קניית כסאות פגומים - אחריות

פסק דין 1. בפניי תביעה קטנה ע"ס 15,000 ₪ שהגיש התובע נגד הנתבעת. 2. בחודש ספטמבר 2003, רכש התובע מהנתבעת 10 כסאות ושולחן בעלות של 8,300 ₪. התובע טוען, כי לאחר מספר חודשים מעת קבלת הכסאות, החלו הכסאות "להתנדנד" ועל-כן הוא ביקש לתקנם אצל הנתבעת. אין מחלוקת, כי הכסאות תוקנו, ואולם לטענת התובע, התיקון לא היה מקצועי ("תוספות של דבק וחיזוקים מברזל שכיער את הכסאות" - ס' 9 לכתב התביעה). למרות שלטענת התובע, הוא לא היה מרוצה מהתיקון, הוא הסכים לקבל לידיו חזרה את הכסאות. לטענת התובע, לא עבר זמן רב, והכסאת שבו "להתנדנד", ואולם הפעם, דרישתו לתיקון הכסאות או להחלפתם לא נענתה. התובע טוען, כי הנתבעת התחייבה לתת אחריות לכסאות למשך 5 שנים, והוא אף צירף את טופס ההזמנה בו מופיע המשפט "אחריות 5 שנים". 3. הנתבעת מכחישה כי תקופת האחריות הנה ל-5 שנים וטוענת, כי תקופת האחריות הנהוגה היא לשנה אחת בלבד. לטענת הנתבעת, המשפט על גבי טופס ההזמנה "אחריות 5 שנים" נרשם בכתב-יד אחר, ובוודאי שלא נרשם על-ידי מי מנציגיה. לגופו של עניין טוענת הנתבעת, כי התיקון בכסאות בוצע כשנתיים לאחר הרכישה, היינו, מעבר לתקופת האחריות של שנה אחת, וזה בוצע לשביעות רצונו של התובע. הנתבעת טוענת עוד, כי כשקיבלה לידיה את הכסאות לשם תיקונם התברר לה, כי רוב הכסאות היו תקינים, בעוד שכסא אחד היה שבור. לטענת הנתבעת, התובע הודה כי הכיסא נשבר כתוצאה מרשלנותו. למרות זאת הנתבעת טוענת, כי תיקנה את הכסאות וחידשה אותם לשביעות רצונו של התובע. בעת הדיון שבפניי, הסכים נציג הנתבעת לתקן את הכסאות ולהובילם מבית התובע ואליו על-חשבון הנתבעת, הגם שמפעל הנתבעת מצוי בשדרות בעוד התובע מתגורר בירושלים, ואולם התובע התנגד להצעה ועמד על כך שבית המשפט יורה על ביטול העסקה ויפסוק לזכותו פיצויים. 4. במקרה שבפנינו קיימת בין הצדדים מחלוקת בשתי שאלות: השאלה האחת היא, האם כל 10 הכסאות אותם רכש התובע מהנתבעת "מתנדנדים"', או רק כסא אחד או מספר כסאות בודדים. השאלה השנייה והעקרית היא, מה הסיבה לכך שהכסא, או הכסאות, "מתנדנדים". האם הדבר נובע מפגם בייצור - כפי שטוען התובע - או שהדבר נובע משימוש לא ראוי בכסאות - כפי שטוענת הנתבעת. 5. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה, שלא עלה בידו של התובע להוכיח את תביעתו. כידוע, הנטל להוכיח את התביעה מוטל על התובע, בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". אלא שחוששני, כי לא עלה בידו של התובע להוכיח את טענותיו: הטעם הראשון לכך נעוץ בפרק הזמן הארוך שחלף מעת ביצוע העסקה, בחודש ספטמבר 2003, ועד להגשת התביעה, בחודש מרץ 2009. מדובר בפרק זמן ארוך, של קרוב למעלה מחמש שנים, וסביר להניח שבפרק זמן זה, הכסאות היו מתבלים כך או כך, אף אם הבלאי היה נובע משימוש סביר בהם על-ידי התובע ובני משפחתו. בשל פרק הזמן הארוך שחלף, לא ניתן לקבוע האם הפגמים שבכסאות נגרמו מבעיות באופן ייצורם, או מהבלאי הנובע מן השימוש בהם; הטעם השני הוא, שהתובע לא תמך את תביעתו בחוות דעת של נגר או של מומחה, אשר היה יכול להאיר את עיניו של בית המשפט ולסייע לו להגיע לתוצאה נכונה. הטעם השלישי הוא, שהתובע הביא לדיון רק כסא אחד, ולכן בית המשפט לא יכול היה להתרשם מהכסאות האחרים. אכן, בית המשפט ער לקושי הניצב בפני התובע בהבאת 10 הכסאות לבית המשפט. ואולם, בית המשפט מחוייב לפסוק על פי הראיות שמובאות בפניו, ובמקרה זה, ללא כסאות וללא חוות דעת של מומחה אובייקטיבי, אין בית המשפט יכול לקבוע, במידת הוודאות הנדרשת, מה מצבם של יתר הכסאות. 5. סוף דבר. לנוכח כל האמור, התביעה נדחית. עם זאת נראה לי, כי ראוי שהנתבעת תעמוד מאחורי העמדה אותה נקטה במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט. בנסיבות אלה אני קובע, כי במידה והתובע יודיע לנתבעת בכתב, עד ליום 15.9.09, כי הוא מעוניין שהנתבעת תתקן את הכסאות, או את חלקם, כי אז על הנתבעת לקחת את הכסאות מביתו של התובע, לתקן אותם ככל שיהיה צורך בכך, ולהשיב אותם לתובע, וזאת על חשבונה של הנתבעת. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מעת קבלת פסק הדין. רהיטים (תביעות)אחריות על מוצרים פגומים