איך תובעים את פלאפון ? - דוגמא

פסק דין התובע הוא לקוח של הנתבעת. לתובע טענות מספר אודות כשלים מסוימים בשירות של הנתבעת, מסוגים שונים, במשך תקופה מסוימת. טענת התובע היא כי כשלים אלה גרמו לו לנזקים והוא לא פוצה כראוי. למעשה, מדובר בעילות תביעה נפרדות ועצמאיות, לפיכך אדון ואכריע בכל אחת בנפרד. שינוי אופן החיוב בגין שיחות התובע טען בכתב התביעה כי הנתבעת שינתה את אופן חישוב יחידת המנייה שלו, מ - 12 שניות ל- 60 שניות. התובע טוען כי כל החריגות שלו מן "החבילה" היינו כל הפעמים בהם שוחח מעבר למספר הדקות הכלולות בחבילה באותה תקופה, נובעות משינוי אופן החישוב - ודורש השבה מלאה. הנתבעת מסבירה כי השינוי ארע כאשר התובע עבר מ"חבילה" ל"חבילה". זאת, על פי פנייה טלפונית ביוזמתו, בחבילה זו, אכן הדקה הראשונה נספרה כיחידת מניה אחת, אם כי לאחר דקה זו, נספרו יחידות המניה ביחידות של 12 שניות. לדברי התובעת הם נוהגים בדרך כלל להסביר ללקוח המתקשר ומבקש להחליף חבילה את שינוי על התנאים בטלפון. אולם, נותנת השירות הטלפוני אינה יכולה לזכור שיחה מסוימת זו. מכל מקום, התעריף מופיע במחירון שהואר חלק מההסכם, ומן הראוי היה שהתובע יברר את מלוא התנאים. התובע בבית המשפט אישר כי לא שאל אם יש שינוי בתנאים כאשר ביקש לעבור למסלול השונה, אלא ביקש לעבור כמי שיודע מה הוא שח. התובע אישר כי הדבר היה במעבר למסלול המסוים, וכאשר ביקש לשוב למסלול הקודם הדבר התאפשר לו מיד. התובע טוען עוד כי חובה על הנתבעת להודיע על כל הפרטים המשתנים במסלול. לאחר ששמעתי את הצדדים, אני סבור שיש לדחות את התביעה בגין רכיב זה. התובע הוא אשר התקשר מיוזמתו וביקש להצטרף למסלול המסוים. התובע עצמו הניח כי הוא יודע את כל הפרטים הנדרשים. הנתבעת טוענת שחזקה על נותנת השירות הטלפוני כי הבהירה את השינוי באופן החישוב לתובע. אני מסכים כי קיימת חזקה כזו, אולם, התובע, אשר יזם את השיחה צריך היה גם כן לשאול ולברר מה הוא ה"מחיר" של החבילה היותר גדולה אליה ביקש להצטרף. מעבר לאמור, התובע לא הסביר כיצד החישוב שלו, אודות דקות החריגה, נובעת באופן ישיר מהשינוי בחיוב. התובע לא הציג כמה שיחות קצרות מדקה ניהל, שהיו יכולות להשפיע על התוצאה. לפיכך, אפילו טרונייתו צודקת, לא הוכיח התובע את נזקיו. שגיאה בחיווי סוללה- מכשיר טליט 110 התובע טוען כי קיבל מכשיר טליט, בו הייתה שגיאה בחיווי הסוללה, כאשר נראה היה שהסוללה מלאה, ולמעשה היא הייתה קרובה לריקה. אז לעיתים עמד התובע מול "שוקת שבורה", כאשר היה ללא אמצעי קשר. התובע טוען כי בעיה זו הייתה חמורה במיוחד בהיות רכז בטחון של יישוב, ולא היה זמין בשל אותה שגיאה. הנתבעת טוענת כי התובע החזיק במכשיר פגום זה שלשה ימים בלבד, ואז החליף וקיבל מכשיר סמסונג 650, נוכח התקלה. לפיכך סבורה הנתבעת כי מדובר בתביעה קנטרנית. אכן, לו היה פרק זה עילת התביעה היחידה, ניתן היה לראות בה תביעה קנטרנית, שכן הנתבעת נתנה לעניין זה מענה ראוי, ובזמן. יחד עם זאת, אם ייפסק לטובת התובע סכום מסוים