איחור אוטובוס בגלל פקקים - פיצויים

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, שהוגשה ביום 24.11.08, פיצוי התובעות בשל אי עמידה של הנתבעת בזמני הנסיעה של קו אוטובוס מס' 50 היוצא מרחוב גבעת בית הכרם בירושלים. התובעות דורשות פיצוי בסך 15,000 ₪. 2. התביעה מתייחסת למספר אירועים שאירעו, לטענת התובעות, בימים 12.11.08, 13.11.08, 16.11.08 וכן בתקופות קודמות - בימים 15.10.07, 23.12.07, 10.12.07. 3. לגבי האירוע מיום 12.11.08 טוענת הנתבעת בכתב ההגנה המתוקן, כי אכן באותו יום נגרמו עיכובים בהגעת האוטובוסים, לרבות קו 50 נשוא התביעה, וזאת עקב שיבושי תנועה כבדים בכל מערך התחבורה בעיר, לרבות עבודות תשתית הרכבת הקלה במרכז העיר ובצומת הגבעה הצרפתית, וכל עיכוב, אף מזערי בנסיעה אחת - גורר אחריו עיכובים נוספים בנסיעותיו הבאות של האוטובוס בקו מסויים. 4. לגבי האירוע מיום 13.11.08 טוענת הנתבעת, כי לא בוצעו כלל נסיעות באותו יום בשעות 14:30 ו - 15:00 כתוצאה מסגירת אזור שדרות הרצל לתנועה עקב מירוץ אופניים, והעיכובים שנגרמו בשל כך אינם נתונים לשליטתה של הנתבעת. 5. לגבי האירוע ביום 16.11.08 נטען, שמדובר באיחור מזערי של 4 דקות, הנכלל במסגרת סטיית התקן המקובלת והמותרת ואשר לא ניתן למנעה. 6. לגבי האירועים בשנת 2007 טוענת הנתבעת, כי הואיל והם התרחשו יותר מחצי שנה לפני הגשת התביעה, תקופה שבה מחוייבת הנתבעת, על פי תקנות התעבורה, לשמור את דיסקיות הטכוגרף - אין בידיה כיום הכלים לבדוק את טענות התובעות לגבי מועדים אלה. 7. לאחר ששמעתי את הצדדים בדיון ביום 17.5.09, ועיינתי בכתב התשובה של התובעות לכתב ההגנה המתוקן, שהוגש ביום 28.6.09, שוכנעתי כי התביעה איננה קנטרנית אלא הוגשה לאחר שמבחינת התובעות "הגיעו מים עד נפש". כידוע, סובלת העיר ירושלים חדשות לבקרים משיבושי תנועה עקב אירועים שונים המתרחשים בתחומה, וגם עבודות התשתית לרכבת הקלה אינן מוסיפות, בלשון המעטה, לקיומה של תחבורה ציבורית תקינה בעיר. בנסיבות אלה, שידועות היטב גם לנתבעת, עליה להתחשב באילוצים השונים ולתכנן את זמני הנסיעה של האוטובוסים בהתאם, כך שלוח הזמנים המפורסם על ידה יהא תואם, ככל שניתן, למועדי הגעתם של האוטובוסים בפועל, והמשתמשים בתחבורה הציבורית יוכלו לכלכל צעדיהם בהתאם. 8. על אף האמור, לא הרימו התובעות של הנטל המוטל עליהן להוכחת מלוא סכום הנזק הנטען בכתב התביעה. נראה שיהא זה בכל זאת ראוי וצודק לפצות כל אחת מן התובעות בסכום של 500 ₪. הנתבעת תשלם את הסכום של 1,000 ₪, תוך 30 ימים. הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. פיצוייםאיחור אוטובוסאוטובוס