החלפת אריחי קרמיקה למטבח

פסק דין 1. התובע הזמין מהנתבעת אריחים קרמיים, חלקם בצבע לבן וחלקם בצבע אפור, לחיפוי הקיר בין ארונות המטבח בבית שבנה. מאחר והאריחים הוזמנו עבורו בהזמנה מיוחדת מחו"ל, חתם התובע על אישור, שלפיו לא יוכל לבטל את ההזמנה או להחזיר את הסחורה או לקבל בגינה זיכוי כספי. בהגיע האריחים מחו"ל, הוזמן התובע לחנות הנתבעת לשם קבלתם. לאחר שחתם על אישור קבלת האריחים, בדק אותם ומצא כי במקום האריחים בצבע אפור שהוזמנו על ידו, סופקו לו אריחים בצבע אחר, לדבריו בצבע תכלת בהיר. משסירבה הנתבעת להחליף את האריחים לצבע, שלטענת התובע הוזמן על ידו, בטענה כי האריחים שסופקו הם אלה שהוזמנו על ידי התובע, עזב התובע את המקום מבלי ליטול עמו את האריחים. כעבור מספר ימים, חזר התובע ולקח את האריחים, לטענתו מחמת חשש כי אם יגיע הענין להליכים משפטיים, תטען הנתבעת כי האריחים נמסרו לו (מאחר והוא חתום על טופס אישור קבלתם, ולדבריו סירבה הנתבעת להחזיר לו את הטופס החתום) וגם לא תהיה בידו הוכחה לענין היות צבע האריחים שסופקו שונה מהצבע שהוזמן. האריחים, שסופקו לתובע ושלטענתו הינם בצבע שונה ממה שהוזמן, יכונו להלן - האריחים שבמחלוקת. 2. לטענת התובע, לא ניתן היה להשתמש באריחים שבמחלוקת, מאחר ולא התאימו לצבע ארונות המטבח, הוא חיפש אריחים אפורים באותו סגנון (עם רצועות לרוחב) בתל-אביב, ולבסוף מצא והשתמש באריחים הלבנים שנרכשו מהנתבעת בשילוב עם האריחים האפורים שרכש בתל-אביב. 3. תביעתו של התובע מסתכמת בסך 3,712 ₪ קרן, לפי פירוט כדלקמן: • • סך 412 ₪ בגין השבת הסכום ששילם לנתבעת עבור האריחים שבמחלוקת, וכנגד תשלומו יוחזרו האריחים שבמחלוקת לנתבעת; • • סך 1,400 ₪ ששילם בגין חוות דעת של מהנדס בנין בענין צבע האריחים, שצורפה לכתב התביעה; • • סך 800 ₪ בגין הוצאות נסיעה לתל-אביב ואבדן יום עבודה, לשם מציאת אריחים חליפיים לאריחים שבמחלוקת (לטענת התובע, הוא עצמאי והכנסותיו מסתכמות בסך 600 ₪ ליום לפחות); • • סך 300 ₪ בגין הוצאות נסיעה וביטול זמן בקשר לנסיעה לחנות הנתבעת עם המהנדס, שהכין את חוות הדעת, לשם בדיקת הצבעים, ובקשר לנסיעה צפויה להחזרת האריחים שבמחלוקת (אם יורה על כך בית המשפט); • • סך 800 ₪ בגין ביטול זמן עבודה לצורך הכנת כתב התביעה והגשתו לבית המשפט. כפי שבולט לעין, סכום התביעה עולה בתשעה מונים על הסכום ששילם התובע בגין האריחים שבמחלוקת (412 ₪), ובשלושה מונים על הסכום הכולל ששילם התובע עבור כל האריחים שהזמין מהנתבע לחיפוי הקיר שבין ארונות המטבח (האריחים הלבנים, שעמם לא היתה כל בעיה, והאריחים שבמחלוקת) (1,237 ₪), והסכום ששילם התובע, על פי טענתו, בגין חוות הדעת של המומחה (1,400 ₪), הוא, לבדו, יותר מפי שלוש מהסכום ששולם בגין האריחים שבמחלוקת. 4. לטענת הנתבעת, היא סיפקה את האריחים שהוזמנו על ידי התובע, ויש לדחות את תביעתו. 5. התובע אישר כי על גבי הקופסאות, שבהן סופקו האריחים שבמחלוקת, הקופסאות המקוריות של היצרן, רשומה המילה "GRIGIO" ("אפור" באיטלקית), שזו המילה הרשומה בהזמנה לתיאור צבע האריחים. 6. לדיון שהתקיים הביא התובע אריח אחד מהאריחים שבמחלוקת (סומן ת/1 והוחזר לתובע) (להלן - דוגמת האריח), ואילו נציגת הנתבעת הביאה עמה קטלוג של היצרן (להלן - הקטלוג) (סומן נ/3 ונשאר בתיק בית המשפט - בהחלטה בתום הדיון נפלה פליטת קולמוס ונרשם בטעות כי נ/2 ו-נ/3 הוחזרו לנציגת הנתבעת, בעוד שמוצגים נ/1 ו-נ/2 הם המוצגים שהוחזרו לה, ואילו מוצג נ/3 נותר בתיק בית המשפט) ושני מעמדים: מעמד אחד, שסומן נ/1 ושבחזיתו היה צבע זהה לצבע דוגמת האריח, ומתחת לצבע היה רשום "GRIGIO" (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 6-9, ועמ' 2 שורות 12-16) (להלן - הצבע לפי מעמד נ/1); ומעמד נוסף, שסומן נ/2 ושבצידו האחורי הופיע צבע, שלידו היתה רשומה גם כן המילה "GRIGIO", ולטענת התובע זה הצבע שהוצג לו (לטענת התובע, המעמד נ/1 לא היה במקום, או לפחות לא הוצג לו), וזה צבע האריח שביקש להזמין (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 11-13, ועמ' 2, שורות 14-15) (להלן - הצבע לפי מעמד נ/2). התברר כי גם בגב מעמד נ/1 הופיע הצבע לפי מעמד נ/2 (דהיינו אותו גוון אפור, שלטענת התובע הוזמן על ידו) (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 15-16). 