תקלות בדלת מולטילוק - פיצויים

פסק דין התובע רכש בנובמבר 2006 צילינדר של "מולטילוק" מהנתבע. לטענתו, הזמין טכנאי של הנתבע כבר בדצמבר, עקב בעיה בנעילה ופתיחה של הדלת. התיקון לא צלח והתקלות חזרו ונשנו, כאשר בכל פעם נמצא מפתח אחר של מי מבני המשפחה, לא תקין. במאי 2007 עמד על ביקור של טכנאי נוסף. זה אכן הגיע, בדק את המנגנון והמפתחות, שייף את המפתחות ועזב. התקלות החלו כבר למחרת. ביוני 2007 פנה ליצרנית "מולטילוק". טכנאי מטעמה בדק את המפתחות ומצא שהם תקינים. בנוסף הופנה למפיץ נוסף של המנעול, שבדק את המפתחות, שייף ולא מצא כל פגם. התובע פנה ל"אמון הציבור". הנתבע הסכים להחליף את המנעול בעלות של תשלום 150 ₪ לטכנאי מטעמו וביקש לקבל חזרה את חמש המפתחות המקוריים של המוצר עם המנעול. התובע סירב להצעה. "אמון הציבור" פנו גם ל"מולטילוק", שהציעו מנעול חדש. אולם ההצעה באה מאוחר מידי, שכן התובע כבר החליף את המנעול. התובע הציע שהמנעול יועבר לנתבע והנתבע ישלם לו סך של 390 ₪, עבור המנעול החלופי שרכש. הנתבע סירב ומכאן התביעה. התובע, שהוא נהג מונית במקצועו, טוען כי נגרמו לו עוגמת נפש והפסד ימי עבודה רבים, שכן לא פעם נאלץ מי מבני הבית שהמפתח שלו לא עבד, להמתין לתובע, שיבוא לפתוח את הדלת, ממקומות שונים. ובהקשר זה הוסיף וציין כי אשתו עובדת מחוץ לעיר. התובע הגיש תביעה על סך 8390 ₪: 390₪ עבור המנעול החלופי, 4000 ₪ עוגמת נפש ו- 4000 ₪ הפסד ימי עבודה. בתחילה ניתן פסק דין בהעדר הנתבע, שלא התייצב לדיון קודם, על סך כולל של 974 ש"ח. פסק הדין בוטל תוך חיוב הנתבע בהוצאות בסך 300 ₪, בגין התייצבותו של התובע לדיון הראשון, ללא קשר לתוצאה בתביעה. עתה יש ליתן פסק דין לאחר שמיעת טענות הצדדים. הנתבע טוען כי שלוש פעמים היו אצל התובע טכנאים מטעמו, ולא נמצא כל פגם במוצר. אילו היה פגם, היה מחליף את המוצר. זאת, כמובן, מבלי לדרוש חיוב עבור השירות או עבור המוצר החליפי. בין יתר מציין הנתבע, כי שלח לבית התובע את מר יזהר מונסטרסקי, שהוא מנעולן מקצועי ומנוסה, ושילם לו מכספו עבור הביקור אצל התובע. מר יזהר בדק ומצא כי הצילינדר תקין. הבעיה אותרה במפתחות שהיו ברשות הילדים, שנמצאו עליהם "פטריות" (בשפת המנעולנים), שנגרמו כתוצאה מכך שהמפתחות התלכלכו בהיותם אצל הילדים. הדבר גרם לקושי בהכנסת המפתח והפעלת הצילינדר. מר יזהר מונסטרסקי התייצב לתת עדות בבית המשפט ובעדותו, שהייתה מהימנה ולא נסתרה, חזר אחר דברי הנתבע האמורים. כן ציין כי בעת שהיה בבית התובע ובדק את הצילינדר והמפתחות הייתה בבית אשתו של התובע (שלא התייצבה ליתן עדות), ולא התובע. זו אשרה כי הילדים "זורקים את התיק" (עמ' 5 ש' 17-18). עוד ציין הנתבע כי יצר קשר עם "מוליטלוק" לאור חוסר שביעות הרצון של התובע, והונחה כי במקרה של לקוח לא מרוצה, ניתן להחזיר את המוצר בשלמותו ולהזדכות. אולם התובע לא יכול היה להמציא את כל המפתחות המקוריים כנדרש. על כן, לא התאפשרה ההחזרה. התובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי המוצר שסיפק הנתבע, לרבות המפתחות, היה פגום. לא עלה בידי התובע להפריך את טענותיו המקצועיות של הנתבע והעד מטעמו, שהעידו כי לא היה כל פגם במוצר וכי הבעיות נבעו מכך שהמפתחות שהיו בשימוש הילדים התקלקלו, עקב כך שהתלכלכו ולא נשמרו כנדרש. עובדה היא שעם המפתחות שנשמרו אצל התובע, להבדיל מילדיו, לא הייתה כל תלונה או בעיה. כמו כן, התובע ציין בעצמו בכתב התביעה כי הבעיה נפתרה בכל פעם עם שיוף המפתחות (שמביא להסרת ה"פטריות") וכי שני בודקים נוספים אליהם פנה - טכנאי של "מוליטלוק" ומפיץ של "מוליטילוק", שייפו את המפתחות ומצאו שהם תקינים (ס' 9 לתביעה). התובע לא תמך תביעתו בחוו"ד מקצועית מטעמו. מדובר, אפוא, בהחזרת מוצר לא-פגום, שהחזרתו היא על פי מדיניות החברה. במקרה כזה, המדיניות של השבת המוצר בשלמותו כתנאי להחזרת המוצר, סבירה בעיני, ולא מצאתי פגם בדרישה שיוחזרו כל המפתחות המקוריים. על כן, התביעה נדחית. בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות. פיצוייםדלתות (תביעות)