תביעה נגד קווי זהב 012

פסק דין 1. התובע טוען כי היה מחובר לאינטרנט כאשר הנתבעת היא ספקית השירות. 2. התובע טוען כי בחודש 12/2007 הודיע לנתבעת כי הוא אינו מעונין יותר בשירותיה וביקש להתנתק. 3. התובע מציין בכתב תביעתו את מספר האסמכתא לניתוק. 4. לטענתו, למרות שנותק, הוא ממשיך לשלם עד היום עבור חיובי האינטרנט. 5. עקב כך, טוען התובע כי זכאי להחזר הכספים ששילם לנתבעת, משום שנותק. 6. הנתבעת טוענת כי פעלה על פי דרישת התובע וניתקה אותו ביום 21/1/08 וכי החיוב האחרון הוא מיום 7/2/08. 7. התובע לא צירף מסמך כלשהו לכתב התביעה המלמד כי הוא המשיך להיות מחוייב בסכומי כסף על ידי הנתבעת. 8. הנתבעת צרפה לכתב ההגנה את כל המסמכים הרלוונטיים התומכים בטענתה. 9. רק ביום הדיון המציא התובע את דפי כרטיס האשראי שלו ובו מופיעים חיובים עבור שירותי אינטרנט לנתבעת. 10. נציג הנתבעת ביקש הפסקה, ובעת ההפסקה בדק מול הנתבעת את מהותם של חיובים אלה. 11. הסתבר כי מדובר בחיובים עבור אספקת שירותי אינטרנט על ידי הנתבעת לאדם בשם אדמקה אסף. 12. על פי המסמכים שהמציאה הנתבעת, אותו אסף אדמקה התחבר לשירותי האינטרנט שלה ביום 25/4/07. הוא מסר את מספר כרטיס האשראי של התובע. 13. הנתבעת הגישה את פירוט החיוב של אסף אדמקה, בהם מופיעים הסכומים ומס' כרטיס האשראי של התובע. החיובים מתחילים מיום 6/7/07 !!. 14. לא יתכן כי התובע לא ידע משך שנתיים ויותר כי הוא משלם מכרטיס האשראי שלו עבור חיובי אינטרנט לאסף אדמקה. 15. התובע שכה מקפיד לבדוק את חיובי כרטיס האשראי ודאי היה ער לכך כי הוא מחוייב גם עבור שירותי האינטרנט של אסף אדמקה, ועל כן יש להניח כי הדבר נעשה בהסכמתו, אחרת מדוע ימסור אסף אדמקה את מספר כרטיס האשראי של התובע. 16. לאור כל זאת, תביעתו של התובע נדחית. אני מחייב את התובע בהוצאות הנתבעת בסכום של 300 ₪ נכון להיום. מחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)