תביעה נגד חנות רהיטים

פסק דין בפני תביעה לתשלום פיצוי בסך של 17,800 ₪, בגין קבלת מוצרים פגומים, בעיסקת מכר רהיטים, שהתבצעה בין התובעים לנתבעת, בתאריך 27.06.06 ,אשר בגינה שולמה תמורה, בסך של 11,300 ₪. התובעים טוענים, כי הנתבעת סיפקה להם, באיחור, מוצרים פגומים.בכלל זה, בקע לאורך השולחן שהגיע ללא זווית (קנט),כיסאות מתנדנדים,מגירה כולה"כהגדרתם,שידות לא תואמות למידות שהוזמנו, ומיטה חורקת. הנתבעת, דוחה את טענות התובעים,מהפן המקצועי וטוענת כי אין פגמים בריהוט שסופק על ידה. לדבריה, מתוך רצון לסיים את הסכסוך עם התובעים, היא ביצעה עבורם, הזמנות חדשות לשידות, שנטען שלא היו לפי המידות וזאת, בשל אי הקפדה במסירתן ע"י התובעים.כך גם, העיד נציג הנתבעת, כי הנתבעת, ביקשה לתקן או להחליף את השולחן, ונציגיה,אף הגיעו לביתם של התובעים,מספר פעמים בכדי לתת שירות, אך נדחו. התובעים, פרטו בכתב התביעה ובתגובה לכתב ההגנה, את השתלשלות האירועים בנוגע לרהיטים הפגומים, תוך שימת דגש, על עוגמת הנפש שנגרמה להם והיחס המזלזל, לו הם זכו,מהנתבעת,לטענתם. התובעים, לא דרשו בכתב התביעה, את החלפת הריהוט הפגום ע"י הנתבעת ודחו את הצעת הנתבעת, בדיון, להחליף את כל מוצרי הריהוט, שנטען שהם פגומים, במוצרים חדשים זהים. הנתבעת, החליפה בעבר, את הריהוט הפגום, או חלק ממנו, אך לתובעים, היו טענות חוזרות ונשנות כנגד טיב הריהוט. התובע העיד, כי עם כל "הנדיבות" של הנתבעת, הוא אינו מעוניין ומסרב, להיות בכל קשר עם הנתבעת, לנוכח התנהלותה בעבר וחוסר האמון שלו, בה. לאחר שמיעת העדויות ועיון במסמכים שהוגשו, התרשמתי, כי אכן היו פגמים בריהוט אותו סיפקה הנתבעת. חלק מהנזקים, נגרמו כתוצאה מרשלנות בהרכבתם (כדוגמת: המיטה) וחלק נגרמו, בשל חוסר הקפדה על גימור העץ ו/או שמירה עליו בטילטוליו,לצורך הבאתו לבית התובעים. לתובעים, עמדה הזכות כצרכן, לקבל מוצר ללא פגמים, שכן הם רכשו ריהוט מסוג א' וכן, לקבל שירות להרכבתו, מבלי שהמוצר יינזק. לפיכך, אני קובעת כי האחריות לפגמים במוצרים, נשוא כתב התביעה מוטלת על הנתבעת. הסעד אותו מבקשים התובעים, הוא פיצוי עבור הוצאותיהם לשיחות טלפון, בזבוז זמן וימי עבודה ולחץ פיזי ונפשי שנגרם להם,כדבריהם, בשל התנהלות הנתבעת. התובעים, לא הביאו ראיות להוכחת הוצאותיהם העקיפות, בשל אובדן ימי עבודה וכיוצ"ב . בחנתי את כתבי הטענות ושמעתי את עדויות התובעים, על הפגמים וההכבדה והטירחה שנגרמו להם, בשל התנהלות הנתבעת.שמעתי, את טענות נציגי הנתבעת ועדותם, על כך, שלא כל המוצרים היו פגומים ועל כך שחלק מהריהוט הוחלף וכן בדבר ביצוע תיקונים והצעת הנתבעת להשלמתם. כמו כן, שמעתי את הצעת הנתבעת, בדיון, להחליף את המוצרים הפגומים. הצעה, שנדחתה, כאמור לעיל, ע"י התובעים. כך גם, אבחנתי בין סוג הפגמים השונים,שלא כולם, באותה רמת חומרה. לאחר ששקלתי את הדברים וההתנהלות שפורטה לעיל , אני קובעת כדלקמן: א. הנתבעת, תשלם לתובעים פיצוי בגין נזקיהם הישירים והעקיפים, בסך 2,500 ₪. ב. הנתבעת תשלם לתובעים, הוצאות משפט בסך 300 ₪. ב. התשלומים ישולמו לתובעים, ביחד ולחוד, תוך 20 יום מהיום, וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. רהיטים (תביעות)