סטייה מנתיב נסיעה - גרימת מוות ברשלנות

גזר דין 1. העבירות בהן הורשע הנאשם: הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירה של גרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין ביחד עם עבירה של סטייה מנתיב נסיעה, עבירה לפי תקנה 40(א) לתקנות התעבורה ביחד עם סעיף 38(3) לפקודת התעבורה ועבירה של דרך מחולקת, עבירה לפי תקנה 36 לתקנות התעבורה ביחד עם סעיף 38(3) לפקודת התעבורה. הנאשם זוכה מעבירת הריגה לפי סעיף 298 לחוק העונשין ומעבירה של עקיפה בדרך לא פנויה לפי תקנה 47(ד) לתקנות התעבורה ביחד עם סעיף 38(2)+(3) לפקודת התעבורה. בית המשפט קבע בהכרעת הדין כי התאונה נגרמה כאשר הנאשם הגיע אל עיקול בנסיעה בכביש דו מסלולי לכל כיוון. בתוך עקומת העיקול הופך הכביש לחד מסלולי לכל כיוון. הנאשם ניסה להשתלב במסלול הנסיעה הימיני, לא הצליח, בלם בלימת חירום, איבד את השליטה על הרכב וסטה לנתיב הנסיעה הנגדי. כתוצאה מכך פגע הנאשם עם רכבו ברכב שהגיע בנסיעה בנתיב הנגדי וגרם למותם של שני קורבנות, אב ובתו הקטינה. 2. עברו של הנאשם ותסקיר המבחן: הנאשם יליד 1981 והיה בן כ19- שנים במועד התאונה. מדובר בצעיר חיובי ממשפחה נורמטיבית. כיום הוא סטודנט להנדסה אזרחית בטכניון לאחר שסיים את לימודיו התיכוניים בהצלחה. במשך שנים הוא פעיל בארגוני נוער, לרבות מועצת התלמידים הארצית, ארגונים למלחמה בסמים, ארגוני עזרה הדדית ועוד. בעבר אף נמנה על נציגי מועצת התלמידים הארצית שנבחרו להיפגש עם נשיא ארה"ב, ביל קלינטון. אין לנאשם עבר פלילי וכאמור משפחתו נורמטיבית. יחד עם זאת עיון בגיליון הרשעות תעבורה של הנאשם מגלה כי בתקופה קצרה בה לנאשם רשיון עבר שלוש עבירות שונות, מהן אחת של אי ציות לתמרור עצור ואחת של נסיעה ברכב בלתי תקין. מדובר בשתי עבירות תעבורה המגלמות יצירת סיכון תעבורתי לנוהג ברכב ולכלי רכב אחרים בכביש. שירות המבחן הגיש תסקיר לבית המשפט וסקר את אופיו החיובי של הנאשם, הרקע הנורמטיבי, פעילותו הציבורית הענפה וחרטתו האמיתית על תוצאות התאונה נשוא משפט זה. שירות המבחן המליץ על של"צ תוך הימנעות מגזירת עונש אחר וכן הציע כי תכנית השל"צ תכלול עבודות במוסדות שיש להם נגיעה לנפגעי תאונות דרכים. 3. הטיעון לעונש: התביעה עותרת לגזור על הנאשם עונש של מאסר לריצוי בפועל ופסילה של רשיון נהיגה לתקופה ממושכת, זאת בשים לב לתוצאות הטראגיות של התאונה ולצורך להרתיע ולהילחם בנגע תאונות הדרכים. הנאשם מבקש כי בית המשפט יתחשב בנסיבות התאונה, כפי שהוכחו, בעברו ובאופיו החיובי, וימנע מגזירת עונש של מאסר במתקן כליאה. לנאשם אין התנגדות כי רשיון הנהיגה יישלל ויצוין כי מעת שנשלל רשיונו מנהלית לא ביקש הנאשם להשיב לו את רשיונו והוא נמנע מנהיגה עד היום. 4. שיקולי הענישה: הענישה בתיקי תאונות דרכים קטלניות בהן מורשע נאשם בעבירה של גרם מוות ברשלנות (להבדיל מתיקי הרשעה בהריגה) מעוררת תמיד ובכל הערכאות התלבטות. מדובר הרי בדרך כלל בנאשמים שהם אנשים נורמטיבים שהתנהגותם הרשלנית גרמה לתוצאות קשות. הצורך לאזן בין חומרת התוצאה של התאונה הקטלנית מחד ובין אישיותו של נאשם שהוא אדם חיובי ונורמטיבי אכן קשה. קשה המלאכה במיוחד במקרה זה. מדובר בצעיר בראשית דרכו. אדם חיובי שמעת היותו תלמיד תיכון עסק ועוסק עד היום בפעולות התנדבותיות לטובת הקהילה. תעודות ההוקרה שהוצגו לבית המשפט מדברות בעד עצמן ונראה כי אכן זהו צעיר חיובי, ערכי ומוסרי. גם נסיבות התאונה, כפי שהוכחו, מצביעות על ניסיונו של הנאשם למנוע תאונה אלא שחוסר זהירות בנהיגה, שיקול דעת מוטעה או חוסר מיומנות גרם לאיבוד השליטה על הרכב ולתאונה. ואולם אל מול הנאשם, על כל נתוניו החיוביים, מוטלות שתי גופות, של אב ובתו הקטינה, אשר נקטפו מבין החיים בדמי ימיהם. בנוסף ניצבות מנגד האם והסבתא שהיו ברכב שנפגע ושהעידו בפני, והאח הצעיר שניצל. הם אמנם ניצלו ואולם גם בהם פגע המוות. חייהם של כל אלה השתנו ללא היכר כתוצאה מהתאונה ולא ישובו עוד לעולם להיות כפי שהיו. בנוסף, לא ניתן להתעלם משלוש ההרשעות בעבירות תעבורה שצבר הנאשם בתקופת נהיגה קצרה. כאמור, שתיים מהן, עבירה שלאי ציות לתמרור עצור ועבירה של נהיגה ברכב בלתי תקין, מצביעות על נטייתו לנהוג בחוסר זהירות. חוסר זהירות זה אף הוביל אותו אל תוך העקומה בתנאים שהקשו עליו להשתלב בנתיב הנסיעה הימיני וכתוצאה מכך נגרמה התאונה. הנאשם כבר הורשע פעמים בעבירות המצביעות על נהיגה מסוכנת ויחד עם זאת לא שיפר את דרכי נהיגתו ברכב והתוצאות, למרבה הצער, קבורות בבית העלמין. בשבוע שקדם למועד שימוע גזר דין זה עסקו כוחות צה"ל בלחימה בארגוני הטרור באזור המכונה "שטח A" פעילות זו זכתה, מטבע הדברים, לעיקר התעניינות הציבור ולכיסוי תקשורתי נרחב. באותו השבוע ממש מצאו את מותם בתאונות דרכים עשרים (20) בני אדם ונפצעו עוד רבים אחרים !!! עניין זה נדחק לקרן זווית. הנהיגה הפרועה בכבישי הארץ ותאונות הדרכים הקטלניות הן סוג של טרור חברתי עצמי שרבים שותפים לו ושכאילו השלמנו עמו כחלק משגרת חיים ומוות. אין להישאר אדישים אל מול תופעה זו. סבור אני כי מדיניות הענישה של בתי המשפט חייבת לבטא מלחמת חרמה בנגע זה, הגובה קורבנות תמימים לא פחות מכל פיגוע אחר. המלחמה בתאונות הדרכים אינה יכולה להיעשות רק בבתי המשפט ואולם לבתי המשפט חלק חשוב בה בקביעת המסר החברתי. סבור אני כי המסר חייב להיות חד וברור: הגורם למותו של אדם על הכביש יורחק מהקהל. סבור אני כי גם במקרה זה יש לגזור על הנאשם עונש שיבהיר את מדיניות הענישה הראויה, מדיניות של מסר מלחמה בתאונות הדרכים. שקלתי בכובד ראש את המלצות שירות המבחן, כפי שפורטו בתסקיר החיובי שהוגש. ואולם סבור אני כי המלצות אלו אינן מביאות לידי ביטוי את מדיניות הענישה הראויה והצורך להגן על החברה מפני גורמי תאונות הדרכים, וגם אינן מביאות לידי ביטוי את התוצאות הטראגיות של התאונה נשוא כתב האישום שבפני. בנסיבות אלו לא ניתן לאמץ, במקרה זה, את המלצות שירות המבחן. עם כל ההתחשבות באישיותו של הנאשם, דמותו החיובית, פעילותו הציבורית וכל אותם נתונים חיוביים שהוצגו בפני, חובה על בית המשפט לבטא בענישה את ההכרח להדביר את הטרור העצמי של הנהיגה הפרועה ותאונות הדרכים. עם כל ההתחשבות בצורך לסייע לנאשם לשקם את חייו והסיכון שמאסר מגלם בתוכו לצעיר נורמטיבי, חובה על בית המשפט לשים את הדגש במקרה זה על ההגנה על הקורבנות הפוטנציאליים מנהיגתו הפרועה - הגנה על החברה כולה מפני נהגים שבחוסר זהירותם מסכנים את החברה כולה. בהתאם, יש לגזור על הנאשם גם במקרה זה עונש של מאסר ממשי ובצידו פסילה ממושכת של הנאשם מלקבל או להחזיק ברשיון נהיגה לרכב מנועי. 5. סיכום גזר הדין: אשר על כן ובסיכומו של דבר אני גוזר את דינו של הנאשם כדלקמן: א. אני פוסל את הנאשם מלקבל או להחזיק ברשיון נהיגה לרכב מנועי לתקופה של 15 שנים מהיום. מתקופה זו תנוכה תקופת הפסילה המנהלית של רשיון הנהיגה של הנאשם. ב. אני גוזר על הנאשם 24 חודשי מאסר, מהם 12 חודשים לריצוי בפועל. היתרה, 12 חודשי מאסר על תנאי. התנאי הוא שהנאשם לא יורשע בעבירות בהן הורשע בפני וכן לא יורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת בתוך שלוש (3) שנים ממועד שחרורו ממאסר. המזכירות תכין פקודת מאסר בהתאם. ג. בנסיבות העניין, בשים לב לכל האמור לעיל , החלטתי שלא לגזור על הנאשם תשלום של קנס כספי. ד. הנאשם יחל לרצות עונשו לאלתר. הוסבר לנאשם על זכותו לערער לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום. מקרי מוותמשפט תעבורהגרימת מוות ברשלנותסטיה מנתיב