פיצוי על אי הגעת הזמנת מוצר בזמן

פסק דין התובע רכש אצל הנתבעת 4 דלתות לחדרי מגורים, אמבטיה ושירותים עלות העסקה היתה 4,276 ש"ח מתוכם שילם התובע סך של 2,000 ש"ח במזומן ביום ההזמנה. ההזמנה בוצעה ביום 16.6.09 ולפי ההסכמה שבין הצדדים הדלתות היו אמורות להיות מסופקות תוך 30 ימי עבודה ללא שישי ושבת. לטענת התובע המועד להתקנה חלף אף הוא לא קיבל את הדלתות ולמעשה לא קיבל אותם עד עצם היום הזה. לטענתו המועד התאחר והוא ביקש מהנתבעת לספק לו את הדלתות תוך התחייבות לשלם למתקין במקום לשלם יום לפני ההתקנה כפי שהוסכם עקב כך שהוא 100% נכה אך הנתבעת לא הסכימה והפקידה דיברה לא יפה וטרקה את הטלפון. גם הבעלים של הנתבעת קלל אותו. לדברי התובע הוא שלח 2 אנשים לנתבעת עם סכום היתרה במזומן אך הבעלים סירב לקבל ואמר להם שהוא יספק את הדלתות כשהו יחליט ויום קודם לכן יצטרכו לבוא עם הכסף התובע תובע את עלות ההזמנה 4,276 ש"ח, פיצוי בגין עגמת נפש בכך שנשאר ללא דלתות כולל דלתות אמבטיה ושירותםי 25,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד להכנת התביעה 1,165 ש"ח. הנתבעת טוענת כי היא ביקשה לספק את הדלתות במועד וקבעה עם התובע שהם יסופקו ביום 2.8.09 ששונה לאחר מכן ל- 3.8.09. התובע התבקש לסור למשרדי הנתבעת יום לפני מועד האספקה ולשלם את היתרה בסך 2,276 ש"ח אך הוא לא הגיע לשלם לכן לא בוצעה ההרכבה. הנתבעת פנתה שוב לתובע שישלם את היתרה אך הוא סרב לשלם. הנתבעת מכחישה את טענת התובע שביקש לשלם למתקין עקב נכותו לדבריה היא כלל לא ידעה על נכותו והוא סרב לשלם את היתרה ללא כל הסבר ואף קלל את המזכירה שהתקשרה אליו. הנתבעת מכחישה גם שבעל העסק קלל את התובע לדבריה הוא ביקש מהתובע שיתנצל בפני הפקידה ואף הסביר לו כי יש לנתבעת ימי התקנה מסובכים ולאחר שמועד ההתקנה חלף ללא שהיא בוצעה עקב אי תשלום יש לקבוע מועד חדש לפי לוח ההתקנות של הנתבעת. התובע סרב ואף סירב להצעה שיקבל את כספו בחזרה וההזמנה תבוטל חרף זאת שלח 2 אנשים שגם להם הוסבר הענין על מועד ההתקנה וגם להם הוצע לבטל את העסקה אך הם סירבו. הנתבעת פנתה לתובע בבקשה לתאם מועד חדש אך הוא סירב ואמר שיגיש תביעה. העידו בפני התובע ונציג הנתבעת וכן שני האנשים שהתובע שלח למשרדי הנתבעת כפי שטען בכתב התביעה. כל צד חזר על טענותיו כאשר התברר כי התובע ככל הנראה דיבר בלשון לא יפה למזכירת הנתבעת וכך התברר כי 2 השליחים ששלח התובע לא יודעים להעיד האם הם נשלחו לפני או אחרי מועד האספקה המקורי. לאחר עיון בטענות הצדדים נראה כי מאחר והעסקה לא יצאה אל הפועל ואף הנתבעת הסכימה לבטלה (אחרי שהדלתות היו כבר מוכנות) אין ספק שעל הנתבעת להשיב את מה שקיבלה היינו 2000 ש"ח. כמו"כ התברר כי העדר האספקה במועד נבעה מכך ששני הצדדים לא התנהגו איש עם רעהו כמצופה מ- 2 צדדים לעסקה - חוזה. כל אחד מהצדדים מנע מחבירו לקיים את חלקו בהסכם ואף נקט בלשון שאינה נאותה כלפי השני. נראה איפוא כי נכון יהיה לפצות את התובע בסכום נוסף בשל המצב שבו הוא נותר היינו ללא דלתות כולל בחדרי אמבטיה ושירותים אך יש להתחשב בכך שגם הוא עצמו אשם חלקית במצב שנוצר עקב אי תשלום במועד ועקב התנהגותו כלפי נציגי הנתבעת. אני מחייב איפוא את הנתבעת להשיב לתובע את הסך של 2000 ש"ח ששילם וכן סך נוסף של 2000 ש"ח בגין כך שהתובע נותר חודשיים ללא דלתות. בכפוף לתשלום האמור העסקה שבין הצדדים מבוטלת . צרכנותפיצוייםקבלת מוצר באיחורמוצר