תביעה נגד אופטיקנה - מסגרת עקומה של משקפיים

פסק דין 1. התובעת טוענת כי ביום 20/8/08 רכשה זוג משקפי ראיה מהנתבעת, חנות אופטיקנה בקניון מלחה בירושלים. התובעת שילמה עבור המשקפיים 1,495 ₪. 2. התובעת טוענת כי כאשר הרכיבה את המשקפיים שמה לב שהמסגרת עקומה. כעבור מס' שעות נפלה העדשה הימנית. היא ניגשה לחנות והטכנאי במקום הרכיב חזרה את העדשה. בדרך העדשה שוב נפלה. התובעת חזרה למחרת לחנות ושם העדשה הורכבה פעם נוספת. לאחר יומיים, תוך כדי ריקוד בשמחה משפחתית, נפלה העדשה פעם נוספת. התובעת התקשרה מס' פעמים לחנות הנתבעת, בכל פעם הובטח לה שמישהו יחזור אליה, אולם לא נעשה דבר. 3. מחוסר ברירה, פנתה התובעת לחנות אחרת ורכשה זוג משקפיים אחר. התובעת רכשה משקפיים בחנות בשם אופטיק דפן, ביום 18/12/08 תמורת 990 ₪. 4. התובעת טוענת כי נגרמה לה עגמת נפש וכן נאלצה לבטל תוכניות שונות עקב חוסר יכולת להשתמש במשקפיים הפגומים. 5. הנתבעת הגישה כתב הגנה קצר, במסגרתו טענה כי התובעת חזרה לחנות ואמרה כי אינה מרוצה מהמסגרת. הוצעה לה מסגרת חילופית ללא חיוב, אך התובעת סירבה וביקשה לבטל את העסקה. הנתבעת מתנגדת לביטול העסקה, מתוך טענה כי אין כל עילה שהיא לביטול העסקה. 6. במהלך הדיון הוצג לפני המסגרת והעדשה כשהיא מחוץ למסגרת. 7. המסגרת והעדשה נמסרו לנציגת הנתבעת שהייתה בדיון שהיא גם מנהלת החנות, הגב' מיטל נעים. גב' נעים שהיא במקצועה אופטמטריסטית, נטלה את המשקפיים ובלחיצה קלה החזירה את העדשה למקום. לאחר מכן, נראה היה כי העדשה נמצאת במקומה. 8. נציגת הנתבעת טענה כי התובעת מעולם לא פנתה אליה, הנתבעת תמיד מסכימה להחליף את המסגרת ללא חיוב נוסף וחבל שהדברים לא נעשו כך, היינו אילו הייתה התובעת פונה אליה, הענין היה בא לידי פתרון על דרך החלפת המסגרת. 9. התובעת טוענת כי הגב' נעים יצרה עמה קשר רק אחרי שהנתבעת קיבלה את כתב התביעה. 10. אין ספק כי קיים פגם במסגרת שכן אחרת לא ברור לי כיצד ניתן בלחיצה קלה להחזיר את העדשה למקומה ללא שימוש במברג, או חיזוק אחר כלשהו. 11. התובעת לא מיהרה לרכוש משקפיים אחרים, אלא המתינה מס' חודשים בתקוה שהעניין יוסדר. 12. מדברי התובעת עולה כי מנהלת החנות לא פנתה אליה, אלא לאחר הגשת התביעה. מנהלת החנות אינה סותרת דברים אלה. 13. סבורני, כי משפנתה התובעת והתלוננה על כך שהעדשה נופלת, היה ראוי מיד להחליף את המסגרת, בפרט כאשר פנתה לחנות מס' פעמים. 14. הנתבעת, כמי שאמורה לספק משקפיים תקינים, הפרה את חובתה לעשות כן, ולא דאגה באופן סביר לתקן את הפגם. 15. לפיכך, נכון פעלה התובעת כאשר אחרי מספר חודשים רכשה זוג משקפיים אחר. 16. בנסיבות אלה, אין אלא להורות על ביטול העסקה. לפיכך, אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת את כספה היינו סך של 1,495 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 20/8/08 ועד התשלום המלא בפועל, ואילו התובעת תשיב לנתבעת את המשקפיים והעדשות מיד עם קבלת התשלום. לא ראיתי מקום לחייב צד כלשהו בהוצאות המשפט. עינייםאופטיקהמשקפיים