טיול מאורגן לדרום אמריקה - תביעת פיצויים

פסק דין 1. התובעים רכשו מהנתבעת טיול מאורגן יוקרתי ברחבי דרום אמריקה, בעלות כוללת של כ - 160,000 ₪ (80,000 ₪ לאדם), למשך כ - 50 ימים. התובעים טוענים בתביעתם, כי הנתבעת התחייבה לספק להם מלונות ברמה של "חמישה כוכבים", אך הנתבעת טוענת מנגד, כי ההתחייבות הינה למלונות "בדרגת תיירות ראשונה". בנוגע לאיכות המלונות, טוענים התובעים כי הם נאלצו לשהות, עשרה לילות, מבין חמישים הלילות של הטיול - במלונות שלושה כוכבים, לפי הפירוט הבא:- א. מלון "לאגו" במקום מלון "אקספלורה" - למשך 4 לילות. ב. מלון "וילה" במקום מלון "לאנוס" - למשך 2 לילות. ג. מלון "כייף קונטורה" (מתוכנן מראש) - למשך 4 לילות. עוד טוענים התובעים, כי הנתבעת התרשלה בבחירת מסלול הטיול, בכך שלא יעצה לתובעים להשתמש בתרופות המתאימות למניעת תופעות גופניות, כתוצאה מהפרשי גבהים ממקום אחד שבו שהו, בגובה 34 מ' מעל פני הים, למקום אחר שנמצא כ - 3,800 מ' מעל פני הים. התובעים טוענים כי כתוצאה משינוי הגבהים, הם לקו בסיפמטומים של "מחלת גבהים", שהשביתה אותם לשלושה ימים וכתוצאה מכך התובעים הפסידו את הטיולים המתוכננים ושכבו חולים במיטתם. 2. התביעה מורכבת מהסכומים כדלקמן:- א. זיכוי כספי בשווי המלונות שהתובעים היו אמורים לקבל 23,200 ₪ ב. עגמת נפש בגין האיכות הירודה של המלונות 15,000 ₪ ג. עגמת הנפש בגין מחלת הגבהים 15,000 ₪ ד. החזר בגין מיסי נמל 550 ₪ במהלך הדיון, חזרו בהם התובעים מהסעד הנוסף בסך של 8,000 ₪ שפורט בסעיף 38 א' לכתב התביעה. 3. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 30.03.09 הגיעו בעלי הדין להסכמה דיונית, לפיה ינתן פסק דין על דרך הפשרה, פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984 (להלן: "החוק"), ללא נימוקים על יסוד המסמכים הקיימים בתיק, כאשר כל צד יהיה רשאי להגיש השלמת מסמכים מטעמו ולהשמיע את סיכומיו בעל פה. 4. בדיון שהתקיים ביום 14.06.09, השמיעו בעלי הדין את סיכומיהם בעל פה, כל אחד לשיטתו הוא. 5. לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בכתב ההגנה, במסמכים, בתצהירים שהוגשו לעיוני ובטענות ב"כ בעלי הדין בדיון בפני - בשים לב לטענות שהועלו על ידי בעלי הדין ולרמת הפירוט והביסוס של גרסאותיהם, ובהתחשב בנטל הבאת הראיות ונטל השכנוע, אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 15,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל. בנוסף לאמור לעיל ובהתחשב בדרך ניהול התובענה אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הוצאות האגרה וכן שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ (כולל מעמ"מ). 6. בעת ההכרעה לקחתי בחשבון את כל הטענות שנשמעו בפני, ובין היתר כדלקמן:- א. התחייבותה של הנתבעת לספק בתי מלון מדרגת תיירות "ראשונה" קויימה, רק באופן חלקי. דרגת תיירות "ראשונה", כוללת מלונות ברמה של 4 כוכבים לפחות, בעוד שבפועל, חלק מהמלונות היו בדרגת תיירות "טובה", ברמה של שלושה כוכבים בלבד. ב. לענין אומדן הזיכוי הכספי בגין המלונות, נלקח בחשבון שהמחיר עבור המלונות כלל גם טיולים וסיורים, אשר סופקו בפועל, ומכאן שהזיכוי המגיע - הינו חלקי בלבד. ג. העובדה שארבעת הלילות במלון "כייף קונטורה" תוכננו מלכתחילה במסלול הטיול, כאמור לעיל. ד. התובעים לא עמדו בנטל להוכיח התביעה בגין החזרי מיסי נמל בסך של 550 ₪. התובעים צירפו קבלה על תשלום חלקי בלבד, בסכום השווה ל - 160 ₪ (במטבע מקומי). אמנם, בהסכם בין הצדדים נקבע כי עלות הטיול כוללת "מיסי נמל", ואולם נקבע גם, באותו הסכם, שהמחיר אינו כולל "מיסים מקומיים המשולמים במקום". ה. הואיל ומדובר בפסק דין על דרך הפשרה, סבורני שאין זה ראוי שביהמ"ש יכריע האם בנסיבות העניין על הנתבעת היתה חובה לייעץ לתובעים לקחת עימם תרופות נגד "מחלת גבהים". מכל מקום, מצאתי לציין בעניין זה, שגם אם חדלה הנתבעת בגין כך (ואינני אומר שהנתבעת חדלה), הרי שגם התובעים עצמם אחראים במידה לא מעטה לכך שלא הצטיידו בתרופות המתאימות למניעת מחלת הגבהים. במסגרת ההסכם שבין הצדדים, הפנתה הנתבעת את התובעים, ללשכת הבריאות המחוזית לצורך "קבלת מידע על חיסונים". גם אם לא היתה הפנייה מפורשת, הרי ש"מחלת גבהים" היא מסוג הסיכונים הידועים לכל מטייל באיזור דרום אמריקה, במיוחד כיום, בו המידע זמין ברשת האינטרנט, לכל דורש. אם לא די בכך, יצויין עוד, שהתובעים לא הוכיחו, מן הפן הרפואי, שגם אם היו בידיהם התרופות הדרושות - היה בכך כדי למנוע את חוסר הנעימות כתוצאה מ"מחלת הגבהים" ממנה סבלו. 7. בשולי הדברים, אבקש לציין את הערכתי לב"כ בעלי הדין על שהשכילו להגיע להסכמה דיונית, לפיה התובענה תתברר על דרך של סעיף 79 א' לחוק, בדרך יעילה ומהירה ובאווירה חברית ועניינית. נופשפיצוייםטיול מאורגן (תביעות)