תביעה נגד מיכל נגרין - תכשיט פגום

פסק דין 1. עניינה של התובענה שבפנינו, פיצוי עבור תכשיט פגום שרכשה התובעת מהנתבעת לחתונתה של בתה. 2. על פי כתב התביעה, הזמינה התובעת מחנות הנתבעת, זכיינית של תכשיטי "מיכל נגרין" (להלן- החנות), סט תכשיטים של צמיד ושרשרת שתמורתו שילמה סכום של 2,900 ₪. תחילה קיבלה התובעת תכשיטים שלא תאמו את הזמנתה, לא במידה ולא בצבע, ובעקבות כך הוצעה לתובעת שרשרת אחרת, יקרה ב-1,400 ₪ מהשרשרת שהוזמנה בראשונה. התובעת ניאותה להצעה והזמינה את השרשרת המיועדת (להלן- השרשרת). 3. לטענת התובעת, היא קיבלה את סט התכשיטים ימים ספורים לפני תאריך החתונה ולמרות שכבר בחנות הבחינה כי השרשרת איננה סימטרית ולא מונחת היטב על צווארה, ואף העירה על כך, בשל קוצר הזמן ובלית ברירה, נאלצה לענוד את השרשרת כמות שהיא. התובעת טוענת כי במשך החתונה השרשרת התקפלה על צווארה, והיא נאלצה בכל רגע לסדר את השרשרת עד שבשלב מסוים נאלצה להסיר אותה לחלוטין. כמו כן, טוענת התובעת, כי הצמיד שענדה גרם לה לפריחה ביד והיא נאלצה לקבל טיפול רפואי. 5. כאמור בכתב התביעה, התובעת החזירה את התכשיטים לחנות לאחר החתונה וסוכם כי תקבל זיכוי מלא עבורם וזוג עגילים כפיצוי. דא עקא, כי אף התכשיטים שרכשה לאחר מכן, למימוש הזיכוי שניתן לה, לא תאמו את הזמנתה והתובעת נותרה במפח נפש מר, שבשלו היא דורשת סכום של בסך 5,000 ₪. 6. לטענת הנתבעת, לא מדובר בפגם בשרשרת אלא, לכל היותר, השפעת מנח השרשרת בשילוב עם מבנה הגוף של התובעת. אשר לפריחה שנגרמה לתובעת מהצמיד, נטען בכתב ההגנה, כי הפריחה לא הוכחה על-ידי מסמך רפואי וכן, כי לא הוכח קשר סיבתי בין הפריחה לצמיד. כאמור בכתב ההגנה, הוצע לתובעת זיכוי נוסף בסך של 700 ₪ אולם היא סירבה לקבלו. בדיון שהתקיים בפני הוצע לתובעת זיכוי בסך 1,000 ₪ אך התובעת סירבה לקבל גם סכום זה. התובעת הציגה בפני בית המשפט תמונות שלה בהן מוצג כיצד צריכה להיות השרשרת מונחת על צווארה (ת/1), ותמונות ממהלך החתונה המראות את השרשרת מקופלת על צווארה של התובעת ולא מונחת כראוי (ת/2 ו- ת/3). מקובלים עלי דבריה של התובעת כי פנתה דווקא לחנות הנתבעת, שהיא בעלת מוניטין, וניאותה לשלם סכום גבוה על רכישת תכשיט לחתונת בתה הואיל והיתה סמוכה ובטוחה כי התכשיט שתקבל בתמורה יצדיק את מחירו. ציפייה זו התובעת היא לגיטימית ומתקבלת עוד יותר שעה שהתכשיט נרכש לאירוע בו היה חשוב לה להיראות במיטבה. כמו כן, נדרש מהחנות מסוגה של הנתבעת לפעול באופן מקצועי ולדעת להתאים תכשיטים לגופם של הלקוחות. עם זאת, הערכת עוגמת נפש נעשית על-פי שיקול דעתו של בית המשפט. מכל האמור לעיל, ולאחר שהתובעת קיבלה זיכוי מלא על התכשיטים שרכשה וזוג עגילים במתנה, הנני מעריכה את הפיצוי בשל עוגמת הנפש של התובעת בסכום של 850 ₪. הסכום ישולם בפועל לתובעת על ידי הנתבעת תוך 30 ימים (לא באמצעות זיכוי). הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה - אין צו להוצאות. תכשיטים