אי התקנת ערוצים ברוסית ע"י הוט

פסק דין התובעת תובעת סכום של 10,000 ₪ בגין כך שהנתבעת שדרכה היא ביקשה להתחבר לכבלים לא נתנה את השירות המבוקש. התובעת טוענת כי היא היתה אמורה לצאת לחו"ל לפיכך היא פנתה לנציג הנתבעת וביקשה להתקין באופן מיידי בביתה כבלים כך שניתן יהיה לראות בהם את הערוצים בשפה הרוסית וזאת משום שאמה תהיה בביתה במשך השבועות שהיא תהיה בחו"ל ואמה לא יוצאת כלל מהבית. הנתבעת התקינה את הכבלים וחייבה את התובעת בהתקנה אך משבוצע החיבור התברר שהוא לא כולל את הערוצים הרוסים. למרות פניות חוזרות ונשנות של התובעת ושל אמה (כאשר התובעת היתה בחו"ל) לא סודר הענין ובמשך כל התקופה שהתובעת היתה בחו"ל לא היו ערוצים אלה בהישג יד. לא זו בלבד אלא שכאשר היא חזרה לארץ וביקשה להתנתק הניתוק לא בוצע מיד עם בקשתה וכתוצאה מכך הנתבעת חייבה אותה בחודש חיבור נוסף. הנתבעת טוענת כי התובעת חוברה לפי בקשתה. החיבור נעשה כראוי ולאחר מכן התברר שערוץ אחר בשפה הרוסית יצא מהערוץ הדיגיטלי לכן לא ניתן היה לצפות בו. התובעת אמנם חויבה עבור חודש נוסף אך הובהר לה שהיא תקבל את הסכום בחזרה וזאת משום שהניתוק נעשה ב- 3.11 בעוד החיוב נעשה בתחילת החודש. הצדדים הסכימו שפסק הדין ינתן על סמך החומר מבלי שישמעו ראיות ולאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי מחד התובעת לא קיבלה את מה שהובטח לה שתקבל ואף היחס לאחר מכן והניתוק המאוחר אינם התנהגות ראויה של הנתבעת כולל גם החיוב וההחזר לאחר מכן. מאידך סכום התביעה מוגזם ואין לו אחיזה במציאות, אין כל מקום לחייב בסכום של 10,000 ₪ בגין חייב של כ- 500 ₪ ואף אם לא נראו כל ערוצי השפה הרוסית עדיין סכום התביעה מוגזם. כאמור התובעת שילמה עבור שירות והיא היתה זכאית לקבלו ומשלא קיבלה איתו אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת, בנוסף לסכום שכבר הוחזר לה, סך נוסף של 1,600 ₪ וכן את הוצאות האגרה בסך 100 ₪. טלויזיהעולים חדשים