חיוב כרטיס אשראי על הזמנת נופש - סירוב לבטל הזמנה

פסק דין על פי כתב התביעה, חוייב כרטיס האשראי של התובעת עבור נופש באנטליה, שהוזמן על ידה מאת הנתבעת, על אף שלא יצאה לנופש האמור. לטענת התובעת, ביום 19.5.08 ביקשה להזמין את הנופש מאת הנתבעת אך ההזמנה הותנתה בקבלת אישור מידי וזאת עקב מחלתו של בן זוגה של התובעת. על אף שהובטח לתובעת אישור מיידי - לא ניתן לה האישור על ידי הנתבעת, ועל כן הוזמן הנופש על ידי התובעת באמצעות סוכן אחר, "השטיח המעופף", אשר אישר את ההזמנה באופן מיידי. כתוצאה מכך, התקשרה התובעת למחרת, ביום 20.5.08, לנתבעת על מנת לבטל את ההזמנה ונתקלה בסירוב אגרסיבי. אחרי ויכוח ארוך נאמר לתובעת, לטענתה, כי כרטיס האשראי שלה יזוכה - אך למרות זאת חוייב כרטיס האשראי בדמי ביטול מלאים, וכך שילמה התובעת סכום כפול בשל הנופש. התובעת דורשת סכום של 4,249 ₪. 2. לטענת הנתבעת, דמי הביטול ונהלי ההזמנה ביחס לחבילת הנופש נשוא התביעה נקבעו על ידי הספק, קשרי תעופה בע"מ (להלן - הספק). לטענתה, הנופש הוזמן על ידי התובעת ביום 20.5.08 ולא ביום 19.5.08 כאשר מועד היציאה היה 23.5.08. נוכח הסמיכות למועד ביצוע חבילת הנופש הובהר לתובעת כי במקרה של ביטול עסקה יחולו עליה דמי ביטול מלאים, כפי שנקבע בהוראות הספק. עוד טוענת הנתבעת, כי למחרת, ביום 21.5.08 בבוקר, נמסר לתובעת כי עדיין לא התקבל אישור סופי של המלון הספציפי אותו ביקשה התובעת (מלון "פורטובלו"), אך כבר בצהרי אותו יום יצרה נציגת הנתבעת קשר עם התובעת על מנת להודיעה כי מלוא ההזמנה, לרבות המלון, אושרה, אך להפתעתה מסרה לה התובעת באותה שיחת טלפון כי כבר מצאה חבילת נופש דומה בחברה אחרת, "השטיח המעופף", ודרשה לבטל את העסקה אצל הנתבעת. הנתבעת טוענת כי עוד ביום 19.5.08 הזמינה התובעת את חבילת הנופש באמצעות חברת "השטיח המעופף", במלון "קרמלין", ומסיבות השמורות עמה פנתה לבצע הזמנה דומה גם באמצעות הנתבעת למלון "פורטובלו". מכאן, שהתובעת פעלה בחוסר תום לב עת הזמינה במקביל הזמנות דומות בחברות מתחרות ופנתה לנתבעת כאשר ידעה בוודאות כי הזמנתה אצל "השטיח המעופף" מאושרת. הנתבעת מכחישה שהובטח לתובעת כי תזוכה על החיוב אלא להפך, נמסר לה כי היא תחוייב, אך הנתבעת תעשה כל אשר לאל ידה על מנת למנוע חיוב זה על ידי ניסיון למצוא קונה חלופי לחבילת הנופש, נסיון אשר לא צלח. 3. בדיון שהתקיים בפני ביום 15.11.09 התקיימה שביתת הקלדניות ועל כן ניתנה אפשרות לצדדים להגיש טיעונים משלימים בכתב. 4. לאחר שעיינתי בכל המסמכים ובטענות הצדדים לרבות הטיעונים המשלימים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות. כפי שעולה מן המסמכים, בניגוד לדברי התובעת ההתקשרות שלה עם הנתבעת היתה ביום 20.5.08 ולא ביום 19.5.08, ואילו ההזמנה של הנופש באמצעות "השטיח המעופף" בוצעה ביום 19.5.08. מכאן, שהתובעת ידעה כבר בעת ההתקשרות עם הנתבעת כי בידה הזמנה מאושרת לגבי הנופש נשוא התביעה, אם כי במלון "קרמלין" ולא במלון "פורטובלו", וסביר להניח כי במסגרתה נאמר לה גם כן כי תחוייב ב - 100% במקרה של ביטול. (ראה "מידע ותנאים מהותיים להזמנה" שמופיעים על גבי טופס ההזמנה של "השטיח המעופף", אשר צורף על ידי התובעת עצמה). לפיכך, אין לתובעת להלין אלא על עצמה כי מסרה את כל פרטי כרטיס האשאי שלה לנתבעת לצורך ביצוע הזמנה אצל הנתבעת, על אף קיומה של ההזמנה האחרת. לפיכך, אין מקום להחזר כלשהו. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. נופשאשראיכרטיס חיוב (אשראי)