ביטול טיסה לחו"ל בגלל מחלה - אישור רפואי

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, רכש התובע בחודש אוקטובר 2007 חבילת טיסה לאנטליה בסכום של 818$. לטענת התובע, למחרת הוא חלה וביטל את הנסיעה תוך מסירת אישור רפואי. הואיל והנתבעות סירבו להחזיר לו את כספו - מכאן התביעה. התובע דורש החזר מלא בשל הטיסה בסכום של 3,360 ₪, אשר בו חוייב עקב ביטול העסקה. 2. לטענת הנתבעת 1 (להלן - צבר) בכתב ההגנה, אין כל עילה לתובע נגדה הואיל והיא הביאה לידיעתו, בעת ביצוע ההזמנה, כי כל ביטול הזמנה שייעשה מעת ביצוע ההזמנה, לרבות אי התייצבות לטיסה, יגרור דמי ביטול מלאים בסכום מלוא שווי ההזמנה. לטענת צבר, התובע אישר בחתימתו את פרטי ההזמנה ותנאיה על גבי טופס שנמסר לו. עוד נטען, כי אמנם ההזמנה בוצעה אצל צבר, אולם הנתבעת מס' 2 (להלן - אשת טורס) היא ספק השירות בפועל, והכסף ששילם התובע בשל העסקה הועבר לאשת טורס. 3. לטענת אשת טורס בכתב ההגנה, בינה לבין התובע אין יריבות משפטית שכן התובע ערך את העסקה אל מול צבר, ולא היה כל קשר ישיר בינו לבין אשת טורס. אשת טורס טוענת, כי אין היא אחראית בשל חליפת המידע שבוצעה ו/או הוחסרה בין צבר לבין התובע. 4. לגופו של ענין נטען, כי צבר ביצעה את הזמנת התובע יומיים לפני הטיסה עצמה והודיעה על ביטולה יום אחד לפני הטיסה, ללא כל נגיעה של אשת טורס, וכי ההזמנה כפופה לתנאי הביטול. 5. עיון בתנאי הביטול מעלה, כי אם העסקה בוטלה מ - 10 ימים ועד 3 ימים לפני היציאה, יש לשלם 50% דמי ביטול, ואם הביטול נעשה 3 ימים לפני היציאה ו/או "NO SHOW" (אי התייצבות לטיסה) - יש לשלם 100% דמי ביטול. הואיל והמקרה דנן נכנס לגדר התנאי המחייב תשלום של 100% דמי ביטול, והואיל והתובע חתם על טופס "פרטי הזמנה ותנאיה" שבו רשומים תנאים אלה - הרי שידע או היה עליו לדעת על התנאים האמורים, ולכן דין תביעתו להידחות. 6. על אף שמן הראוי היה להטיל על התובע הוצאות משפט בשל הגשת תביעה בלתי מבוססת וגרימת בזבוז זמנם של הנתבעים ושל בית המשפט - לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. תביעות נגד חברות תעופהתעופהרפואהביטול טיסה