. 5. מעיון בתוצאות בדיקת הפוליגראף שנערכה לתובע ביום 8.6.00 עולה, כי נמצא דובר שקר בגין תשובותיו לשתי השאלות הבאות: א. האם אתה הכנסת את בקבוקי הפטל לתיק הכתום של חגית ביום שני? התובע השיב בשלילה. ב. האם ראית את חגית מכניסה בקבוק פטל אדום לתיק הכתום ביום שני? התובע השיב בחיוב. באשר לשאלה השלישית: "האם ביקשת מאדם כלשהו להכניס את בקבוקי הפטל לתיק הכתום של חגית"?. התובע השיב בשלילה. נקבע על ידי הבוחן, כי לא נמצאה תגובה לאמירת שקר. בסיכום ומסקנות הבדיקה נקבע: "לאחר פיענוח זהיר של תרשימי הבדיקות אנו בדעה כי מר חנן בידוסה הכניס את בקבוקי הפטל לתיקה של חגית עזרן בעצמו" מעיון בתוצאות בדיקת הפוליגראף ביום 8.6.00 נערכה לגב' חגית עזרן, בדיקת פוליגראף, העובדת הכחישה כי הכניסה את בקבוקי הפטל לתיקה וכי לא ביקשה מאדם כלשהו שיכנסם לתיקה הכתום. לגב' עזרן הוצגו שתי שאלות: א. האם את הכנסת את בקבוקי התרכיזים לתוך התיק הכתום ביום שני? העובדת השיבה בשלילה. ב. האם בקשת מאדם כלשהו להכניס את התרכיזים לתוך התיק הכתום ביום שני? העובדת השיבה בשלילה. בממצאי הבדיקה נקבע כי, לא נמצאו תגובות לאמירת שקר ולאחר פיענוח זהיר של תרשימי הבדיקות המסקנה, כי הגב' חגית עזרן לא הכניסה לתיקה הכתום את בקבוקי הפטל וכן לא ביקשה מאדם כלשהו להכניסם לתיקה. למען שלימות התמונה יצויין, כי התובע על פי יוזמתו (נ/1) פנה למכון פוליגראף נוסף ביום 9.01 ותוצאות בדיקה זו הביאו למסקנה, כי בתשובה לשאלה "האם ראית במו עיניו את חגית שמה את בקבוקי הפטל בתיק שלה" השיב התובע בחיוב אולם בממצאי הבדיקה באשר לשאלה זו נקבע: "אובחנו תגובות מעורבות ללא ממצא חד משמעי". 6. אין מחלוקת,כי הנתבעת החליטה לפטר התובע בגין ממצאי בדיקת הפוליגראף שנערכה ביום 8.6.00 , בטענה, כי מדובר בהאשמת שווא של גניבה על ידי גב' עזרן כאשר מתוצאות הבדיקה עולה שהתובע אינו דובר אמת ואילו המנהלת דוברת אמת. 7. לאחר עיון בטענות הצדדים, לרבות בסיכום טענותיהם ובראיות שבתיק להלן החלטתינו: א. הנטל להוכיח, כי התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורין ולתמורת הודעה מוקדמת מוטל על הנתבעת. ב. הצדדים לא טענוו לחלות הסכם קיבוצי כלשהו עליהם ולפיכך יש לבחון את המקרה לאור הוראת סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורין הקובע: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד יהיו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע, בדונו בעניין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים". ג. על פי סעיף 17 לפי חוק פיצויי פיטורין מונחה בית הדין על ידי הסכם קיבוצי הכללי החל על המספר הגדול שבמדינה, הוא תקנון העבודה. ד. נשאלת השאלה האם השכילה הנתבעת להוכיח, כי זכאית היתה לשלול פיצויי פיטורין לרבות תמורת הודעה מוקדמת על פי הוראות "תקנון העבודה" בגין