חוזה עם סלקום - הפרת הבטחה של נציג מכירות

פסק דין 1. א. בחודש מאי 2008, ביקר בביתם של התובעים נציג מטעם הנתבעת ונחתם חוזה התקשרות. (להלן:"החוזה") במעמד החתימה קיבלו התובעים מהסוכן טופס בקשה למתן שירותים. התובעים מעלים בתביעתם את התנאים שנכללו בחוזה והם גם מאשרים, שבמעמד החתימה גם נאמרו להם התנאים בעל פה. ב. עם קבלת החשבונית הראשונה, גילו התובעים שהנתבעת אינה מקיימת מה שהובטח להם ולכן פנו התובעים אל הנתבעת ומשם נאמר להם, שהם לא רואים את ההטבה מאחר והחשבונית היא יחסית ובחודש הבא תופיע ההטבה. היות וגם בחודש הבא לא הופיעה ההטבה המובטחת, שוב פנו התובעים אל הנתבעת ומאז נדחים הם בלך ושוב בטענות שונות. פניותיהם של התובעים לקחו זמן ולכן עברו מספר חודשים בבקשות לבטל את ההתקשרות ולחלופין לקבל את ההטבה שהובטחה. משלא נענו, החליטו התובעים לפנות למנכ"ל ובעקבות מכתב זה, פנתה אליהם נציגת תלונות הציבור של הנתבעת וביקשה לשלוח אליה את כל ההתכתבויות וכן את ההתחייבות של התובעים לחברת אורנג'. החומר המבוקש נשלח אל הנציגה הנ"ל ולאחר מכן, חזרה אל התובעים ואמרה שהעניין נבדק ומאותה בדיקה עולה, שהחוזה תקף והדבר היחיד שהם יכולים לעשות על מנת לרצות את התובעים הוא לתת להם המשך ההטבה על פי החוזה ובמקום ל-18 חודשים יקבלו 24 חודשים, אבל במקביל לאשר את התשלום החודשי של 100 ₪ עבור כל מכשיר, בהתחייבות לשיחות של 200 ₪ עבור כל מכשיר. דרישה זו סתרה את ההתחייבות החוזית ולכן סרבו התובעים לקבל ההצעה ושוב דרשו להפסיק ההתקשרות. ג. עוד גילו התובעים, כי הוחתמו על חוזה עסקי ולכן מחוייבים הם ל-36 חודשים במקום 18 חודשים ובנוסף לכך, סכום הניתוק גבוה משמעותית מאחר וזה חשבון עסקי. ד. לאור התנהלות הנתבעת והיות והתובעים סברו שנפלו לתרמית והונאה, עשו הם מאמצים עילאיים והשקיעו שעות רבות בשיחות טלפון, פקסים ואף שלחו מכתב ולמרות זאת, התנערה הנתבעת מהתחייבויותיהם ומסלפת את פרטי ההסכם. הנתבעת מסרבת, כבר מהיום הראשון, לאפשר לתובעים לבטל את ההסכם ומערימה קשיים המלווים בדרישות כספיות גבוהות על מנת שלא ניתן יהיה להשתחרר מכבליהם. ה. הנתבעים פעלו נמרצות, בדרך חוקית ואפשרית לבטל את ההסכם וזאת על מנת להימנע מדיונים משפטיים, אך למרות זאת העלתה הנתבעת טענות שווא ונקטה בסחבת ורצף של שקרים, תוך נסיון לייאש את התובעים ובסוף הציעה הצעות שונות במקום להודות בטעותם. לכן, החליטו התובעים לתבוע מהנתבעת סך שך 20,095.05 ₪ על מנת שיהיה להם לשלם לנתבעת את דרישתם לניתוק באופן מיידי ללא חוב. 2. הנתבעת טוענת, שהתובעים מבקשים להנתער מהתחייבותם החוזיות בתואנה, שהחוזה עליו חתמו אינו תואם את ההבטחות אשר ניתנו להם לכאורה בעל פה. העמדת סכום התביעה, כפי שהעמידו התובעים, מצביע על כך כי למעשה לא נגרם כל נזק לתובעים ובדרך זו מבקשים הם לבטל את ההתקשרות בין הצדדים. בפועל, לא נפל כל פסול בהתנהלות הנתבעת והתובעים קיבלו את כל ההסברים לגבי המשמעות המלאה של התקשרותם ואין התובעים זכאים לסעדים הנתבעים. הנתבעת מפרטת את התקשרות התובעים מיום 19.6.08 למתן שירותים לשלושה קווי טלפון למשך 36 חודשים ובמסגרת זו, רכשו התובעים 3 מכשירי טלפון. 