תשלום על מכשיר טלפון נייד של פלאפון שלא היה בשימוש

פסק דין 1. עניינה של התובענה שבפניי, פיצוי התובעת בסך 5,000 ₪ בשל תשלומים ששילמה לנתבעת עבור מכשיר שלא היה בשימוש. 2. על פי כתב התביעה, התובעת קיבלה מכשיר טלפון נייד (להלן- המכשיר) במתנה, בהתחייבות לשלם עבור השיחות שבוצעו בלבד. לדבריה, שבוע לאחר שקיבלה את המכשיר, המכשיר הפסיק לעבוד לחלוטין ומשכך, לא ביצעה ממנו שיחות. התובעת טוענת כי פנתה לנתבעת מספר פעמים בבקשה כי ינתקו את הקו הואיל והיא לא משתמשת בו, אולם הנתבעת סירבה לעשות כן. 3. לטענת הנתבעת, התובעת חויבה לפי ההסכם עליו חתמה, וכי רכישת המכשיר על ידה נעשתה באמצעות מנגנון "חיוב/זיכוי", קרי: התובעת מחויבת בתשלום עלות המכשיר בסך 39₪ לחודש, למשך 36 חודשים, אולם בכפוף לשימוש מינימאלי שתעשה התובעת במכשיר, תקבל זיכוי חודשי מלא בשל עלות המכשיר. 4. הנתבעת טוענת כי התובעת עשתה שימוש במכשיר ממועד רכישתו ועד למועד הגשת התביעה ואף זוכתה מידי חודש בסכום של עלות המכשיר. הנתבעת צרפה חשבוניות מהן עולה הזיכוי החודשי בסך 39 ₪. 5. עוד טוענת הנתבעת, כי התובעת העלתה לראשונה את הטענה אודות תקלה במכשיר כ-8 חודשים לאחר רכישתו, וגם אז סירבה להעביר את המכשיר לבדיקה בטענה שאינה מעוניינת במכשיר מן הסוג המתקדם שרכשה והיא מעוניינת בניתוקו. לטענת הנתבעת, טענות התובעת הינן טענות בדבר "כדאיות העסקה", אשר אינן מהוות עילה לביטול העסקה על-פי דיני החוזים. 6. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בטענותיהם ובמסמכים שצורפו, לא ראיתי לקבל את טענות התובעת. ייתכן כי התובעת נתפסה לכלל טעות בהבינה את המבצע לרכישת המכשיר החדש במנגנון ה"חיוב/זיכוי" המבואר לעיל. מכל מקום, היה על התובעת לבדוק היטב את האמור בהסכם עם הנתבעת לפני שחתמה עליו, ומשחתמה, לאחר שהובהרו לה תנאיו, הרי שנתנה הסכמתה לאמור בו ואין לה להלין אלא על עצמה. כמו כן, הטענה בדבר התקלה במכשיר מקומה להתברר בדלפקי השירות של הנתבעת, ומשלא נסתרה טענת הנתבעת לפיה התובעת סירבה להעביר את המכשיר לבדיקה- דין התביעה להידחות גם מנימוק זה. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאו. פלאפוןסלולר (תביעות)טלפון