הפרת משמעת חמורה. כאשר נטענת "הפרת משמעת חמורה" כנגד עובד, בית הדין שוקל האם מדובר ב"הפרת משמעת סתם" או "הפרת משמעת חמורה" בשים לב לעבירות שבפורטו בסעיפי המשנה שבסעיף 53 "לתקנון העבודה" הדנים ב"האשמות חמורות" (דב"ע לה/50-3 חברת מלון המלך שאול - אסתר לוי, פד"ע כה', 29). את הדיבור "ללא פיצויים", היינו פיטורים ללא תשלום פיצויי פיטורים, יש לפרש כהתוויית גבול עליון לסמכות הענישה, גבול שאינו דוחה אפשרות של עונשי ביניים, לפי שיקול דעת (דב"ע מד/143-3 חיים קיסר - דחן בע"מ, פד"ע טז', 269). השאלה אם התנהגות מסויימת דייה להצדיק פיטורים מידיים בלי פיצויים היא ביסודה שאלה מידה ודרגה להערכתו של בית המשפט (ערעור אזרחי 641/61 יהושע קלוצמן נ' רחל כהן פד"י ט"ז 1016). על מנת להוכיח ולו במישור האזרחי , לצורך שלילת פיצויי פיטורין כי עובד גנב ממעבידו יש צורך בראיות מוצקות . המעביד צריך להוכיח את טענתו במידת הוכחה גדולה יותר מאשר בתביעה אזרחית רגילה (ראה: דיון נד/31-2 אוסוסקני אדוארד ואח' נ' מוטורולה ישראל בע"מ (לא פורסם); דיון מ"ז/ 4-3 שלפי נ' אגד בע"מ פד"ע י"ט 49; דב"ע נה/ 60-3 אנואר חמיד נ' הלמן ופסקי הדין שצוטטו שם). אין די בחשד לגניבה על מנת לפטור מעביד מן החובה לשלם פיצויי פיטורין על פי החוק. ה. ובאשר למשקלה הראיתי של תוצאות בדיקת הפוליגראף נקבע, בערעור אזרחי 61/84 ביאזי נ' לוי פד"י מ"ב (1) 462,446 כי: "בעוד שתוצאות הפוליגראף טרם הוכחו כאמינות די הצורך כדי לשמש כראיות במשפטים פליליים (להבדיל מהליכי ביניים בהם נדונה שאלת המשך מעצרו של חשוד או נאשם, או בקשתו להשתחרר בערובה), אין מניעה להתיר קבילותן של אותן תוצאות בהליכים אזרחיים. זאת בתנאי, ששני הצדדים הביעו הסכמתם לעריכת הבדיקה ולהגשת תוצאותיה כראיה, וכן בכפוף לשיקל דעתו של בית המשפט" . לפיכך בהליכים אזרחיים אין מניעה להגשת תוצאות בדיקת הפוליגראף כראיה, ובלבד שהסכימו על כך בעלי הדין כשהסכמה זו חייבת להיות מפורשת להגשת התוצאות כראיה בבית משפט ואין די בהסכמה מסוייגת לצורכי משא ומתן בין הצדדים או כתנאי לחיובו של היריב (ע"א 678/86 חניפס נ' סהר פד"י מ"ג עמ' 181). ו. במקרה שלפנינו, התובע אומנם הסכים לבצע הבדיקה אך חולק על תוצאותיה. כאשר לא נחתם הסכם בין הצדדים לפו תוצאות הבדיקה ישמשו כראיה במשפט הנוכחי הרי אין לראות בתוצאות הבדיקה ראיה חד משמעית לתוצאותיה יחד עם זאת, יש ליתן משקל לעובדה, כי כאשר התובע נתן הסכמתו וביוזמתו נערכה בדיקת הפוליגראף, אין הוא יכול לערער על תוצאותיה לאחר שנודעו ממצאיה וזאת על פי הקש מדיני מכרזים לפיהם המשתתף במכרז ביודעו על הפגם הנלווה אליו אינו יכול לבקש פסילת מכרז בגלל אותו פגם לאחר שנודעו תוצאות המכרז כאשר אין הוא זוכה במכרז (דיון נב'/ 148-3 פלוני נ' מדינת ישראל פד"ע כרך כ"ד עמ' 255, בעמ' 269). לאור האמור לעיל, גם אם הוכח