3. לאחר עיון בכתבי הטענות והמסמכים שהוגשו על ידי כ"א מהצדדים ולאחר שמיעת התובע מזה ונציג הנתבעת מזה, אני מחליט שדין התביעה להידחות - זאת מן הנימוקים הבאים: א. התובעים לא פרטו, לא בדף התביעה הכתוב בכתב יד ולא בדפי התביעה המודפסים, מהו אותו סכום הנתבע על ידם בדיוק רב שכזה: 20,095.05 ₪ ומה כולל סכום זה. על תובע התובע סכום מסויים עליו לפרט את הרכב הסכום ומדוע הגיע לסכום כזה דווקא ולא לסכום אחר. כך, למשל, אין להוציא מכלל אפשרות שבסכום זה נכללו שיחות שטרם שולמו, או עלויות בגין החזקת מכשירי הטלפון או בשל כל פרט אחר, שבסופו של יום חל תשלום זה על התובעים ולא על הנתבעת. ב. תביעת התובעים, כפי שנוסחה על ידי התובעים עותרת לחייב את הנתבעת לשלם עבור עצמה את הסכום שהתובעים נדרשו לשלם. אם התובעים סברו שיש למנוע מהנתבעת את קבלת הסכום הנתבע בכתב התביעה, ייתכן והתובעים היו צריכים לשקול האם התביעה, כפי שהוגש היא אכן התביעה הנכונה ומוטב היה אם התובעים היו מקבלים ייעוץ מתאים בטרם הוגש כתב התביעה. כאשר התובעים לא שילמו את הסכום שהיה עליהם לשלם, הרי שלא נגרם להם כל נזק משום שבפועל לא שילמו ולכן אין מקום להגיש תביעה לחייב את הנתבעת לשלם עבור עצמה. ג. התובע מלין על כך, שהנתבעת שלחה להם מכתב תוך פירוט התחיבויות התובעים, אך לטענתו קיבל הצעה בהתחברות ראשונית להירשם כלקוח עסקי אבל שכחו לציין שההתחייבות של לקוח עסקי זה לא 18 חודשים אלא 36 חודשים ואת זה גילו בדיעבד. (ראה עמ' 2 לפ', ש' 18- 24) ובכתב התביעה טוענים התובעים כי להפתעתם גילו, שהחתימו אותם על חוזה עסקי ובעקבות כך הם מחויבים ל-36 חודשים במקום 18 חודשים כפי שנאמר בעל פה על ידי נציג הנתבעת. (ראה בעמ' 2 סיפא לכתב התביעה המודפס) באשר לטענה זו, עלי להשיב לתובעים בשניים אלה: ראשית, ייתכן ואכן גילו בדיעבד את ההתחייבות למשך 36 חודשים, ברם התובע חתם על טופס התקשרות ובגוף הטופס מצוין בהדגשה:"לתקופה של 36 מחזורי חיוב", קרי ההתחייבות היא למשך 36 חודשים. (ראה נספח ב' שצורף לכתב התביעה) לכן, עצם הגילוי בדיעבד אינו בא לאיין את ההתחייבות אותה קיבל התובע ושעליה חתם. שנית, כאשר התובעים מציינים כי נציג הנתבעת אמר להם בעל פה על התקשרות של 18 חודשים, הרי שעדות בעל פה לא יכולה לסתור מסמך בכתב - מה עוד שהתובעים לא דאגו להזמין את אותו נציג אשר יעיד על המו"מ ועל ההסברים שנתן לתובעים. חזקה היא, שאדם החותם על מסמך יודע הוא את תוכן המסמך. ד. התובע טוען, שכל מה שהוא מבקש זה להתנתק מהנתבעת. הנתבעת מציינת, שאין עם זה בעיה, ברם קודם ההתנתקות על התובעים לעמוד בתנאי ההסכם, לשלם את המגיע מהם, כולל דמי התנתקות. נציגת הנתבעת העידה, כי בעקבות פניותיהם של התובעים, הוצע להם הארכה של ההחזר ברמה חודשית, אך התובעים לא קיבלו הצעה זו. התובעים מאשרים הצעה זו. (ראה בעמ' 2 לכתב התביעה המודפס - אמצע הדף) באשר להטבה הנטענת על ידי התובעים, משיבה נציגת הנתבעת, שהתובעים היו צריכים לקבל הטבה למשך 18 חודשים בהתאם לזמן האוויר שהם מדברים והתובעים קיבלו ההטבות לפי מה שהם דיברו. עוד מוסיפה נציגת הנתבעת וטוענת, שעל מנת שהתובעים יזכו בהטבה עליהם לעמוד בתנאים והם לא עמדו באותם תנאים. (ראה בעמ' 2 לפ') ה. התובעים טוענים גם, שבמסגרת ההתקשרות וכנגד הניוד הובטח להם על ידי נציג הנתבעת זיכוי חודשי קבוע בסך 100 ₪ עבור כל אחד מקווי הטלפון (לתובעים היו 3 מכשירי טלפון) וזאת למשך 18 חודשים וללא התניה בדקות שיחה. התובעים לא הוכיחו טענה זו והתחייבות כזאת לא מגובה במסמך המהווה את הסכם ההתקשרות עליו חתמו התובעים. בעניין זה קיבלו התובעים מסמך תשובה מהנתבעת בו מפורטים תנאי ההחזר. (ראה נספח ג' שצורף לכתב התביעה) 4. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה ומחייב את התובעים לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 300 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. חוזהסלקוםסלולר (תביעות)