הפעלת לחץ של מוכר לקנות - לחתום על הזמנת סלון

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 16.10.08 ביקרו התובעים בתערוכת רהיטים, בביתן של הנתבעת, ובמהלך הביקור גילו ענין בסלון שהיה בתצוגה. לטענתם, נציג הנתבעת בשם מאור הפעיל לחץ על התובע והחתים אותו על הזמנה, בעוד שהתובעת לא היתה "סגורה" לגבי העסקה. מדובר בהזמנה מס' 2103 על סך של 5,650 ₪ (להלן - ההזמנה). 2. התובעים טוענים כי זמן קצר בלבד לאחר ביצוע ההזמנה (תוך 30 דקות בלבד) ביקשו לבטל את העסקה, אך הנתבעת סירבה, ואף חייבה את כרטיס האשראי של התובעים. 3. התובעים דורשים ביטול העסקה והחזר של 10,000 ₪ הכולל פיצוי בשל עגמת הנפש אשר נגרמה להם. יצויין, כי הסלון נמצא בידי הנתבעת ולא סופק על ידה לתובעים, בשל הגשת התביעה. 4. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, לפני ביצוע הרכישה בדקו התובעים את הסלון, הסתובבו בחנות כשעתיים, שוחחו עם אנשי המכירות והתייעצו עמם, ורק לאחר מכן ביצעו את ההזמנה. לטענתה, חתימת התובעים על ההזמנה מהווה הסכמה מצדם לתנאי ההזמנה וביניהם התנאים: "אין ביטולים והחזרות של הרהיטים לאחר ביצוע ואישור ההזמנה". 5. במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 25.10.09, הציגה הנתבעת את ההודעה שלטענתה היתה מוצגת בתערוכה בסמוך לרהיטים (נ/1). התובעת טענה כי לא ראתה שלטים אלה (פרוטוקול עמ' 1 שורה 16). 6. הנתבעת טענה עוד, בסעיף 18 לכתב ההגנה, כי הנזק שנגרם לה מביטול העסקה נובע מכך שבמכירה בתערוכה כל רהיט שמוזמן על ידי קונים משוריין לקונה ולא ניתן למכרו לאחרים, ולפיכך הפסידה הנתבעת מכך שמצד אחד שמרה לתובעים את מערכת הסלון ומצד שני לא יכלה למכור את המערכת לקונים אחרים. 7. עיון בהזמנה מעלה כי בין התנאים נאמר: "ביטול ההזמנה על ידי הקונה/המזמין יהווה הפרה יסודית של ההזמנה, אשר תחייב את הקונה/המזמין אם יוותר המוכר על קיום ההזמנה בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור של 25% מסכום ההזמנה, ללא צורך בהוכחת נזק. הקונה מוותר על טענת קנס ו/או שיעור מופרז". סעיף זה בהזמנה נוגד את השילוט (נ/1), ולכן אין לקבל את טענת הנתבעת לפיה אין אפשרות כלל לבטל את העסקה. עם זאת, התובעים חתמו על ההזמנה, ולא הוכח בהקשר עם החתימה שום אילוץ או כפיה מצד נציגי הנתבעת כלפיהם. אם לא קראו התובעים את תנאי ההזמנה לפני החתימה, אין להם להלין אלא על עצמם. על כן, תנאי ההזמנה מחייבים אותם, לרבות התנאי בדבר חיוב בשיעור של 25% מסכום ההזמנה במקרה של ביטול עסקה. 8. לאור האמור, אני קובעת, כי התובעים היו רשאים לבטל את העסקה, תמורת חיובם בסכום של 1,412.5 ₪ המהווה 25% מסכום ההזמנה, ועל הנתבעת היה להחזיר לתובעים את יתרת הסכום ששולם על ידם. 9. לפיכך, תחזיר הנתבעת לתובעים תוך 30 ימים 75% מסכום ההזמנה דהיינו סך של 4,237.5 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (23.03.09) ועד לתשלום המלא בפועל. 10. לענין ההוצאות - על אף שהתביעה התקבלה באופן חלקי, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו, וזאת לאור הגשת תביעה מנופחת מלכתחילה על ידי התובעים, ללא הצדקה של ממש. רהיטים (תביעות)אירועים (תביעות)