פיצויים על עקיצות יתושים בחופשה

פסק דין 1. לפניי תביעה נזיקית, לפיצוי לתובעים, בגין נזקיהם עקב עקיצות שנגרמו להם בעת ששהו באכסנייה של הנתבעת בכפר סמיר בחיפה (להלן - "האכסניה"). 2. התובעים, שהו באכסניה ביום 21.4.08,במסגרת חופשת הפסח ולטענתם, במהלך הלילה סבלו מעקיצות טורדניות (להלן - "האירוע"). לגירסת התובעים, הם ראו בחדרם באכסניה חרקים מעופפים (כמתואר במכתבם לנתבעת,נספח ה' לכתב התביעה ובאישורים הרפואיים, נספח ד' לכתב התביעה). מצבה של התובעת, הוחמר לאחר חלוף השעות מקרות העקיצה ולטענתם, הם נאלצו לבטל את הטיול המתוכנן ולחזור לביתם. התובעים העידו, על חבורות שהתפשטו בכל חלקי גופם, אשר אובחנו כסובלים מפריחה מקולופפולריים מפושטת של פפולות קשיחות דיפוזיות על פני שטחי עור גדולים וגרד (בתמיכה הוגשו תמונות של התובעים, נספחים ג' ו-ד' לכתב התביעה והאישורים הרפואיים מרופא עור ומרופא המשפחה). 3. התובעים טענו לנזקיהם בגין ביטול החופשה, הפסד ימי חופשה מהעבודה וימי מחלה וכן בגין עוגמת נפש בשל קיצור החופשה ועקב העקיצות מהן סבלו. בנוסף דרשו את החזר הוצאותיהם, לרכישת תרופות עקב העקיצות. 4. הנתבעת דרשה לסלק את התביעה על הסף, לנוכח הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים, לפיו שולם להם פיצוי בסך של 130 ₪, לסילוק סופי של טענותיהם כנגדה. בכך טענה, באה המחלוקת לסיומה. 5. הנתבעת, שללה את קרות האירוע ואת הקשר בינו לבין הנזקים הניטענים. לטענתה, האכסניה, עומדת בדרישות ובתקנים של משרד הבריאות ומבצעת הדברה אחת לשלושה חודשים וכן ריסוס ידני עצמאי באופן חודשי. בהתאם לכך, בביקורת של פקחית מטעם משרד הבריאות מיום 29.5.08, לא נמצא כל דבר חריג מבחינת ניקיון ומזיקים כפי שעולה מאישור המשרד. הנתבעת טענה גם, כי לא ידוע לה על מקרים דומים של עקיצות באכסניה, למרות שלא ניתן למנוע לחלוטין כניסת יתושים, בשל אופיו הכפרי של האזור. יתירה מכך, אין לתובעים להלין, אלא על עצמם, הואיל ופתחו את רשת המגן ביציאתם לחצר הצמודה לחדרם. בכך, גרמו לכניסת יתושים לחדרם, לשיטתם. 6. התובעים העידו, כי בבוקרו של יום לאחר שנעקצו בלילה, פנו לפקיד הקבלה ודיווחו לו על האירוע. לתדהמתם, פקיד הקבלה השיב להם שהם מודעים לבעיה וכי הם סובלים זמן רב ממזיקים ובימים הקרובים, עליהם לערוך הדברה. לפיכך, מחו התובעים על איכסונם בתנאים אלו וקיבלו פיצוי בסך 130 ₪ מהנתבעת. 7. לעניין מצבם הרפואי טענו התובעים, כי עם חלוץ הזמן, החמיר מצבם והעקיצות גרמו לגירוד עד זוב דם ולאחר יומיים, הופיעה פריחה בגופם. בביקור אצל הרופא, נעשה האיבחון כמובא לעיל והתובעת נזקקה לטיפול רפואי של זריקה, משחות וכדורים וכן התובע, ניזקק לטיפול תרופתי. בשל מצבם הרפואי, נאלצו התובעים להיעדר ממקום העבודה, תוך כדי הפסד ימי חופשה שנטלו מהעבודה ונאלצו לנצל ימי מחלה. התובעים טענו, כי לא היתה אוזן קשבת מצד הנתבעת לדרישתם וכי בפנייתם אליה, לקבלת פיצוי על נזקיהם נטען כנגדם כי הם מבקשים להתעשר שלא כדין, מהארוע. 8. לטענת הנתבעת, האירוע מעורר תמיהה היות והתובעים, לא מצאו לנכון לעדכן כבר במהלך הלילה, את פקיד הקבלה על המטרד ולא התלוננו במשך כל שהותם באכסניה, על פגיעה גופנית בהם. לעניין הנזק הגופני של התובעים, הנתבעת שוללת כל קשר סיבתי בינו לבין השהייה באכסניה במועד האירוע. דיון ומסקנות: 9. אני מקבלת את עדותם של התובעים שעשתה עלי רושם מהימן, בנוגע לעקיצות שניגרמו להם במהלך הלילה בשהותם באכסניה (עמ' 1 שורה 4 ושורה 16). עדותם וגירסתם, נתמכה בעדותו של מר לזרי רפאל ושל מר עוסמאן זעיד כי התובעת, התלוננה בבוקרו של יום כי נעקצה בלילה וביקשה פיצוי בגין זאת (עמ' 2 שורות 4-3 ושורה 16). מהאישורים הרפואיים ותמונותיהם