ביטול מנוי 012 - פיצויים

פסק דין 1. בפני תביעה בסך 10,000 ₪ בגין ביטול מנוי אצל הנתבעת בשל גביית יתר בסך 700 ₪. 2. התובעת בכתב תביעתה טענה כי עשתה מנוי אצל הנתבעת לשיחות לחו"ל דרך קו הטלפון שבביתה, אך בטעות, הנתבעת עדכנה את קו הטלפון הנייד שלה ואת מספר הטלפון הקווי חייבו באופן כפול. לאור הטעות, בדקה, לטענתה, את החשבוניות אשר קיבלה וגילתה כי מגיע לה החזר של 700 ₪. עוד טענה כי פנתה לנתבעת אשר התנצלה והבטיחה כי תקבל זיכוי בסכום זה, אך עד למועד הגשת כתב התביעה, לטענתה, לא קיבלה את הזיכוי המובטח. 3. הנתבעת בכתב הגנתה הכחישה את טענותיה של התובעת וטענה כי מקור החיוב בגינו תובעת התובעת נובע מרשלנותה ואחריותה הבלעדית ואין לה אלא להלין על עצמה. עוד טענה הנתבעת כי תביעתה של התובעת הוגשה בחוסר תום לה משווע, תוך ניפוח הסיפור כולו ומבלי להוכיח ולו טענה אחת מתוך כלל הטענות שהועלו. לגופו של עניין, טענה הנתבעת כי התובעת מנויה על שירותיה מזה מספר שנים כאשר ביום 29/1/08 התעניינה בתעריפים מוזלים וסיכמה עם נציגה מטעמה על מסלול תעריפים חדש והמסלול אכן עודכן לבקשתה על כל הטלפונים המעודכנים במנוי. עוד טענה הנתבעת כי התובעת ביטלה את קו הבזק שלה ביום 25/2/08 ולכן מספר זה ירד מרשימת הטלפונים המעודכנים אצל הנתבעת לפי הודעת בזק עצמה. בנוסף, טענה הנתבעת כי כאשר פנתה אליה התובעת על כך שחייבו אותה בבזק בתעריפים גבוהים, ביקשה מהתובעת להמציא לה אישור על תשלום החיוב, אך התובעת לא עשתה כן. עוד טענה הנתבעת כי למרות כל האמור, החליטה לזכות את התובעת ובתאריך 7/9/08 הזיכוי אושר והועבר לכרטיס האשראי של התובעת ומבחינתה הפרשייה באה על תומה. לתמיכת טענותיה צירפה הנתבעת מסמכים. 4. בדיון שבפני הודתה התובעת כי אכן קיבלה זיכוי מהנתבעת, אך טענה כי הזיכוי הוא בגין מנוי באינטרנט שעשתה אצל הנתבעת ולא בגין חיובה בשיחות לחו"ל. 5. נציג הנתבעת חזר על האמור בכתב ההגנה וטען בפני כי מעולם לא חייבו את מס' הטלפון הנייד של התובעת אלא את קו בזק והנתבעת החליטה, לפנים משורת הדין, לזכות את התובעת, למרות שלא הציגה אישור על תשלום החיוב לבזק. לסיכום, עתר לדחות את התביעה ולהשית על התובעת הוצאות בגין הגשת תביעה בסכום מופרז והפנה לפסק דינו של כבוד השופט מנהיים. 6. לאחר שקראתי את כתבי הטענות ושמעתי את הצדדים בפני, אני קובעת כי התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה באשר לא הציגה מסמכים התומכים בטענתה כי הכספים אותם היא תובעת אכן לא שולמו לה, כאשר, מאידך, הנתבעת בכתב הגנתה צירפה מסמך המראה כי התובעת קיבלה זיכוי ביום 25/9/08 על סך 666.750 (נ/10) והתובעת לא הצליחה לסתור ראיה זו. 7. לעניין הסך של 10,000 ₪, סכום התביעה אותו תבעה התובעת בכתב תביעתה, כאשר כל נזקה, לטענתה, היה כ-700 ₪, מוצאת אני לנכון לאמץ את דברי כבוד השופט מנהיים בתק 1933/08 אלבטו עמר נ' 012 סמייל תקשורת, לפיהם מי שסובר כי בית המשפט לתביעות קטנות הוא דרך להתעשרות קלה כאשר הוא תובע סכום הגדול מהסכום שניזוק, צריך לדעת שאין זה ראוי ואל לו לבית המשפט להשלים עמם ועל כן להפרזות אלה יש מחיר. 8. לאור האמור, אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. פיצוייםביטול מנוי