נהיגה במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש

פסק דין 1. נגד המערער הוגש כתב אישום לבית משפט השלום (תעבורה) בחדרה, בו הואשם בנהיגת מכונית במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש. 2. התיק נדון בפני השופט א' גופמן (ת"פ 9110/98). בפני בית המשפט התייצב השוטר שלמה אוליאל שערך את המדידה באמצעות מכשיר לייזר. השוטר נחקר ארוכות והגיש את הדוח שרשם לנאשם ועליו תגובת המערער. המערער העיד והגיש תרשים האמור לתמוך בגרסתו לפיה חלה טעות בזיהוי כנראה ומכל מקום, הוא לא נהג במהירות המיוחסת לו. 3. המערער תוקף את הרשעתו על ידי הערכאה הראשונה. בהודעת הערעור תוקף המערער פרטים רבים בעדותו של השוטר. בין השאר את מספר כלי הרכב שהיו בכביש, את מקום מכוניתו של המערער בשעה שנמדדה ואת תנאי הדרך. הוא מפנה לעובדה שעל פי עדותו של השוטר נמדדה המכונית במרחק של 412.5 מטר וטוען שממרחק כזה לא ניתן כלל להבחין בסוג הרכב ובצבעו. 4. הערעור כולו הוא ערעור על קביעות שבעובדה שנעשו על ידי הערכאה הראשונה על יסוד מהימנות. בית המשפט שמע את עד התביעה השוטר והתרשם ממנו, וכך גם שמע את המערער והתרשם ממנו. בית המשפט קבע במפורש כי "עדות השוטר מהימנה עליי לחלוטין..." (סעיף 6). בית המשפט מצא לכך חיזוק בדבריו של המערער שנרשמו בתגובה לדוח, לפיהם אמר המערער לשוטר "תעשה לי טובה, עשיתי טעות, תן לי קנס וזהו." כן הוסיף המערער שאשתו בחדר יולדות וכי הוא נוסע כדי להספיק להגיע הביתה לפני שבת להכין אוכל לילדים, כאשר גם אמו מוזמנת לביתו. 5. בית המשפט לא קיבל את טענת המערער שלא אמר דברים אלה לשוטר. בית המשפט הפנה לכך שלא זו בלבד שקשה לקבל שהשוטר ירשום דברים שכלל לא נאמרו או ימנע מרישום, ואפילו לקוני, של דברים מהותיים שנאמרו על ידי הנאשם. עוד מצא בית המשפט חיזוק לעדותו של השוטר בענין זה, בכך שהמערער אישר שאשתו היתה אז בבית חולים והוא מיהר הביתה לתת לילדים אוכל. 6. לענין מהימנותו של המערער כתב בית המשפט (בסעיף 8): "ככלל, הנאשם עשה עליי רושם בלתי מהימן, ונוצרה תחושה שהינו 'מזיז' את הנסיבות ע"פ נוחותו תוך יצירת גרסה, אשר לא נטענה מיד עם רישום הדוח, אשר אינה מתיישבת עם יסודות האשמה, מתוך כוונה לחמוק מאחריותו לביצוע העבירה נשוא כתב האישום". 7. השופט גופמן דן בכל אחת מן הטענות הראויות לדיון שהעלה המערער בפניו ועל טענות אלה הוא חוזר בפני. איני רואה צורך להתיחס לכל אחת מן הטענות, שכן השופט גופמן בחן את הדברים בקפידה והשיב לטענות אחת לאחת. בנסיבות אלה אני דוחה את הערעור. לא היה בפני ערעור על גזר הדין ולפיכך הערעור כולו נדחה. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות