פיצוי על קניית עדשות למשקפיים לא מתאימות למסגרת

פסק דין 1. התובע רכש אצל הנתבע עדשות למשקפיים. 2. התובע טוען כי מאז שרכש את העדשות הן לא תאמו למסגרת המשקפיים או למרשם הנכון. 3. עוד טוען התובע כי לאחרונה נשמטה אחת מהעדשות ממסגרת המשקפיים ונשברה. 4. התובע דרש מהנתבע להחזיר לו את הסכום ששולם לנתבע, סך של 1,500 ₪. כמו כן הוא דורש פיצוי עבור כך שנגרמו לו הוצאות נסיעה לחנות הנתבע בירושלים שעה שהתובע מתגורר בתל אביב, פיצוי עבור הכפשת שמו של התובע על ידי הנתבע, ופיצוי עבור עגמת הנפש שנגרמה לתובע. 5. הנתבע טוען כי התובע הגיע אליו עם מסגרת למשקפיים שנרכשה במקום אחר, וביקש לרכוש עדשות מולטיפוקליות. הנתבע הסביר לתובע כי סוג העדשות לא יתאים למסגרת ועל כן יהיה צורך להדביק את העדשות למסגרת. כמו כן הסביר לתובע כי יתכן ומידי פעם יהיה על התובע לחזור לנתבע כדי לבצע הדבקה חוזרת של העדשות למסגרת. 6. הנתבע טוען כי התובע הגיע לחנותו מספר פעמים ובכל פעם בפיו טענות שונות כי העדשות אינן תקינות או מתאימות. הנתבע הסכים לשדרג את העדשות על חשבונו, הוא הרכיב לתובע עדשות שעלותן 4,500 ש"ח מבלי לבקש תמורה נוספת כלשהי. עתה תובע הנתבע מהתובע את ההפרש וזאת במסגרת תביעה שכנגד, עגמת נפש, הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 7. במהלך הדיון הציג לפני התובע את המסגרת והעדשות. המסגרת נראתה מפורקת ושבורה, אחת מהעדשות לא מחוברת למסגרת והשניה מודבקת באופן חובבני למדי. 8. בינתיים, התייאש התובע ורכש מסגרת ועדשות אחרות. 9. הנתבע שגה בכך שקיבל על עצמו לבצע עבודה שמלכתחילה הייתה בעייתית וזאת לדבריו שלו, כפי שפורטו לעיל. הנתבע לא היה צריך לקבל על עצמו עבודה מסוג זה היינו הדבקת עדשות למסגרת שאינה מתאימה לכך, כאשר מראש הוא יודע שמידי פעם העדשות תפרדנה מהמסגרת. 10. מדובר אפוא בעבודה שמראש דינה היה להיכשל. 11. גם על התובע מוטלת אחריות לאחר שהוסבר לו כי מדובר בביצוע עבודה שאינה שגרתית וכי יצטרך מידי פעם לחזור אל הנתבע. 12. בנסיבות אלה, ראוי לבטל את העסקה שנערכה בין הצדדים על דרך של השבה הדדית. מעבר לכך, לא מצאתי מקום לחייב איש מהצדדים בתשלום סכום נוסף. 13. לפיכך, אני מורה כי הנתבע ישיב לתובע סך של 1,500 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 15/3/07 ועד התשלום המלא בפועל, וכנגד כך ישיב התובע לנתבע את העדשות שהותקנו לו על ידי הנתבע. הדבר יעשה בחנות הנתבע תוך תיאום בין הצדדים. פיצוייםמשקפיים