בקשה להתנתק משירותי חבילת גלישה באינטרנט - בזק בינלאומי

פסק דין התובע היה לקוח של הנתבעת אשר סיפקה לו שירותי גלישה באינטרנט. ביום 29/8/07 ביקש התובע להתנתק ובמועד זה הוצעה לו על ידי נציג הנתבעת, חבילת גלישה במחיר מופחת (29.90 ש"ח במקום 59.90 ש"ח), שכללה התחייבות ללהתקשרות במשך שניים עשר חודשים. לטענת הנתבעת, התובע הסכים להצעה זו ומסיבה זו נשלחו אליו בדואר האלקטרוני שם משתמש, סיסמת גלישה וכתובת דואר אלקטרוני, אשר בפועל היו זהים לאלו שהיו לתובע קודם לכן. עוד נאמר באותה הודעה כי מדובר בהתחייבות לשניים עשר חודשים. הנתבעת טענה כי בשל התקשרות חדשה זו לא נותק התובע משירותי הגלישה והוא אומנם גלש באינטנרט גם בתאריכים 2/9/2007 ו-3/9/2007. במועד מאוחר יותר, ביטל התובע את החיוב באמצעות כרטיס האשראי וכך נוצר חוב בסכום של 159.17 ש"ח, המתייחס לתקופה שעד חודש מרץ 2008. התובע התבקש מספר פעמים להסדיר את החוב אך לא עשה כן ולפיכך עבר העניין לטיפול משפטי. התובע חלק על דברי הנתבעת, שכן לטענתו אכן ביקש להתנתק משירותי הנתבעת ביום 29/8/07 ואז הועבר לנציג שימור לקוחות של הנתבעת, שהציע לו חבילת גלישה בתנאים שהוצגו כתנאים טובים יותר. לטענת התובע, הוא השיב לאותו נציג כי אינו מעוניין בכך אך ישקול את ההצעה. לטענתו אכן גלש באינטרנט בתאריכים 2 ו-3 בספטמבר 2007 אולם היה זה מהטעם שסבר שטרם בוצע ניתוקו על ידי הנתבעת משירותי הגלישה. משהבחין ביום 4/9/2007 כי טרם נותק, פנה אל הנתבעת וביקש לנתקו, וכך עשה גם למחרת ביום 5/9/2007. אולם בפועל לא נותק משירותי הגלישה באינטרנט. באותו יום, 5/9/2007, קיבל מכתב מהנתבעת (המצורף לכתב התביעה), שלפיו החל מיום 30/8/2007 בוטלה חבילת הגלישה הקודמת, אולם שירותי הגלישה על ידי חברת התשתית (בזק או חברת הכבלים) לא בוטלו ואם הוא מבקש לבטלם, עליו לפנות אל החברה הרלוונטית במישרין. כעבור חודש גילה התובע כי הוא עדיין מחויב בתשלום עבור שירותי הגלישה ומאחר שראה שגם בחודש נובמבר 2007 הוא עדיין מחוייב בתשלום עבור שירותים אלו, הורה לחברת כרטיס האשראי להפסיק את התשלום. אומנם מדובר בחבילת גלישה הכוללת התחייבות לחיבור לשניים עשר חודשים, אולם הנתבעת לא הוכיחה שהתובע היה מעוניין בכך. לעומתה, הוכיח התובע כי לא ביקש להתחבר ואף ביקש מספר פעמים להתנתק מהשירות ואף קיבל הודעה מהנתבעת שהוא אכן נותק. בנסיבות אלו, לא היתה כל הצדקה לכפות על התובע את החיבור לשירותי הגלישה. הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים שאותם גבתה ממנו בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2007 בסך 60 ₪, וכן תפצה אותו בסכום של 1,000 ש"ח עבור הטירחה שנגרמה לו בשל העובדה שלא נותק חרף דרישתו להתנתק משירותי הגלישה ועל אף שעוד ביום 5/9/2007 הודיעה לו הנתבעת כי אכן נותק. סך הכל תשלם הנתבעת לתובע סכום של 1,060 ש"ח. מחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)