בגין עוגמת נפש בהקשר לפרק אחר, יש מקום לקחת אירוע זה בחשבון. הן לעניין עוגמת הנפש והן לטרחה הנוספת בהגעה למשרדי הנתבעת. שגיאת תוכנה במשלוח SMS טוען התובע כי לאחר שהחליף מכשירים, קיבל סמסונג 650, בה הייתה שגיאת תוכנה, לפיה כאשר שלח הודעה ובה פחות מ- 11 תווים, קיבל הוא עצמו הודעה על כשלון משלוח ההודעה. זאת, למרות שההודעה נשלחה. התובע טוען כי דבר זה גרם לו לשלוח הודעות חוזרות ונשנות. כך נגרמו לו עלויות בעצם משלוח ההודעות החוזרות. כן נגרמה לו אי נעימויות כאשר הנמענים קיבלו את אותה הודעה שוב ושוב והוא הצטייר בעיניהם כטרדן. התובע טוען כי היה עם המכשיר 5 חודשים, אך זוכה בגין 100 הודעות בלבד, וביקש לקבל החזר בגין שליש מההודעות ששלח באותה תקופה, היינו 160 ₪. כן נתבע סכום בגין עוגמת הנפש . הנתבעת אינה חולקת על כך שהייתה תקלה, אם כי לשיטתה היה זה לתקופה של פחות משלשה חודשים. לדבריה, זיכתה את המשיב ב- 170 הודעות SMS, בגין תקלה זו, וזהו פיצוי מספיק. לשיטתה, כל המקרים בהם התובע שלח הודעה חוזרת לאותו מספר תוך דקה וחצי, מגיעים כדי 63 פעמים בלבד, ולפיכך הפיצוי הוא מעל ומעבר לנזק. על נקודה זו השיב התובע כי לא תמיד שלח ההודעה החוזרת תוך דקה ומחצה, שכן יש לו עוד דברים לעשות בחיים מאשר לוודא הגעת הודעות. בחלק מן המקרים הוא שם לב רק לאחר זמן כי ההודעה "לא עברה" ושלח שוב. לטעמי, החישוב של התובע לא יכול להתקבל, אין הצדקה לשפותו בגין שליש מההודעות ששלח באותה תקופה, בהעדר ראיה לדפוס המשלוחים לו הוא טוען. יחד עם זאת, אני מסכים עם התובע שאף את החישוב של הנתבעת יש לדחות מהטעם שמסר התובע. למרות שיש לדחות את החישוב, כאמור, אני סבור שהחלטת הנתבעת לפצות את התובע בגין 170 שיחות, היא דווקא הולמת, בהעדר ראייה אחרת, לפיצוי ישיר בגין ההודעות. אולם, לטעמי, אין די בכך, אכן יש מקום להעניק לתובע פיצוי נוסף בהקשר זה בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בשל התקלה, הן בצורך להקליד ולשלוח מחדש את ההודעות, הן אי הנעימות כלפי הנמענים, והן בגין הביקור במרכז השירות. התובע טוען כי נאלץ לקחת ימי חופשה לצורך הביקור במרכז השירות, אולם לא הוכיח טענה זו באמצעות תלושי משכורת. הדבר טעון הוכחה דקדקנית במיוחד לאחר שהתובע ציין כי הוא סטודנט העובד כרכז בטחון, ואין לדעת כיצד מחושבת משכורתו. סיכום סיכומו של דבר, אני סבור שיש להעניק לתובע פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בשל התקלות החוזרות, כמפורט לעיל, וכן להעניק פיצוי מסוים בגין הטרחה והנסיעה למרכז השירות, מספר פעמים. התובע לא נתן כלים רבים להעריך את הנזק הזה, ולפיכך אפסוק לו, על דרך האומדנא סך של 1000 ₪. הנתבעת תשלם לתובע את הסכום האמור תוך 30 יום, ולאחר מכן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. נוכח התוצאה אליה הגעתי, אין צו להוצאות. זכות הגשת בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית משפט המחוזי בבאר שבע. פלאפוןסלולר (תביעות)שאלות משפטיות