פיצוי על תנאי מלון בליל הסדר

פסק דין 1. התובעים התארחו במלון הנתבעת ארבעה לילות אשר נכלל בהם ליל הסדר וענינה של התובענה התנאים והשירות שניתנו לתובעים. 2. לטענת התובעים, כשהגיעו למלון נאמר להם כי המלון בתפוסה מלאה וכי יהיה עליהם לעבור למלון "אואזיס" הסמוך. ילדיהם הלכו לבדוק את המלון האחר ומסרו כי המלון האחר בשיפוצים והתובעים התנגדו למעבר כאמור. 3. לאחר המתנה עלו לחדר ולטענתם מדובר היה בחדר אשר נסגר "באיקסים של קרשים" כלשונם. לטענתם הקרשים הוסרו והם הוכנסו לחדר שלטענתם היה מלוכלך, ללא מגבות, מצעים ומתלים, וכי אין מדובר בתנאים לנופש. הם ניסו למצוא מלון אחר, אולם ללא הצלחה, בשל כך שמדובר היה בחופשת פסח. התובעים טוענים כי מזגן היה מקולקל ו"הכל מתקלף ומתפרק". 4. התובעים טוענים כי מחוסר ברירה, לא אכלו ארוחות במלון, ונגרמו להם הוצאות בשל ארוחות מחוץ למלון. ביחס לארוחת ליל הסדר טוענים התובעים כי עמדו בתור כשעה וחצי עד שאיפשרו להם להיכנס ואז המתינו כשעתיים וגילו כי היו דוכנים עם אוכל שעליהם לא יידעו אותם. לטענתם אנשים רבו וכלשונם "היתה אווירה של סדום ועמורה". התובעים בחרו שלא לאכול, יצאו לחפש מסעדה, קנו דברי מאכל וחזרו לטענתם למלון לקראת חצות תשושים. 5. התובעים מוסיפים כי המים בבריכה היו מזוהמים ושיירי האוכל נזרקו לבריכה ולא נוקו עד עזיבתם. 6. הנתבעת טוענת כי ההזמנה היתה למלון אואזיס (המצוי בניהול אותה חברת ניהול) ונוכח התנגדות התובעים נמצא להם חדר במלון הים האדום. יש לדחות טענה זו. מתמונה אשר הוגשה על ידי התובעים נראה כי מלון אואזיס היה במצב של שיפוצים אשר לא ניתן לומר כי בוצעה אליו הזמנה כלשהיא. מכל מקום הטענה אינה רלוונטית הואיל ואין מחלוקת כי התובעים התארחו לבסוף במלון הים האדום. 7. נציג הנתבעת אישר כי היו ליקויים אולם טען כי התובעים מפריזים ביחס אליהם. הנציג הכחיש את הטענה כי מדובר היה בחדר אשר דלתו היתה "סגורה בקרשים". וכי אף חדר במלון, אז או עכשיו, לא היה סגור כך. 8. התובעים אשר שהו יחד עם משפחות נוספות לא הביאו להעיד איש. נציג הנתבעת אשר הופיע לדיון היה בזמן הארוח מנהל תורן לילה במלון ולדבריו נכח במלון כל תקופת שהות התובעים. 9. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בתכתובות ובצילומים שהוגשו באתי למסקנה כי יש לקבל את התובענה בחלקה, וכי אכן היו ליקויים אולם הם מתוארים על דרך ההפרזה. 10. התובעים צרפו צילומים שהם ערכו במקום. מצילומים אלו ניתן ללמוד על רמת אחזקה ירודה, אולם אין בהם כדי לתמוך בטענות הקשות של התובעים אשר מתוארות לעיל. התאור בדבר ארונות שבורים אינו משתקף מהתמונות, ולטענות בדבר שיירי אוכל שנזרקו לבריכה והיו שם כל התקופה אין כל אסמכתא. 11. ביחס לארוחת ליל הסדר - טענת התובעים על המתנה של שלוש וחצי שעות לא נשמעת סבירה, מה גם שאף לטענתם היה אוכל אולם הם לא ידעו על כך. 12. חבילת הנופש עלתה לתובעים 1,510 ש"ח והיא כללה ארבעה לילות, ארוחות בוקר וערב, ואת ארוחת ליל הסדר. 13. את טענות התובעים יש לקבל באופן חלקי. אני מתרשם כי אכן מצבו התחזוקתי של החדר היה ירוד, ואני נותן אמון בטענה בדבר אי תקינות המזגן, ובדבר מיעוט מגבות שמפו וכיו"ב. הנתבעת טוענת למחיר הנמוך של חבילת הנופש. אינני מוצא בכך הצדקה לשירות הירוד לו זכו התובעים, שכן עסקינן בדברים בסיסיים אשר השירות אמור לכלול. 14. יחד עם זאת, אין בידי לקבל את התיאורים הקשים של התובעים ביחס לשאר הליקויים כאמור. אני סבור כי אכן סבלו התובעים עגמת נפש בשל השירות ורמת התחזוקה, אולם אין הדברים מגיעים לתיאור הקשה אשר לא הובאו ראיות לתמוך בו. ראיות אשר התובעים יכלו להביא באמצעות זימון עדים אשר שהו יחד איתם במלון. 15. היה בליקויים האמורים אשר הוכחו כדי לפגום באפשרות ההנאה של התובעים מהנופש אותו רכשו, וסביר עיני כי התובעים לא יכלו למצוא מקום חלופי באופן מיידי ובשים לב לחג. 16. השירות אשר קיבלו התובעים אינו סביר וזאת גם בשים לב לטענת הנתבעת ביחס למחיר האירוח. אין במחיר זול יחסי של אירוח כדי לפטור את הנתבעת מלספק תנאים נאותים ובסיסיים. על הנתבעת לפצות את התובעים בגין עוגמת הנפש ואי מתן שירות ראוי כאמור ופיצוי זה צריך להביא בחשבון כי מדובר בחופשת חג אשר התובעים נערכו אליה ויצרו לגביה ציפיות, ומאידך אין להתעלם מכך שהתובעים קיבלו אירוח הכולל 4 לילות. 17. לאור כל האמור אני קובע כי על הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בסך כולל של 2,000 ש"ח. כן תישא הנתבעת בהוצאות משפט בסך כולל של 500 ש"ח. הסך האמור ישולם בתוך 14 יום מהיום וככל שלא ישולם במועדו, ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. בית מלוןפיצוייםבתי מלון (תביעות)