תקלות במכשיר מתקן מים ביתי - תביעת פיצויים

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, רכשו התובעים מתקן "פרפקט" למים חמים וקרים (להלן - המתקן) מאת הנתבעת ביום 15.4.08, בסכום של 1,700 ₪. לטענת התובעים, לאחר מספר ימים נתגלו במתקן תקלות, כשהעיקרית בהן - לא היו מים חמים ורותחים. התובעים טוענים שלמרות שנשלח טכנאי מטעם הנתבעת לצורך ביצוע תיקון, התקלות חזרו שלוש פעמים, כאשר בפעם האחרונה תוקן המכשיר ביום 31.7.08 אך ללא הועיל. 2. התובעים דורשים סכום של 1,700 ₪, הסכום ששולם על ידם בשל המכשיר. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, נערך ביקור אצל התובעים פעם אחת בלבד ביום 3.8.08, ובחודש אוקטובר 2008 יזמה הנתבעת פניה לתובעים והודיעה להם שהגיע המועד להחלפת המסנן במתקן, אך התובעים סירבו להחליפו. לטענת הנתבעת, היא הודיעה לתובעים כי סירובם יוביל להסרת האחריות על המוצר, אך התובעים עמדו בסירובם. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. 5. כפי שהובהר על ידי הנתבעת, המסנן מונע, בין היתר, התגבשות אבנית אשר היא זו שפוגעת בגוף החימום. הואיל ומתקני המים הינם מערכות סגורות ולא ניתן לנקותם מאבנית - נקבע התנאי בתעודת האחריות לגבי החלפת מסנן במועד, ובלעדיו אין אחריות למוצר. החלפת המסנן במועד שנקבע לכך איננה קשורה לתקופת האחריות אלא מהווה, כאמור, תנאי לתחולתה של האחריות על המוצר, וללא החלפת המסנן - אין אחריות למוצר כלל. 6. בדיון שהתקיים בפני טענה התובעת שהטרמוסטט הוחלף אחרי שלושה חודשים ועדיין היתה בעיה "וזה אומר שהמכשיר פגום" (פרוטוקול עמ' 1 שורה 4). הואיל והתקלה תוקנה על ידי הנתבעת בחודש אוגוסט 2008, ועד חודש דצמבר 2008 "לא שמעו מהם" (שם, שורה 14), כאשר בין לבין, בחודש אוקטובר 2008, סירבו התובעים להחליף את המסנן - אין להם להלין אלא על עצמם לגבי התקלות במתקן. יצויין, כי התובעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכחת טענתם לפיה ביקרו טכנאי הנתבעת אצלם גם לפני אוגוסט 2008, דהיינו זמן קצר לאחר רכישת המתקן. 7. לאור האמור, התביעה נדחית. על אף שמן הראוי היה להטיל על התובעים הוצאות משפט, לפנים משורת הדין - אין צו להוצאות. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצוייםמים