פיצוי על צבע לא מתאים של דלתות

פסק דין התובע הזמין מהנתבעת ארבע דלתות ומשקופים לדירתו, וביקש שהדלתות יהיו תואמות את דלת האמבטיה אשר כבר היתה קיימת בדירתו. במסגרת התביעה טען שלוש טענות שבעטיין תבע פיצוי בסך 10,000 ש"ח. טענתו הראשונה היתה כי היה איחור באספקת הדלתות והמשקופים. בעקבות תשובת הנתבעת בכתב ההגנה לטענה זו, הודיע התובע כי הוא חוזר בו מהטענה, כך שאין עוד צורך לדון בה. טענתו השנייה היתה כי צבע הדלתות שונה מהצבע שהזמין וכי אינו תואם את צבע דלת האמבטיה הנמצאת בביתו וכך גם צבע המשקוף שונה מצבע המשקוף של דלת האמבטיה שהיתה קודם לכן בדירתו. טענתו השלישית היתה כי העבודה לא הושלמה וכי עדיין לא הותקנו מעצורי דלתות ורוזטה (דיסקית המתכת המצויה מסביב למנעול), וכי הדלתות לא כוונו ולכן אינן נפתחות ונסגרות באופן ראוי. בעניין צבע הדלתות, טענה הנתבעת כי היא מספקת דלתות מהסוג שהוזמן בחמישה צבעים בלבד כפי שהוצג בבית המשפט, וכי נאמר לתובע שצבע הדלתות שיסופקו לו, יהיה דומה ככל שניתן לצבע דלת האמבטיה שבביתו. הדלתות והמשקופים אומנם סופקו בצבע שהוזמן על ידי התובע, אולם מאחר שדלת האמבטיה לא הוזמנה מהנתבעת, אין כל אפשרות שתהיה בצבע זהה לחלוטין לצבע הדלתות שסיפקה הנתבעת. בעניין צבע המשקוף, טענה הנתבעת כי אכן משקוף דלת האמבטיה שונה לחלוטין מצבע דלת האמבטיה ומצבע הדלתות והמשקופים שסיפקה לתובע. אולם כאמור, אין חולק שמשקוף דלת האמבטיה היה בדירה קודם לכן ולא הוזמן מהנתבעת. נציגי הנתבעת הסבירו כי מאחר שמדובר בדלת שונה מזו המסופקת על ידם, לא ניתן היה להחליף את המשקוף של דלת האמבטיה, אולם הם הציעו לתובע לצפות את המשקוף בזוויות באופן שמראה המשקוף יהיה זהה ככל שניתן למראה ולצבע המשקופים שסופקו על ידי הנתבעת. אולם הנתבעת הדגישה כי הדבר כרוך בתשלום ולטענת התובע, הוא זכאי היה לקבל זאת ללא תשלום. ככל שהדברים אמורים בשוני בצבע, שבין הדלתות והמשקופים שסיפקה הנתבעת לדלת ולמשקוף חדר האמבטיה שהיו קודם לכן בדירת התובע, הרי שהתביעה כלל אינה ברורה. מאחר שהתובע הזמין את הדלתות מהנתבעת, ובחר בעצמו את הצבע, הרי שאינו יכול לצפות שיהיה זה בצבע זהה לצבע דלת שסופקה קודם לכן על ידי ספק אחר. לפיכך, ככל שהתביעה מתייחסת לשוני בצבע, דין התביעה להידחות. כך גם באשר לשוני בצבע משקוף חדר האמבטיה, אשר לא סופק על ידי הנתבעת ולפיכך, התובע אינו יכול לבוא בטרוניה כלשהי על כך שמדובר במשקוף שצבעו שונה. מכיוון שכך, הרי שממילא גם אינו יכול לדרוש כי ציפוי המשקוף בזוויות על ידי הנתבעת ייעשה ללא תשלום. גם טענת התובע כי כך הובטח לו, לא הוכחה ולא נתמכה בכל מסמך שהוא. לפיכך, אם מבקש התובע שהנתבעת תצפה את משקוף דלת האמבטיה בצבע זהה לדלתות ולמשקופים שהזמין מהנתבעת, כי אז עליו להזמין זאת מהנתבעת ולשלם כנדרש. לפיכך, תביעתו של התובע בעניין צבעי הדלתות והמשקופים, נדחית. נותרת אפוא התביעה בעניין מעצורי הדלתות, הרוזטה וכיוון הדלתות. בעניין זה טענה הנתבעת כי עבודה זו אכן בוצעה וכראייה לכך הפנתה לנספח ז' לכתב ההגנה, שבו נכתב במפורש כי עבודה זו בוצעה ביום 12/8/2008. בדיון עמד התובע על טענתו כי חרף האמור בנספח זה, הדבר לא נעשה. על אף שכאמור הנתבעת טענה שעבודות אלה אכן בוצעו, הודיעה נציגת הנתבעת כי היא מוכנה לשלוח עובד שיבדוק את הדברים ויתקן את הדרוש תיקון. בכפוף לכך שהנתבעת תשלח עובד מטעמה תוך שלושים יום להתקנת מעצורי דלתות ורוזטה, אם טרם הותקנו, ולכיוון הדלתות, התביעה נדחית ללא צו להוצאות. פיצוייםדלתות (תביעות)