צילום חתונה באיכות גרועה

פסק דין 1. עניינן של התביעה והתביעה שכנגד, הפרת הסכם למתן שירותי צילום (טופס הזמנה מס' 0247) (להלן - ההסכם), שנתחם בין התובעים/הנתבעים שכנגד (להלן - ספיר) לבין הנתבע/התובע שכנגד (להלן - הצלם), לצילום חתונתם של ספיר אשר נערכה ביום 11.9.07 (להלן - החתונה). על פי ההסכם, התחייבו ספיר לשלם לצלם עבור שירותיו סכום כולל של 6,500 ₪. התביעה 2. במסגרת התביעה טוענים ספיר, כי הצלם הפר את ההסכם בכך שנתן שירות גרוע ורשלני שגרם להרס ולאובדן המזכרת היחידה שנותרה מהחתונה. 3. הפרות ההסכם הנטענות מפורטות בכתב התביעה, והן כוללות עיכוב במסירת פריטי הצילום, הספקת חומר גלם באורך של כשעתיים בלבד על אף שהחתונה נמשכה כשש וחצי שעות, ואיכות סאונד גרועה עקב אי חיבור אודיו לעמדת התקליטן. ספיר טוענים כי הצלם הודה בתקלות בשיחה ביום 22.11.07, שהוקלטה על ידם, ואף הציע להם הנחה בסך 1,000 ₪ כפיצוי על התקלות. 4. במסגרת התביעה דורשים ספיר סכום של 17,800 ₪ כפיצוי בשל הפרת ההסכם ובשל עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם. 5. בכתב ההגנה טוען הצלם, כי בשום שלב לא ניתנה הבטחה לספיר לפיה צילום הוידאו יבוצע ברצף במשך כל החתונה עד שעה 01:00 לאחר חצות. מאידך, מודה הצלם שהובטח לספיר חיבור אודיו והחיבור לא נעשה, ולכן הוא נושא באחריות לתקלה. עוד נטען, שהושקעה עבודה רבה בסרט הוידאו הערוך, וכיום נמצאים בידי ספיר הן תמונות ה"סטילס" , הן סרט הוידאו הגולמי והסרט הערוך, מבלי ששולם על ידם דבר. 6. הצלם מעריך את החלוקה בין עבודת ה"סטילס" לבין הוידאו בשיעור של 75% / 25%, ולטענתו הפיצוי צריך להיות פרופורציוני. עוד נטען, כי בהתחשב בעובדה שרוב האירוע לווה בעבודתו של תקליטן, קיימת אפשרות לשזור אל הסרט את המוזיקה שספיר טוענים שאינה נשמעת היטב, ובכך להשלים חסר זה. התביעה שכנגד 7. במסגרת התביעה שכנגד דורש הצלם סכום של 6,000 ₪, לאחר שהסכים להעניק לספיר הנחה בסכום של 500 ₪ על מנת לפייסם ולחלופין, אלבום תמונות נוסף מעבר לאמור בהסכם. 8. לטענת ספיר בכתב ההגנה לתביעה שכנגד, צילום חומר הגלם במשך כשעתיים בלבד, לפי בחירת הצלם, מנע מהם את זכות הבחירה אילו רגעים בחתונה ברצונם להנציח. לטענתם, חומר הגלם אמור לכלול את החתונה כולה על מנת שמתוכו יוכלו לבחור את הקטעים אשר ברצונם לתעד ולהנציח בסרט הערוך. דיון והכרעה 9. בדיון שהתקיים ביום 7.6.09 צפה בית המשפט בחלקים קטנים של חומר הגלם ושל הסרט הערוך. בית המשפט התרשם כי אכן היה צילום מקוטע, באיכות בלתי משביעת רצון, תמונות "קופצות", וסאונד גרוע. 10. עיון בהסכם מעלה, כי סוכם על "צלם וידאו לכל האירוע", וזאת בנוסף לשני צלמי "סטילס" עד סיום החופה וצלם "סטילס" לכל האירוע. גם אם אקבל את טענת הצלם שאין זה סביר שצלם הוידאו יצלם את כל החתונה, מן הרגע הראשון ועד לסיומה והתפזרות האורחים, הרי שניתן לדרוש מבעל מקצוע בתחום של צילום חתונות שתהיה לו ההבנה והרגישות הדרושה לצורך ההחלטה מה לצלם באופן מלא (כגון החופה, אפקטים מיוחדים כמו הפרחת בלונים או זיקוקים, נאומים של בני משפחה, שולחנות האורחים וכיוצא באלה) ובמה להצטמצם (כגון משך הריקודים על רחבת הריקודים, ובלבד שלא ייקטעו שירים באמצע). 11. הואיל והתרשמתי שהצלם ו/או הצלמים מטעמו שנתנו בפועל את השירות לא פעלו במיומנות הדרושה ובכך גרמו לעוגמת נפש לספיר בכל הנוגע לצילומי הוידאו של חתונתם, בניגוד לעבודת ה"סטילס" שלגביה לא נטען דבר - אני קובעת כדלקמן: (א) אשר לתביעה - התביעה תקובל באופן חלקי, והצלם יפצה את ספיר בשל עוגמת הנפש שנגרמה להם לגבי צילומי הוידאו בסכום של 3,000 ₪. כמו כן, יבצע הצלם, ללא תמורה, שזירת המוזיקה לפי בחירתם של ספיר אל סרט הוידאו, על מנת לתקן את הסאונד כאמור בסעיף 11 לכתב ההגנה - אם ספיר יבקשו זאת. (ב) אשר לתביעה שכנגד - הואיל ולא נטענה על ידי ספיר כל טענה לגבי עבודת ה"סטילס", והואיל וטענת הצלם לגבי החלוקה בין עבודת ה"סטילס" (75%) לבין הוידאו (25%) למעשה לא נסתרה - ישלמו ספיר לצלם עבור עבודת ה"סטילס" סכום של 4,500 ₪. (ג) לאחר קיזוז סכום הפיצוי שנפסק בפסקה (א) לעיל, ישלמו ספיר לצלם, תוך 30 ימים, סכום של 1,500 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה שכנגד (19.6.08) ועד לתשלום המלא בפועל. (ד) בנסיבות הענין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. הדין לצדדים. אירועים (תביעות)נישואין / חתונה