טכנאים של הוט - פיצוי על שירות לא טוב

פסק דין 1. התובע טוען בכתב התביעה כי לא קיבל שירות ראוי מהנתבעת שהיא ספקית שרותי אינטרנט, זאת עקב תקלות חוזרות ונשנות, אי מתן פתרונות הולמים לתקלות, גרימת אובדן זמן רב וחוסר יכולת להשתמש בשירותי האינטרנט שהיו דרושים לו לאור עבודתו. התובע מוסיף וטוען כי גם בת זוגתו נפגעה עקב כך שמתן שירותי האינטרנט היו דרושים לה לצרכי לימודיה באוניברסיטה הפתוחה הנעשים באמצעות האינטרנט. 2. התובע פירט באופן מדוייק את המועדים בהם לא פעל אצלו החיבור לאינטרננט, המועדים הרבים בהם פקדו אותו טכנאים של הנתבעת שלא עלה בידם לפתור את התקלה. 3. התובע פנה בכתב למנכ"ל הנתבעת. הנתבעת השיבה לתובע והציעה פיצוי שלטענת התובע היה נמוך באופן בלתי סביר ועל כן נעשתה על ידי התובע פניה נוספת לנתבעת. כן היו עוד התכתבויות בין הצדדים שלא הגיעו בסופו של דבר לעמק השווה. 4. על פי כתב התביעה הוזמנו לדירת התובע 6 פעמים טכנאים. בכל פעם המתין התובע כשעתיים. כמו כן ביזבז התובע זמן רב בשיחות טלפון רבות עם הנתבעת, נגרמו לו הוצאות שונות ועגמת נפש. 5. הנתבעת מודה בכתב ההגנה כי נגרמו מספר תקלות, כלשונה: "תקלות ספורות וארעיות לבד". הנתבעת לא ציינה מהו מספר התקלות שנגרמו ועל כן אני מקבל את דברי התובע בנקודה זו. 6. בבית המשפט הבהיר התובע כי כל התקלות לא טופלו כראוי. רק בפעם האחרונה הגיע אדם שהגדיר עצמו כאחראי על הטכנאים בירושלים והוא הצליח לתקן את התקלה. 7. התובע גם טוען כי חוייב בטעות בסך של 116 ₪. הנתבעת טענה כי התובע זוכה בסכום זה והוסף לו פיצוי של 170 ₪. ממכלול הטענות והראיות עולה כי הנתבעת צודקת בנקודה זו. 8. ברור כי תקלות כה מרובות והצורך להזמין 6 פעמים טכנאים שלא יכלו לפתור את התקלה הוא דבר בלתי שגרתי, המלמד כי הייתה תקלה בשירותי האינטרנט שנעוצה בגורם כלשהו אצל הנתבעת. 9. הנתבעת נמנעה מליתן הסבר מדוע ארעה התקלה וכיצד טופלה בסופו של דבר. משלא נתנה הסבר שכזה, ההנחה היא כי הייתה תקלה שארעה מסיבה התלויה בנתבעת, תקלה שניתן היה לתקנה. 10. לפיכך, התובע זכאי לפיצוי הכולל את תשלום שירותי האינטרנט בתקופת התקלות, פיצוי עבור ההמתנה לטכנאים הכולל אובדן זמן, פיצוי עבור הוצאות הטלפון ופגיעה כתוצאה מכך שלא ניתן היה להשתמש בשירותי האינטרנט. 11. מדובר למעשה בפיצוי עבור נזקים כלליים והדבר נתון להערכת בית המשפט. 12. התובע דרש בתביעתו פיצוי של 6,000 ₪, פיצוי זה נראה מוגזם, והוא נעשה על ידי התובע על דרך האומדן וללא תמיכה ראייתית במסמכים לנזקים להם הוא טוען. 13. לאור כל האמור, אני קובע כי על הנתבעת לפצות את התובע בסכום כולל של 1,500 ₪ בצירוף הוצאות המשפט בסכום של 300 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פיצוייםטכנאיםטלויזיה