שהנתבעת החליטה לפטר את התובע בשל תוצאות בדיקת הפוליגראף, הנתבעת לא השכילה להוכיח זכאותה לשלול מאת התובע פיצויי הפיטורין לרבות הודעה מוקדמת שכן לא הוכחה , ולו בהוכחה "מוגברת" בפנינו, כי אכן גירסת התובע חסרת כל בסיס, שכן לא הוסכם בין הצדדים, כי תוצאות הבדיקה ישמשו ראיה במשפט האזרחי ולא נשמעו בפנינו כל ראיה, למעט תוצאות הבדיקות הפוליגראף, אשר מהן ניתן להסיק, כי אומנם תלונתו של התובע הינה חסרת כל בסיס. לא הוכח, כי במועד הגשת התלונה לתובע היו כוונות נסתרות לעשות כן או כוונות זדון אין להסיק כך מעדותו של עד הנתבעת, אשר עדותו הינה עדות סברה והשערה בלבד גם בנקודה זו. העד הנ"ל לא העיד על השתלשלות העניינים ולא היה שותף להחלטת הנתבעת לפטר התובע אלא להחלטה לשלול ממנו פיצויי פיטורין. בנסיבות אלה, לא ניתן להסיק באופן חד משמעי כי התובע עבר עבירת משמעת חמורה או הפר את חובת האימון כעובד הנתבעת כלפי הנתבעת או כי היתה בכוונתו לפגוע בשמה הטוב של חגית עזרן. טענה זו הינה טענה שהועלתה על ידי הנתבעת אולם לא הוכחה על ידי עדות מכלי ראשון אלא בעדות שהינה בבחינת השערה. פיטורי התובע, בנסיבות אלה הינן עונש חמור דיו. 8. לפיכך, ומכל שנאמר לעיל, התובע זכאי לפיצויי פיטורין לרבות הודעה מוקדמת כפי שפרט בתביעתו שכן הנתבעת אינה חולקת על סכומי התביעה אלא על עצם הזכאות (עמ' 3 לפרוטוקול). 9. בנסיבות אלה, אין מקום לזכות התובע בפיצויי הלנת פיצויי פיטורין כפי שתבע בתביעתו. ככל שהוכח הרקע לפיטוריו ולשלילת פיצויי הפיטורין היו בשל תוצאות הבדיקה אשר ממנה עולה כי התובע אינו דובר אמת. בנסיבות אלה, הוכחה לדעתינו, כי מדובר בטעות כנה ו/או מחלוקת בדבר עצם הזכאות לפיצויי פיטורין במועד פיטורי התובע וטענת הגנת הנתבעת הוכחה ועולה מהראיות שנשמעו בפנינו במהלך הדיון לרבות האמור בסיכום טענותיה. בית הדין שקל ועיין בטענות התובע שפורטו באריכות גם בעניין זה אולם לא מצא כל עילה לחייב פיצויי הלנת פיצויי פיטורין אלא אם לא ישולמו תוך 15 יום מיום המצאת פסק דין זה. 10. לפיכך, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורין בסך של 4,734 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 14.6.00 עד עבור 15 יום מיום המצאת פסק דין זה לנתבעת. אם לא ישולמו עד המועד הנ"ל ישאו פיצויי הלנת פיצויי פיטורין ממועד זה דין עד לפרעון בפועל. כן הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע תמורת הודעה מוקדמת בסך 2,323 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 13.6.00 עד הפרעון המלא בפועל. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בשעור 750 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד פסק הדין ועד לפרעון המלא בפועל. 11. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. פיטוריםשלילת פיצויי פיטורים (חשד לגניבה)