תביעה נגד דן - איחור אוטובוס

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובעת בשל אי הגעה של אוטובוס במשך כ - 40 דקות. 2. על פי כתב התביעה, במוצאי שבת, 22.11.08, המתינה התובעת בתחנת קו אוטובוס מס' 402 מבניני האומה בירושלים לכיוון בני ברק (להלן - הקו) מהשעה 20:50 ועד שעה 21:30, על אף שקו זה אמור לצאת מידי דקות אחרות. כתוצאה מכך, נאלצה התובעת לעבור לתחנה אחרת ולקחת אוטובוס מס' 400. 3. התובעת דורשת פיצוי בסך 1,200 ₪. לטענתה, מלבד עוגמת הנפש איחרה לפגישה חשובה, וחזרה מבני ברק בשעה כל כך מאוחרת שכבר לא היו אוטובוסים פנימיים בירושלים. 4. לטענת "אגד" בכתב ההגנה, הקו נשוא התביעה הינו קו משותף ל"אגד ול"דן". החל בשעה 20:35 האוטובוסים הם של חברת "דן" בלבד ולא של "אגד", ולכן אין ל"אגד" כל אחריות ומן הדין למחקה מכתב התביעה. 5. לטענת "דן" בכתב ההגנה, בשעות הרלבנטיות לכתב התביעה יצאו בקו האמור מתחנת המוצא בהר החוצבים שבעה אוטובוסים של "דן", דהיינו היתה יציאת אוטובוס מתחנת המוצא בממוצע אחת ל 5 - 6 דקות. לוח הזמנים צורף לכתב ההגנה. לטענת "דן", לא יתכן שלא חלף על פני התובעת אף לא אוטובוס אחד מתוך האוטובוסים האמורים. עוד נטען, כי לא נתקבל בחברה כל דיווח על בעיה כלשהי בקו במועד הרלבנטי לכתב התביעה, וגם לא נתקבלה כל תלונה נוספת מציבור הנוסעים בקו האמור. 6. בדיון שהתקיים בפני אמר נציג "דן": "ביום התביעה לא מצויין שעבר אוטובוס ולא עצר. התובעת טוענת שבכלל לא הגיע אוטובוס. מה שכן יכול להיות הוא, הקו הזה הוא משותף, האוטובוסים שלנו הם אדומים, ושל אגד ירוקים, וכנראה שהתובעת יודעת שזה קו של אגד ומכירה את האוטובוס של אגד הירוק, וחיכתה לאוטובוס ירוק ולא שמה לב שעברו אוטובוסים אדומים." (פרוטוקול עמ' 2 שורות 17 - 21). לשאלת בית המשפט האם התובעת מודעת להבדלי הצבעים באוטובוסים בקו המשותף ענתה התובעת: "לא שמתי לב לצבעי האוטובוסים אבל אני מודעת לכך שהם לפעמים של דן ולפעמים של אגד, ואני עוקבת אחרי המספרים" (שם שורות 28 - 29). 7. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, לרבות לוח הזמנים שצורף על ידי "דן", הגעתי למסקנה שהתובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת טענתה לפיה לא עבר אף אוטובוס במועד הרלבנטי לכתב התביעה בתחנה שבה המתינה התובעת. מלוח הזמנים עולה, כי החל בשעה 20:30, השעה בה החלו לפעול האוטובוסים של חברת "דן", אכן יצאו אוטובוסים בהפרשי זמן של מספר דקות, כאשר בשעה 21:00 יצאו שני אוטובוסים באותו זמן, ולאחר מכן יצא אוטובוס בשעה 21:05 ואחריו אוטובוס בשעה 21:06. 8. בנסיבות אלה דין התביעה להידחות. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. איחור אוטובוסאוטובוס