7. בעוד שהצבע לפי מעמד נ/1, כמו גם צבע דוגמת האריח, הוא צבע מבריק, הצבע לפי מעמד נ/2 הוא צבע מט (עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 3-4). האריח שהוזמן היה בצבע מבריק, וכך אמור היה להיות, בעוד שהצבע שהוצג לתובע הוא צבע מט, וזה מקור הבעיה, שכן לצבע "GRIGIO" מבריק גוון בהיר יותר מאשר צבע "GRIGIO" מט. ניתן להבחין בכך גם מתוך עיון בעמ' 60 לקטלוג, שבו צבע "GRIGIO" מט מופיע בראש העמוד ואילו צבע "GRIGIO" מבריק מצוי בשורה השלישית. 8. אני מקבל את עדותו של התובע, כי הצבע שהוצג לו הוא הצבע לפי מעמד 2 (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 11-13) וכי נאמר לו כי יקבל בדיוק אותו גוון, כפי שהוצג לו (עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 9-10). לא רק שעדותו לא נסתרה, אלא שכלל לא הובאה עדות של עובדת הנתבעת אשר טיפלה בתובע (גב' יפעת פדלי - ראה שורה שניה לכתב ההגנה) (לדיון בבית המשפט התייצבה עובדת אחרת של הנתבעת, ללא גב' פדלי). אמנם הוחתם התובע על צילום של עמ' 60 לקטלוג, אך לדברי התובע לא הוצג לו הקטלוג הצבעוני (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 21-24), וגם כאן לא נסתרו דבריו, וגם לא היה מי שיסתור אותם, מאחר ומי שנכחה בדיון לא טיפלה בתובע, ומי שטיפלה בו לא נכחה בדיון. 9. בנסיבות האמורות, נוכח השוני בגוון האפור בצבע מבריק לעומת בצבע מט, כשהתובע הזמין צבע מבריק, אף שהוצג לו צבע מט, אני מוצא כי הנתבעת התרשלה בטיפולה בענין. אם היה לה אז את מעמד נ/1, שבו צבע "GRIGIO" מבריק, היה עליה להציגו לתובע. אם אז לא היה לה את המעמד האמור, המעט שניתן היה לצפות הוא כי תציג לתובע את דוגמת הצבע המבריק שבעמ' 60 לקטלוג (ואז יכלה גם לסמן את הצבע ולהחתים את התובע על כך שראה את הצבע). 10. בנסיבות האמורות, אין משמעות לתנאי, לפיו התובע לא יבטל את ההזמנה בשום מקרה, ולא יהיה זכאי להחזיר את הסחורה או לקבל זיכוי כספי. האמור שם אינו יכול למנוע מהתובע פיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב עוולת רשלנות (או עוולה אחרת) שעוולה כלפיו הנתבעת. 11. לענין הנזקים: א. יש מקום לפצות את התובע על הסכום ששילם בגין האריחים שבמחלוקת, כנגד החזרתם לנתבעת. ב. כן יש מקום לפצותו על ביטול זמנו לצורך מציאת אריחים חליפיים מתאימים, וייפסק סך 600 ₪ בענין זה. ג. אינני מוצא מקום לפסוק לתובע דבר בגין עלות חוות דעת המהנדס שצורפה לכתב התביעה. ההיקף הכספי של המחלוקת לא הצדיק הוצאה בסך 1,400 ₪, סכום שהוא, כאמור, יותר מפי שלוש מהסכום ששילם התובע בגין האריחים שבמחלוקת. עסקינן בענייני צבע, שבו אין טוב ממראה עיניים, ובוודאי שאין צורך בחוות דעת בענין כשההיקף הכספי של המחלוקת הוא כפי שהיה בתיק זה, מה גם שצבע דוגמת האריח לא היה דומה לצבע שהופיע בחוות הדעת כצבע האריחים שבמחלוקת (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 26-27). ד. יתר הסכומים הנתבעים, הינם בעיקרו של דבר, בגין ביטול זמנו של התובע, בכל הקשור לתביעה דנן, ובענין זה ייפסק לתובע סכום גלובלי הולם. 12. סכום הפיצוי, ללא הסכום לפי סעיף 11 ד' לעיל, מסתכם בסך 1,021 ₪ קרן, המהווה 1,105 ₪ לאחר שערוך להיום על בסיס הפרשי הצמדה וריבית. 13. לאור כל האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 1,105 ₪ בתוספת סך 50 ₪ בגין אגרת בית משפט וסך 500 ₪ בגין ביטול זמנו של התובע בכל הקשור לניהול התביעה. תשלום סך 445 ₪, מתוך סכום הפיצוי שנפסק, מותנה בהחזרת האריחים שבמחלוקת (1.5 מ"ר של אריחים מסוג GRIGIO STRIPES) לנתבעת. תביעות מטבחיםקרמיקהסוגי אריחים (רצפה)