של התובעים (ת/1 - ת/6 ונספח ד' לכתב התביעה) עולה כי מצבם הוחמר במרוצת הימים לאחר מועד האירוע. הדבר גם מתיישב עם שיחה נוספת שקיימה התובעת עם מר לזרי רפאל (עמ' 2 שורה 7). התובעים, אף ראו לנכון לדווח למשרד הבריאות לאחר האירוע ולשטוח בפניו את טענותיהם ( נספחים ה' ו- ו' לכתב התביעה). משרד הבריאות לא שלל מראש אפשרות לקיום קשר סיבתי בין העקיצות לבין הלינה באכסניה ואף התכבד, גם אם זמן משמעותי לאחר האירוע, לערוך ביקורת באכסניה בשל התלונה. לעניין הימצאות יתושים במקום העיד מר לזרי רפאל, כי היו אורחים שהתלוננו על עקיצות של יתושים, אבל לא בסדר גודל כזה (עמ' 2 שורות 9-8). 10. הנתבעת, לא צרפה כל מסמך בכתב, המעיד על תשלום הפיצוי בסך של 130 ₪ בלבד, לסילוק סופי ומוחלט של טענות התובעים כנגדה בגין האירוע. לא הובאה כל עדות בתמיכה לכך והתובעים סתרו זאת בעדותם. מר לזרי רפאל העיד, כי הנתבעת דרשה פיצוי בסך 130 ₪ והוא "בשביל הקליינט ויחסי אנוש" הסכים והוציא חשבונית זיכוי עם עזיבתם את האכסניה (כפי שעולה מהזיכוי בכרטיס האשראי). לדבריו, התובעים לא חתמו על שום מסמך נוסף (עמוד 2 שורה 6). לאור זאת ולנוכח החמרת מצבם של התובעים, לאחר עזיבתם את האכסניה, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בנידון ועמדה לתובעים, הזכות לדרוש פיצוי נוסף בגין נזקיהם. 11. לעניין המצב התברואתי באכסניה, הנתבעת הגישה את נ/5 לפיו חברת "אשמדון" מאשרת ביצוע הדברות באכסניה על בסיס רבעוני. כמו כן, הנתבעת הגישה את נ/3 כדו"ח ביקורת של משרד הבריאות (מחוז חיפה) לפיו ביום 29.5.08, נערכה ביקורת לאור תלונה חוזרת. הממצאים מראים, כי החדרים והמיטות נקיים וכי בחלונות יש רשת מגן כנגד חרקים וכן צויין כי בוצע ריסוס בזמן. הביקורת, נערכה לאחר שהוגשה תלונת התובעים והרבה לאחר שהייתם באכסניה. לפיכך, אין בתוצאות הביקורת, כדי להעיד על המצב התברואתי בלילה בו שהו התובעים בחדר הספציפי באכסניה, בנוגע להימצאות מזיקים בו . בנוסף, הריסוס שבוצע באכסניה, עובר לשהיית התובעים שם נעשה ביום 20.1.08, קרי: שלושה חודשים קודם לכן. 12. בנסיבות אלו אני קובעת, כי הוכח שהעקיצות נגרמו לתובעים בשל הימצאותם של מזיקים בחדר בו הם לנו באכסניה של הנתבעת. אני דוחה את טענת הנתבעת, בדבר רשלנות תורמת של התובעים בשל יציאתם לחצר הסמוכה לחדרם, בהיעדר ראיה על הגבלת היציאה לחצר . יתירה מכך, לנוכח הראיות על תלונות קודמות של אורחים, בדבר הימצאות יתושים בחדרים, צפוי היה שהנתבעת תתרה באורחיה בע"פ ובכתב, לבל יפתחו את רשת מגן ויימנעו מיציאה לגינה, הסמוכה לחדרם. 13. בה בשעה, לא הוכחה טענת התובעים, בדבר יחס לא ראוי מצד הנתבעת בשל האירוע. להיפך הוא הנכון, כפי שעולה מנכונות הנתבעת לתשלום פיצוי לתובעים, על אתר. בנוסף הוכח, כי הנתבעת דאגה לתחזוקה ראויה של האכסניה שניכר מהתמונות שלה שהיא מטופחת ומושגחת, למעט מחדלה בנובע להדברת המזיקים, בחדרם של התובעים. 14. בחנתי את נזקי התובעים, בשים לב לכך שחופשתם היתה מיועדת להסתיים ממילא בסופו של אותו יום , ללא לינה ללילה נוסף, במסגרת חופשתם בצפון. כך גם עלה מעדותם, כי בבוקרו של יום מצבה של התובעת טרם הוחמר, כי אם במרוצת השעות הבאות. לפיכך, לא השתכנעתי שהיה מקום להפסקת החופשה מיד בבוקרו של יום. מנגד, התחשבתי בהשבתת חופשתם של התובעים מהעבודה ושהותם בימי מחלה, לנוכח העקיצות והסבל שנגרם להם בגינן, עד כדי צורך בטיפול רפואי רצוף, אף שלא ניגרם להם נזק קבוע בגין העקיצות. 15. סופם של דברים, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לשני התובעים ביחד, פיצוי בסך כולל של 3,500 ₪ בגין נזקיהם והוצאותיהם הרפואיות, בצירוף הוצאות משפט בסך של 350 ₪. פיצוייםיתושים