תביעה על קניית שולחן וכסאות פגומים - תביעות קטנות

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, שהוגש ביום 18.9.07, רכשו התובעים מאת הנתבעת ביום 17.11.05 שולחן אוכל וכן 6 כסאות בסכום כולל של 7,000 ₪. בהזמנה מס' 1238 נאמר כי מדובר ב"אגוז אפריקאי - הכל עץ. אין אחריות על פיצוצים בעץ". כמו כן, שילמו התובעים סכום של 400 ₪ בשל הובלה והרכבה. 2. לטענת התובעים, מיד לאחר הגעת הריהוט התגלתה טעות בגודל הבסיס והרגליים של השולחן דבר שלא איפשר ישיבה נוחה בראש השולחן. על אף שנשלח פקס' לנתבעת בענין זה ביום 6.12.05 - טוענים התובעים כי בסיס השולחן לא הוחלף כמובטח. 3. עוד נטען בכתב התיבעה, כי פלטת השולחן התעקמה ונפתחו סדקים ושברים, הן בפלטה עצמה והן בפלטת ההגדלה. 4. לגבי הכסאות נטען בכתב התביעה, כי ארבעה כסאות התפרקו ואינם ראויים לישיבה, כולל רגל כסא אחד שנשברה ונותקה מגוף הכסא. 5. במסגרת התביעה דורשים התובעים סכום של 10,900 ₪, המורכב מסכום של 7,400 ₪ שהוא הסכום ששולם על ידי התובעים בשל ההזמנה כולה, ריבית והפרשי הצמדה בסך של 1,500 ₪ מיום ההזמנה, וכן פיצוי בשל עוגמת נפש, טרחה והוצאות בסך של 2,000 ₪. לחלופין, דורשים התובעים תיקון מלא של כל הליקויים ופיצוי עבור ירידת ערך הריהוט בסך של 3,500 ₪ וכן פיצוי עבור עגמת נפש טרחה והוצאות ובסך 2,000 ₪, ובסך הכל סכום של 5,500 ₪. 6. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, השולחן וכן כל הכסאות הוחלפו לתובעים. המוצר החדש יוצר במיוחד עבור התובעים וסופק להם לאחר שהוגשה התביעה. 7. בדיון שהתקיים בפני ביום 2.11.08 הודה התובע כי הריהוט אמנם הוחלף, אך טען כי גם החדש איננו תקין (פרוטוקול עמ' 2 שורות 12 - 19). באותו דיון מונה מר צדוק כהן מ"נגריית צדוק" כמומחה מטעם בית המשפט (להלן - המומחה), לצורך מתן חוות דעת לגבי הפלטה של השולחן, וכן לגבי יציבות הכסאות והפיצוצים, הסדקים או השברים הנטענים. 8. לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה, שניתנה ביום 26.2.09 והתיחסה לריהוט המוחלף, וכן בתגובות הצדדים לאמור בה, הגעתי למסקנות הבאות: (א) (א) לגבי השולחן - הואיל ולא נמצא כל פגם בפלטה של השולחן החדש - דין טענות התובעים לגבי השולחן להידחות. (ב) (ב) לגבי הכסאות - הואיל ורק בשני כסאות מתוך הששה התגלתה בעיה, והמומחה לא טען שלא ניתן להמשיך ולשבת על הכסאות לאחר תיקונם (אם כי בוצע לדעתו תיקון רשלנו שלא על ידי הנתבעת) - לא ראיתי לקבל את טענות התובעים לפיהן יש להחליף את כל הכסאות פעם נוספת, או לבטל את העסקה לגביהם. עם זאת, בחוות דעתו מציין המומחה כי הכסאות אינם יציבים בהטיה לאחור. על פי חוות הדעת, לא ניתן לקבוע חד - משמעית מהו הגורם להתפרקות הכסאות - האם שימוש לא סביר בהם או כתוצאה מתכנון הכסא. המומחה קובע כי הכסא נופל כבר בהטיה קלה, עקב משקלה הגדול של המשענת. עוד קובע המומחה, כי הואיל והכסאות אינם יציבים, אפשר שהתפרקותם נבעה גם כתוצאה מנפילתם לאחור. מכאן, שאי יציבות הכסאות מהווה פגם שמן הראוי לפצות את התובעים בשלו. 9. הואיל והמחיר הכולל ששולם בשל הריהוט הינו 7,000 ₪, ללא פירוט מה מחירו של השולחן ומה מחירו של כל כסא וכסא - אני קובעת, על דרך האומדנא, שמחיר השולחן היה 4,000 ₪ ומחירו של כל כיסא 500 ₪. 10. הואיל והמומחה קבע, כאמור, כי אמנם רק שני כסאות התפרקו אך קיימת סבירות לתכנון לקוי שלהם (משקל המשענת ביחס לכסא כולו), אשר גורם לנפילתם והתפרקותם - נראה שיהא זה ראוי וצודק לפצות את התובעים עבור הכסאות הפגועים בלבד בסכום של 1,000 ₪, וזאת נוכח העובדה שהתובעים השתמשו בכל הכסאות החדשים, ורק שניים מהם התפרקו. 11. לאור האמור, התביעה מתקבלת בחלקה בלבד. הנתבעת תשלם לתובעים, תוך 30 ימים, סכום של 1,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.9.07) ועד לתשלום המלא בפועל. 12. אשר להוצאות - בכפוף להעברת הסכום של 750 ₪, שהופקד בקופת בית המשפט, לידי הנתבעת לכיסוי הוצאות ביטול פסק הדין שניתן ביום 24.2.08 בהעדר התייצבות התובעים - אין צו להוצאות, וזאת לאור הגשת תביעה מופרזת, שנדחתה ברובה. לפיכך, כל צד ישא בהוצאותיו, לרבות שכר טרחת המומחה. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. רהיטים (תביעות)תביעות קטנות